BOCIAN I SZPAK, CZYLI BEZ ZMIAN

70 proc, uprawnionych zagłosowało na układ zamknięty, który od dawna gnije, jest bezwolny, poddany „obcej przemocy” – co uwidoczniło się podczas „pandemii”, kiedy rządzący zostali przymuszeni przez siły wyższe do niszczenia własnego najwierniejszego elektoratu poprzez uderzenie obostrzeniami sanitarnymi w Kościół.

dr Robert Kościelny
A to było tak. Bociana dziobał szpak.
A potem była zmiana i szpak dziobał
bociana.
Potem były jeszcze trzy takie same zmiany.
Ile razy szpak był dziobany?

Większość z nas zapewne pamięta z dzieciństwa tę rymowaną zagadkę. Nie wiem jak Państwo, ale ja zawsze odpowiadałem błędnie; nieprędko doszło do mnie, że – ani razu. Bo żadnych rzeczywistych zmian nie było; były werbalne. Bocian zawsze dostawał w kuper od cwanego szpaka. A narracja o zmianach miała go tylko na ten fakt znieczulić.Taka kontrola umysłu poprzez propagandowe pranie ptasiego móżdżku.

POPIS to partia nieistniejąca formalnie. Mimo to, a może właśnie dlatego, rządzi nami od prawie dwu dekad. POPIS to efekt przepoczwarzania się porządku politycznego, który stworzył przy okrągłym stole Czesław Kiszczak wraz przyjaciółmi i dobrymi znajomymi. Część z nich pochodziła z opozycji przedsierpniowej. Innymi słowy, generał tajnej policji politycznej rozpoczął polską „pieriestrojkę” razem z tymi, na których opinię mówiącą, że „jest człowiekiem honoru” mógł liczyć.

Po ośmiu latach rządów popisowskiej prawicy, do władzy dorwała się frakcja liberalna tej partii. Liberalna głównie obyczajowo, bo na inne wolności niż te„poniżej pasa” (jak powiedział abp Marek Jędraszewski) liczyć w przypadku tych„liberałów”nie można.

Polacy wydają się być zadowoleni z układu, w istocie rzeczy mono-partyjnego, do którego, od czasu do czasu, doszlusuje jakaś mizerota „antysystemowa”. Było ich trochę. Był„radykalny” KPN, była Liga Polskich Rodzin, Samoobrona, a obecnie Konfederacja. Aha, był
też Ruch Odbudowy Polski Jana Olszewskiego. Choć z tym ROP–em to właściwie trudno orzec – antysystemowy czy systemowy był; mimo to urozmaicał scenę polityczną i dawał nadzieję, na rzeczywiste zmiany i obalenie okrągłego stołu, sporej jeszcze wówczas grupie naiwniaków.
Prawie 70 proc, uprawnionych do głosowania pognało do urn, aby poprzeć system. Piszę o prawie 70 proc., choć do urn poszło 75 proc, uprawnionych, ale 7 proc, z nich zagłosowało na Konfederację robiącą za siłę antyokrągłostołową. Zdecydowana większość z nas, Polaków, poparła sitwę, której oba skrzydła w istotnych sprawach niczym się od siebie nie różnią. Która odpowiada za śmierć 200 tys. ludzi, szczuła na siebie Polaków przez straszne dwa lata i sprowokowała (świadomie) wybuch nieprawdopodobnej nienawiści. Przygotowywała ustawy segregacyjne dla niezaszczepionych, ścigała ludzi na Krupówkach i rzucała na glebę ojcami wychodzącymi z dziećmi na spacer, by niedługo później wpuścić do kraju miliony uchodźców, w większości nieszczepionych nie tylko na kowid, ale również wiele innych zakaźnych chorób. Jeden z wybitnych komentatorów życia społeczno-politycznego, Piotr Wielgucki, skomentował to wówczas tak: „Przez dwa lata dzicz najgorszego sortu, hołota bez mózgu i sumienia, krzyczała, że ci bez maseczek i szczepień mają zdychać, rodziców i dzieci od wigilijnego stołu przeganiali, ludzi po lasach ścigali, a teraz płaczą nad losem niezaszczepionych uchodźców bez maseczek. Ludzki ściek”.
Patrząc na to, co działo się w czasie minionej kampanii, odniosłem wrażenie, że aktorzy dobrze odgrywają swoje role. Kolorowe szybki poglądów i postaw zmieniają się miejscami tak sprawnie, że obywatele zapominają, iż wszystko to dzieje się w bardzo ograniczonym, ściśle określonym kole kalejdoskopu. Że tych szkiełek jest tak dużo i są tak różne, a obrazy zmienne tylko dzięki sprytnej budowie urządzenia. Obracamy tą zabawką, ulegając złudzeniu,że kreujemy nowe barwne światy, wprawiamy je w ruch. Tworzymy nowy układ polityczny, nową rzeczywistość społeczną. Podczas gdy tak naprawdę one same układają się według opracowanego wcześniej schematu. Kto inny tworzy rzeczywistość polityczną, kto inny ma złudzenie jej tworzenia. Niezależnie jak szybko i chytrze obracalibyśmy kalejdoskopową tubą, poza tych kilka zaprojektowanych wzorów (nie
przez nas przecież, nie przez nas) nie wyjdziemy.
Po co więc te wzmożenia co cztery lata? Cóż, taki jest współczesny zabobon wyznawany na całym świecie, stąd ten, kto jawnie by go kontestował, musiałby liczyć się z „misją stabilizacyjną”. Kiedyś zwaną „braterską pomocą” na którą można było liczyć zawsze, gdy zagrożona została demokracja ludowa. A poza tym trzeba od czasu do czasu się rozerwać, niczym król z„Ballady o królu i błaźnie” Jonasza Kofty.
Nudził się król, z nudów był chory Kitwasił, memłał, ślinił się i czkał Z nudy rozpisał nawet wybory Chociaż monarchia była dziedziczna
Aby później, po skończeniu cyrkowego widowiska, znów popaść w bezkresny marazm Wygrał wybory o własny tron I jeszcze bardziej nudził się on
70 proc, uprawnionych zagłosowało na układ zamknięty, który od dawna gnije, jest bezwolny, poddany „obcej przemocy” – co uwidoczniło się podczas „pandemii” kiedy rządzący zostali przymuszeni przez siły wyższe do niszczenia własnego najwierniejszego elektoratu poprzez uderzenie obostrzeniami sanitarnymi w Kościół, w interesy ekonomiczne górali oraz żądanie segregacji sanitarnej wobec niezaszczepionych, czyli wobec większości mieszkańców tzw. ściany wschodniej. „Dobra zmiana” przez dwa lata niszczyła własny elektorat! W czyim imieniu? W czyim interesie? W Oceanii, krainie z dystopijnej powieści Orwella „ Rok 1984″ rządząca totalitarnie Partia składała się z nielicznej Partii Wewnętrznej (wąskiej elity rządzącej) i Partii Zewnętrznej – grupy szerszej, która za większą miskę zupy popiera układ.

W krainie zwanej III RP mamy elektorat wewnętrzny, w którego skład wchodzą bezpośrednio rządzący z rodzinami oraz totumfaccy, również z familiami. To właśnie w ich interesie wzięto za pysk elektorat zewnętrzny. Aby utrzymać się na stołkach, czyli przy władzy i wymieniu, saturując dobrami w czasach „dobrego fartu”. I żyć w dobrostanie, gdy zostanie „przełożona wajcha”.

Elektorat zewnętrzny można poświęcić dla sprawy; a nawet trzeba. Co innego w przypadku najcenniejszej substancji narodowej i patriotycznej. Jej interesów ruszać nie wolno, tak długo, jak się da, jak pozwolą okoliczności, czyli siły wyższe. Bo są zarodem i w ogóle przyszłością Polski. W razie jakiegoś głębszego kryzysu (z rozbiorem Polski na strefy wpływów włącznie) niczym cysta przetrwają najtrudniejszy okres na zgromadzonych w dobrych czasach „worach złota” na z góry upatrzonych pozycjach w strzeżonych osiedlach lub dyskretnie usytuowanych willach chronionych przez kamery i systemy alarmowe. I staną się zarodem Odrodzenia. Naczelnikami Pierwszej Brygady 2.0. Stworzą ją z naiwniaków, którzy uznają za zaszczyt przeznaczoną im rolę odpowiednio szlachetnego tła dla takich witezi narodowych jak Brudziński, Terlecki, Sasin, Niedzielski, Morawiecki, Gosiewska, Kruk…

Poza tym – „słodkich pierniczków dla wszystkich nie starczy i tak” jak słusznie zauważył Bułat Okudżawa w„Balladzie o królu”
I to jest prawda, niezależnie od tego, czy premierem będzie Kaczyński, Kosiniak-Kamysz czy Donald Tusk. Ten ostatni przymierzający się do tworzenia rządu in spe (w nadziei, spodziewanego w niedalekiej przyszłości), do którego namawia Leszek Miller, były członek Biura Politycznego PZPR. Swego czasu, wraz z prezesem PiS, „broniący demokracji” przed PO.
Bez względu na to, czy władać będzie PiS w koalicji z obrotowym PSL-em, czy millerowski rząd in spe, przekształcając się wTuskowy rząd in fact. Pierniczki są niczym te mieszkania w oświadczeniu prezesa spółdzielni mieszkaniowej w „Alternatywy 4″ tylko dla „naprawdę potrzebujących” A co dla reszty? Miska ryżu, o której mówił inny prezes. Przyszły prezes rady ministrów „dobrej zmiany” W restauracji „Sowa & Przyjaciele”

podpis. Leon Baranowski – Buenos Aires Argentyna

BIAŁY FASZYZM

Firmie Pharma spieszyło się, aby zniszczyć nieszcze-pioną grupę kontrolną, która ujawniłaby skalę ich przestępstw, więc forsowali ustawę 276 (szczepień totalnych) w stanie, który już mieli pod kontrolą, przed wprowadzeniem obowiązku szprycowania na cały kraj.

dr Robert Kościelny

Nie wiem, ile osób, które ro­biąc mi uprzejmość, zapoznają się z tym tekstem, uzna zawarty w nim przekaz za swój. Prezen­towany sceptycyzm rodzi się z faktu, że materiał skierowany jest przeciwko białemu faszy­zmowi, czyli „sile fatalnej” która jednak, wbrew pragnieniu Ju­liusza Słowackiego, w„aniołów” nie przerabia. Wprost przeciwnie. Robi z nas to, co Sowieci w znanym powie­dzeniu Józefa Mackiewicza (Niemcy robili z nas bohaterów, a Sowieci robili z nas gówno).

Kalifornia 2019, czyli przed­pole walki kowidowej

A przecież rekordowo wysoka frekwencja w ostatnich wybo­rach parlamentarnych i gre­mialne oddanie głosów, na tych, którzy kucali przez Big Pharmą w latach 2020-2022 (tzw. pandemia i restrykcje sa­nitarne) mogłaby świadczyć, że zdecydowana większość na­rodu polskiego nie widzi nic zdrożnego w tym, że ich przy­wódcy stali się pachołkami fa­szystów, którzy tym razem nie wymachują czerwono-czar­nymi sztandarami NSDAP, ale „szyją nowe sztandary nie­winnie białe”, jak pisał Obywa­tel Poeta (Zbigniew Herbert). A więc nie dostrzega zjawiska, o którym będzie mowa w tek­ście. Albo dostrzega, ale nie wi­dzi w nim nic zdrożnego.

Jednak obowiązkiem publi­cysty jest ostrzegać przed re­alnym zagrożeniem. A kto co z tym zrobi – to jego sprawa. Stąd piszę.

W 2019 r. w Kalifornii do­szło do masowych sprzeci­wów w związku z planowanym wprowadzeniem ustawy sta­nowego Senatu cofającej licencję lekarską każdemu leka­rzowi, który napisze więcej niż 5 zwolnień z obowiązku szcze­pień szkolnych (w stanie żyje ponad 9 min dzieci w wieku szkolnym). Jak było do przewi­dzenia, lekarze w obawie przed utratą środków do życia prze­stali wystawiać zwolnienia. Decyzja ta poprzedzona była wydanym cztery lata wcześniej zakazem wszelkich zwolnień z obowiązku szczepień, których rodzice szczepionych dzieci do­magały się ze względów religij­nych i ideologicznych.

Za ustawą z 2019 r., zwana ustawą 276, stał Richard Pan, „człowiek pozbawiony em­patii, kontrolowany przez Big Pharmę”, pisał w październiku 2023 r. Toby Rogers z Brown- stone Institute w artykule„The Rise of Pharma Fascism and the Ruination of the Commons” (Powstanie faszyzmu farmaceu­tycznego i zniszczenie dobra wspólnego).

W czasie konfliktu szczepionko­wego „Los Angeles Times”za­znaczył, że spośród ponad 2600 ustaw wprowadzonych w 2019 r. do legislatury Ka­lifornii, żadna nie przykuła uwagi opinii publicznej tak, jak ustawa Senatu nr 276. Pojawiła się ona w związku z rzekomym wzrostem liczby zachorowań na odrę – z jednej strony. Z dru­giej – z powodu zarzutów mówiących, że bardzo dużo zwolnień z obowiązku szcze­pień wystawianych jest przez lekarzy na prośbę rodziców, bez uzasadnienia medycznego. Projekt ustawy wprowadził po­dział w Kalifornii, bowiem jedni mieszkańcy uznali, że jest ona przejawem zbyt daleko idących ingerencji władz stanowych wżycie obywateli. Inni byli zda­nia, że ustawa 276 to przejaw zwycięstwa nauki („uwierz na­uce”, skąd my to znamy!) nad sceptycyzmem podsycanym przez media społecznościowe.

Co ciekawe – zwłaszcza w kon­tekście późniejszych postaw społecznych wobec szprycy ko­widowej, potulnych i uległych – przeciwnicy ustawy szcze­pionkowej sprzed „pandemii” zareagowali ostro i zdecydo­wanie. Wybuchła też debata na temat zdrowia publicznego i praw rodzicielskich.„Ustawo­dawcy otrzymali tysiące telefo­nów i e-maili. Również media społecznościowe «rozgrzane» były do czerwoności z powodu mnożących się komentarzy. Ich ton był często wrogi, jeśli nie groźny: kilku ustawodawców spotkało się z drwinami i groź­bami ze strony tych, którzy utrzymywali, że szczepionki są szkodliwe lub że nakazy szcze­pień stanowią część tajnego spisku firm farmaceutycznych i urzędników rządowych”.

Problem polegał nie tylko na tym, że ustawa zmuszała do szczepień na odrę, bez wyjątku. Pojawiła się też inna kwestia – przymusu szczepienia rów­nież na inne choroby, mimo przeciwwskazań medycznych.

Ideologia białego faszyzmu „Ktoś stał się niepełnosprawny po przyjęciu DTaP (szcze­pionka przeciw błonicy, tęż­cowi i krztuścowi)? Mimo to musi przyjąć pozostałe szcze­pionki. Twoje rodzeństwo zmarło w wyniku szczepionki? Szkoda, że to nie ty umar­łeś (jeszcze), więc nadstaw ramię”, ironizuje Rogers. Pre­zentowane przez władze sta­nowe i Big Pharmę stanowisko jest sprzeczne z kilkuwiekową praktyką medyczną. Przed ustawą 276 cała społeczność naukowa i medyczna uzna­wała, że niektórych osób nie należy szczepić ze względu na choroby współistniejące, wcześniejsze reakcje organi­zmu na szczepienia lub histo­rię rodziny. Ale firmie Pharma spieszyło się, aby zniszczyć nieszczepioną grupę kontro­lną, która ujawniłaby skalę ich przestępstw, więc forsowali ustawę 276 (szczepień total­nych) w stanie, który już mieli pod kontrolą, przed wprowa­dzeniem obowiązku szpryco­wania na cały kraj.

Według Brownstone Institute lobby farmaceutyczne repre­zentowane przez Richarda Pana było bezwzględne; nie fakty, a zyski znajdowały się w polu jego zainteresowań. Ty­siące rodziców, głównie matek, składało zeznania na temat po­wikłań poszczepiennych swo­ich dzieci. W tym samym czasie przedstawiciel lobby przema­wiał w imieniu mocodawców przed każdą komisją (Zdrowia, Edukacji i Funduszy), w któ­rej miało odbyć się głosowa­nie nad ustawą276.„Na każdym przesłuchaniu wygłaszał dziwne przemówienie, w któ­rym przekazał nową ideologię faszystowskiej lewicy Pharma” zauważył publicysta Toby Ro­gers.

Dziwną? Zapewne, jeśli uznamy, że dziwną nie oznacza nieznaną. Przynajmniej obec­nie. Bowiem po kilkuletnim wymuszaniu na nas przyjęcia szprycy na kowid „argumenty” przedstawiciela Big Pharmy wy­głoszone w kalifornijskim Sena­cie brzmią jak„przekaz dnia” dla przyszłych faszystów kowidowych. Dlatego są nam dosko­nale znane. Stosowali je„nasi” politycy i ich totumfaccy wśród celebrytów, dziennikarzy, pra­cowników nauki i ekspertów „od nawozów i od świata”.

Richard Pan wyjaśnił, że: „Wol­ność pięści kończy się tam, gdzie zaczyna się cudzy nos”, argumentując, że ta sama za­sada ma zastosowanie do wiru­sów. Ponieważ istnieją wirusy i ponieważ osoba niezaszczepiona może być nosicielem śmiertelnego wirusa, czynność oddychania przez osobę nie- zaszczepioną jest prawnym odpowiednikiem uderzenia w twarz osoby zaszczepionej. W ten sposób osoby nieszczepione samym swoim istnie­niem łamią prawo, ponieważ naruszają prawo innych do wolności od chorób. Jedynym sposobem zapobieżenia „gwał­towi na prawie” jest zmuszanie dzieci do szczepień lub usunię­cie niezaszczepionych ze szkół. A docelowo – wyautowanie ze sfery publicznej każdego, kto sprzeciwi się kolejnym szcze­pieniom.

Przedstawiciel Big Pharmy ujawnił w ten sposób, że w isto­cie nie wierzy w skuteczność rajfurzonych szczepionek, po­nieważ gdyby tak było, niezaszczepieni nie stanowiliby zagrożenia dla zaszczepio­nych, zauważa publicysta. Stąd po pewnym czasie, dostrzega­jąc brak logiki w swej wypowie­dzi, zaczął podkreślać, że jego prawdziwym zmartwieniem są „osoby z obniżoną odporno­ścią, które nie mogą zostać za­szczepione”. Ale jak wszystko inne, co mówi, jest to kłam­stwo, ponieważ w Kalifornii i wszystkich niebieskich sta­nach (rządzonych przez demo­kratów) szczepi się także osoby z obniżoną odpornością.„Taka jest «logika» faszyzmu far­maceutycznego”, demaskuje obłudę lewacką Brownstone In­stitute.

Zrozumieć, jak działają wi­rusy

National Geographic z kwietnia 2020 r., na który powołuje się w swym materiale Toby Rogers zauważa, że we wszechświecie jest więcej wirusów niż gwiazd. „Szacuje się, że na naszej pla­necie istnieje 10 nonillionów (10 do potęgi 31.) pojedynczych wi­rusów”. Z kolei „The New York Times” informuje: „Każdego dnia z nieba spadają biliony wi­rusów”. Codziennie na każdy metr kwadratowy „spada ka­skada około 800 milionów wi­rusów”.

Wirusy infiltrują każdy aspekt naszego świata przyrody: wodę, powietrze, każdą dro­binę gleby. Patogeny te, ogólnie uważane za istoty nie­ożywione, mogą replikować się jedynie przy pomocy żywiciela i są w stanie zainfekować orga­nizmy z każdej gałęzi drzewa życia – w tym ludzkiej.

Tyle że przez większość czasu naszemu gatunkowi udaje się żyć w świecie pełnym wiru­sów, stosunkowo wolnym od chorób. Przyczyna ma nie tyle związek z odpornością organi­zmu ludzkiego na choroby, ile z biologicznymi dziwactwami samych wirusów, mówi Sara Sawyer, wirusolog i ekolog cho­rób na Uniwersytecie Colorado Boulder. Patogeny te są nie­zwykle wybredne w wyborze infekowanych komórek i tylko nieskończenie mała część ota­czających nas wirusów fak­tycznie stanowi zagrożenie dla ludzi.

Jeśli chodzi o epidemie,„wła­ściwie istnieją pewne wzorce” – mówi Raina Plowright, eko­log chorób z Montana State University. „l są to przewidy­walne wzorce”. Po czym dodaje: „Tyle rzeczy musi się ze sobą połączyć i to wszystko ma zna­czenie”. Jednak ta złożoność może działać na korzyść ludzi: im więcej czynników zewnętrz­nych zidentyfikują badacze, tym więcej będą mieli możli­wości interwencji. W końcu, mając wystarczającą ilość in­formacji, być może uda nam się nawet powstrzymać epide­mie, zanim one wystąpią.„Ilość informacji, które udało nam się uzyskać w tak krótkim cza­sie… jest niesamowita” – mówi Sarah Zohdy, ekolog cho­rób na Uniwersytecie Auburn

-To już daje nadzieję. Nadzieję na to, że bez zbędnych szcze­pień i terroru sanitarnego uda się uczonym zastopować „po­wietrze morowe”, zanim przy­stąpi ono do śmiercionośnego dzieła.

Jednak urzędnicy od zdro­wia publicznego oraz propagandyści w mediach przedstawiają sprawę wiru­sów jednoznacznie: „Komórki ludzkie, DOBRE! Bakterie i wi­rusy, ZŁE!”. W ten sposób chcą kształtować dyskusję, jeśli w ogóle do niej dopuszczają. „Ale nie tak naprawdę działa to wszystko. Nasze ciała sta­nowią złożony ekosystem róż­nych typów komórek. Tylko 43 procent komórek w naszym organizmie to komórki ludz­kie – reszta to różne bakte­rie i wirusy, które komunikują się i wymieniają z naszymi ludzkimi komórkami i DNA w sposób umożliwiający ży­cie. Dlatego nigdy nie po- zbędziemy się wszystkich wirusów i bakterii, ani byśmy tego nie chcieli”, pisze Toby Rogers.

Podejrzane szczepionki

Duży wzrost średniej długo­ści życia i spadek liczby cho­rób zakaźnych w XX w. nastąpił przed wprowadzeniem kampa­nii masowych szczepień, uważa Rogers. Co więc spowodo­wało, że ludzkość zaczęła uwal­niać się od chorób zakaźnych? „Poprawa standardów życia, kanalizacji, zakładów uzdat­niania wody, bezpieczeństwa żywności, zorganizowanego usuwania odpadów stałych, a także «poprawa warunków mieszkaniowych i zmniejsze­nie zatłoczenia w amerykań­skich miastach» odpowiadają za «prawie 90 proc, spadku umieralności dzieci w USA na choroby zakaźne»”. Publi­cysta wskazuje, skąd wziął te informacje przeczące opo­wieściom o tym, że to głów­nie szczepionki odpowiadają za zjawisko zanikania chorób i zwiększenia długości życia – z artykułu będącego przeglą­dem danych zebranych w ciągu ostatnich stu lat, dotyczących zdrowia publicznego. Materiał został opublikowany w„Pediatrics”w październiku 2000 (T. 106 nr 6).

Poza tym autor Brownstone Institute, tym razem na swoim blogu, pisze o badaniach prze­prowadzanych przez duń­skiego lekarza i antropologa Petera Aaby’ego, które wy­kazały, że szczepionki mogą być szkodliwe.„Doktor Aaby był jednym z pierwszych na­ukowców, który badał niespe­cyficzne działanie szczepionek i stał się światowym liderem w tej dziedzinie. Przez ponad sto lat zakładano, że szcze­pionka działa tylko na chorobę, na którą została przyjęta. Ba­dania dr. Aaby’ego pokazują, że szczepionki zmieniają układ odpornościowy w nieoczeki­wany sposób. Istnieją pozy­tywne skutki, gdy konkretna szczepionka zmienia układ od­pornościowy w sposób, który zapewnia również działanie ochronne przed innymi choro­bami, oraz negatywne skutki, gdy szczepionka zmienia układ odpornościowy w sposób, który zwiększa podatność na inne choroby”. Na jednym z wy­stąpień publicznych Peter Aaby wykazał, że szczepionki DTaP zabijają pięć razy więcej dzieci, niż chronią przed chorobami (błonica, tężec i krztusiec), przeciw którym są stosowane. „Powiedzenie tego publicznie przed kamerą przed salą pełną sceptycznych naukowców to jedna z najbardziej odważnych rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałem”.

Histeria kowidowa spowo­dowała, że ludzie zapomnieli o tym, że istnieją produkty me­dyczne inne niż szczepionki! Możemy leczyć różne cho­roby lekami przeciwwirusowymi, antybiotykami i tysiącem innych medykamentów, nie narzucając całej populacji uni­wersalnych, toksycznych szcze­pionek. Podejście Big 3harmy ignoruje wszystkie substancje toksyczne, które mogą powo­dować problemy zdrowotne. Branża farmaceutyczna kontro­luje proces podejmowania de­cyzji politycznych, dlatego cała uwaga zdrowia publicznego

skupia się na szczepionkach. Dlaczego dwie osoby żyjące w podobnym środowisku mają różne wyniki zdrowotne? Odży­wianie, ćwiczenia, odpoczynek i słońce mają znaczący wpływ na to, czy ktoś zachoruje. Co więcej, jak wskazuje Jenni­fer Giustra-Kozek, autorka książki „Healing Without Hurting”, większość chorób zwykle przypisywanych wirusom i bakteriom często ma podłoże w niedoborze witamin, który można uzupełnić poprzez żyw­ność, suplementy lub w ostrych przypadkach dożylnie. W przy­padku Covid-19 odpowiednimi niedoborami, które należy uzu­pełnić, są zwykle cynk i wita­mina D.

O co w rzeczywistości chodzi? Odpowiedź jest prosta – o wła­dzę nad ludźmi i wielkie pieniądze. „Żaden faraon, żaden król, żaden pan feudalny, a już na pewno żadna partia po­lityczna nigdy wcześniej nie twierdziła, że powietrze jest jej własnością i że sam akt od­dychania przez obywateli jest aktem, którym musi być nadzo­rowany przez państwo”. Jednak teraz jest inaczej. W świecie, w którym rzekomo dominuje wolność i demokracja, prawa człowieka i obywatela uwa­żane są za niezbywalne – zapa­nowała idea „współczesnego faszystowskiego państwa far­maceutycznego”. Idea regla­mentacji powietrza i totalnej kontroli urzędników nad oby­watelami, dokonywanej po to, aby się wzajemnie nie pozara- żali.To idea obłąkańcza, ale ona właśnie leży u podstaw naka­zów szczepień, masek, blokad, dystansu społecznego i reszty współczesnego faszystow­skiego państwa farmaceutycz­nego, czytamy w Brownstone Institute.

Jedynymi historycznymi po­dobieństwami z tą ideologią są prawa Jima Crowa obo­wiązujące w USA, które uzna­wały czarnych Amerykanów za nieczystych (co wymagało oddzielnych poideł, łazienek i szkół), oraz hitlerowców, któ­rzy twierdzili, że Żydzi są nosi­cielami chorób i dlatego należy ich przenieść do gett i obozów koncentracyjnych. „Ale teraz ta niedorzeczna śmieciowa nauka powróciła z martwych i napę­dza politykę zdrowia publicz­nego w USA i całym świecie rozwiniętym w erze kowida”. Niezaszczepieni, niezamaskowani, niezdyscyplinowani sani­tarnieraus!

Ta bestialska idea stała się po­lityką i prawem, zauważa Toby Rogers. „Niestety opisana po­wyżej obsceniczna ideologia jest szeroko rozpowszech­niona. Naomi Klein w„Doppelgangerze” powtarza ten sam nikczemny pogląd. Zdaniem Klein nie ma indywidualnego «ja» – wszyscy oddychamy tym samym powietrzem. Stąd wniosek wysunięty przez au­torkę, że faszystowskie pań­stwo farmaceutyczne ma prawo, a nawet obowiązek nadzorować ciała niezaszczepionych, aby nie zainfekowały one zaszczepionego organi­zmu. Znów widzimy, że wy­znawcy Kultu Szczepionki tak naprawdę nie wierzą we wła­sny produkt, nalegając na wstrzykiwanie go innym. Ten nonsens stał się dominującą ideologią partii rządzących w całym rozwiniętym świecie. W Ameryce Północnej, Euro­pie, Australii, Nowej Zelandii i Korei Południowej liberalna demokracja została zastą­piona faszyzmem interesariuszy opartym na śmieciowej nauce, która czyni Big Pharmę bogatą. Widać, jak blisko jest od tej pokrętnej ideologii do obozów koncentracyjnych i eksterminacji niezaszczepionych w imię zdrowia pu­blicznego, kończy rozważania publicysta Brownstone Insti­tute.

podpis. Leon Baranowski – Buenos Aires Argentyna

LOCKDOWN NARODU

Osoby i korporacje, które sponsorują większość działań w zakresie zdrowia zarówno WHO, jak też jej siostrzanych organizacji, takich jak CEPI, Gavi i Unitaid, bardzo dobrze poradziły sobie ze skutkami polityki, za którą tak gorąco się opowiadały. Firmy produkujące oprogramowanie i farmaceutyki osiągnęły bezprecedensowo wysokie zyski, podczas gdy w tym samym czasie trwało masowe zubożenie ludności. Agencje międzynarodowe również zyskały. Filantrokapitalizm jest dla niektórych dobry, stwierdza Bell.

dr Robert Kościelny
Stali Czytelnicy „Teorii Spisku” wiedzą doskonale o tym, że światowe władze rządzą nami za pomocą polityki strachu. Pisząc o rządzących, mam oczywiście na myśli tych, którzy decydują o tym, jaki w danej chwili ma obowiązywać na świecie przekaz dnia, a nie ich kapciowych, wybieranych co cztery lata w tzw. wyborach. Nie ma dnia, a nawet godziny, aby „eksperci nie bili na alarm” z powodu grożącego nam „przegrzania planety”, „śladu węglowego”, czających się za każdym rogiem ulicy terrorystów, jak też z powodu chorób, przeludnienia, niekontrolowanej migracji. Ostrzega się nas przed śmiercią na skutek konsumpcji nieodpowiedniej diety, piciem nieodpowiednich trunków… Współczesnych bab jag mamy zatrzęsienie. Słownik demonologiczny wręcz puchnie od coraz to nowych biesów.

Kto nami rządzi?
Odpowiedź Davida Bella z Brownstone Institute jest krótka i konkretna: coraz więcej władzy przechodzi z rąk rządów narodowych w ręce niewybieranych demokratycznie urzędników. I zjawisko to będzie się nasilać, a nie blaknąć. Metodą, która napędza proces przykręcania nam śruby przez globalne sitwy, za którymi „nasi” mężowie stanu gorliwie buty noszą, jest prowokowanie, albo wręcz tworzenie, kryzysów, by później, pod pozorem walki o nasz zagrożony – a to klimatem, a to zanieczyszczeniami, a to pandemią – dobrostan wziąć obywateli na krótką smycz. Założyć im, niby podwójnego nelsona, lockdown. Przykład? Bardzo proszę, oto przykład i to bardzo świeżej daty.

Dwudziestego września „nasi” przedstawiciele zebrani w Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) podpisali „Deklarację” zatytułowaną: „Deklaracja polityczna spotkania wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemię”. David Bell wyjaśnia, że zastosowana zostanie „procedura milczenia”, co oznacza, że państwa, które nie udzielą odpowiedzi na „Deklarację”, zostaną uznane za zwolenników tekstu. Dokument wyznacza nową metodę zarządzania populacjami, w sytuacji gdy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), ramię ONZ ds. zdrowia, uzna przyszłą odmianę wirusa za „sytuację nadzwyczajną w zakresie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym”.

Autor materiału zamieszczonego na stronie Brownstone Institute przypomniał, że właściwie „na chwilę” przed wybuchem histerii kowidowej, bo w 2019 r., WHO zauważyła, że pandemie w ciągu ostatniego stulecia stały się zjawiskiem rzadkim i nieistotnym pod względem zagrożenia dla ludzkości. Tyle że bardzo szybko uznano, że zaszła pomyłka. Że w 2019 r. ludzkość (a więc również członkowie WHO) była po prostu nieświadoma zbliżającej się zagłady. WHO i cały system oenzetowski uważają obecnie pandemie za egzystencjalne i bezpośrednie zagrożenie. Co z tego praktycznie wynika?

ONZ i WHO będą mogły domagać się większych, a właściwie jeszcze większych, pieniędzy od sponsorów prywatnych i rządów poszczególnych państw (czyli będą to nasze pieniądze). Będą one większe niż wydane do tej pory na jakikolwiek inny międzynarodowy program zdrowotny. Spowoduje to ogromne wzbogacenie się niektórych osób obecnie blisko współpracujących z WHO i ONZ. Uprawnienia, które otrzymają poszczególne rządy, będą jeszcze większe niż w latach 2020-2022, a co za tym idzie – przywrócą, tylko z jeszcze większą mocą, te same reakcje, które właśnie spowodowały największy wzrost biedy i chorób w ciągu naszego życia. Biedą i nadmiarowymi, zgonami wybrani przez nas politycy niespecjalnie się przejęli (co najwyżej dodrukowali więcej banknotów w ramach tarcz antykowidowych, powodując przy tym inflację). Za to upoiła ich wizja wzmocnienia reżimu pod pozorem „sanacji”. Stąd można przewidywać, że „pandemie” staną się coraz częstszymi zjawiskami. A ich przyczyna będzie polityczna, a nie medyczna. I z tego też powodu (politycznego) ustąpią, gdy już spełnią swoją rolę – pozwolą wzmocnić władzę, skłócić społeczeństwo, a rządzących wynieść na piedestał jako tych, którzy jako jedyni mogą uratować poróżnionych między sobą od zagłady.

„Deklaracja” jest przykładem sposobu, w jaki od kilkunastu lat sitwy globalistyczne biorą nas za buzie. Zawsze ich żelazne rękawice owinięte są w bawełnę słów wzniosłych, zawsze tłumaczy się nam, że to dla naszego dobra, o które tylko oni – sitwy i ich kapciowi – mogą zadbać. „Autorom «Deklaracji» zapłacono za napisanie tekstu wewnętrznie sprzecznego, czasem błędnego, a często zupełnie pozbawionego sensu. Treść dokumentu jest częścią szybko rozwijającego się przemysłu propagandowego [nowej ery], a «Deklaracja» ma na celu uzasadnienie tego wzrostu i związanej z nim centralizacji władzy. Dokument prawie na pewno zostanie zatwierdzony przez wasze rządy, ponieważ, szczerze mówiąc, tu jest siła i są pieniądze”. Oraz poszerzenie kompetencji władz, dodajmy, która tak jak podczas „pandemii” będzie mogła łamać prawo z taką łatwością i siłą jak huragan uschnięte drzewa.

Choroba X: schorzenie, którego nie ma, ale które bywa
Obecnie propagandyści są szkoleni w zakresie używania wzniosłych frazesów, słów „wyzwalających”, sloganów i tematów propagandowych (np. „równość”, „wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt”, „dostęp do edukacji”, „węzły transferu technologii”), którym nikt nie może się sprzeciwić bez ryzyka nazwania go człowiekiem zacofanym, nieczułym, egoistycznym. Łotrem i kanalią, po prostu. Nasze protesty zostały pozbawione „podstaw godnościowych”. Staliśmy się niczym ci żołnierze wyklęci, którzy walczyli o wolność i godność. Ludzie honoru i najwyższej wrażliwości moralnej, ubrani przez komunistów w mundury żołnierzy niemieckich, aby idących do ubeckich kazamatów traktowano po drodze jak szubrawców, morderców, dręczycieli ludności cywilnej („Dla zwyciężonych – wzgarda i ślina / Gdy ich na rzeź prowadzą”, pisał swego czasu Antoni Słonimski).

Tromtadracką „Deklarację” należy czytać w kontekście tego, co właśnie zrobiły instytucje, na zlecenie których powstała, i ich pracownicy, pisze Bell. „Trudno jest podsumować kompendium nowomowy, obowiązującej w oficjalnych materiałach wytworzonych przez kliki globalistyczne, której zadaniem jest zasłonienie rzeczywistość, ale mamy nadzieję, że to krótkie streszczenie skłoni do pewnych przemyśleń. Niegodziwość nie jest błędem, lecz zamierzonym oszustwem”.

Jedno ze zdań „Deklaracji” mówi o tym, że choroba, śmierć, zakłócenia społeczno–gospodarcze i zniszczenia zostały spowodowane pandemią Covid-19. Podczas gdy to nie kowid, ale polityka kowidowa, sztucznie wywołany „kryzys pandemiczny” był przyczyną wymienionych wyżej nieszczęść. Typowe dla krętaczy „ściemnianie”. Prostackie, ale skuteczne. Przychodzi tu na myśl powiedzenie „nie należy lekceważyć siły głupich ludzi”.

David Bel! twierdzi, że coraz więcej władzy przechodzi z rąk rządów narodowych w ręce niewybieranych demokratycznie urzędników. I zjawisko to będzie się nasilać, a nie blaknąć . Metodą, która napędza proces przykręcania nam śruby przez globalne sitwy, za którymi „nasi” mężowie stanu gorliwie buty noszą.

David Bell wyjaśnia: „SARS–COV-2 powiązany był ze śmiertelnością głównie w krajach bogatych, gdzie średni wiek zgonów związanych z Covid-19 wynosił od 75 do 85 lat. Prawie wszyscy ci pacjenci mieli poważne choroby współistniejące, takie jak otyłość i cukrzyca, co oznacza, że ich średnia długość życia była już ograniczona. Osoby, które w znaczący sposób przyczyniały się do poprawy kondycji ekonomicznej, były narażone na bardzo niskie ryzyko – prawda ta znana była już na początku 2020 r. Dlatego te trzy lata społeczno–gospodarczej dewastacji były w przeważającej mierze spowodowane reakcją polityków”.

Nie na wszystkich ta katastrofa miała negatywny wpływ. Osoby i korporacje, które sponsorują większość działań w zakresie zdrowia zarówno WHO, jak też jej siostrzanych organizacji, takich jak CEPI, Gavi i Unitaid, bardzo dobrze poradziły sobie ze skutkami polityki, za którą tak gorąco się opowiadały. Firmy produkujące oprogramowanie i farmaceutyki osiągnęły bezprecedensowo wysokie zyski, podczas gdy w tym samym czasie trwało masowe zubożenie ludności. Agencje międzynarodowe również zyskały. Filantrokapitalizm jest dla niektórych dobry, stwierdza Bell.

Czy w tej sytuacji może dziwić, że Koalicja na rzecz innowacji w zakresie gotowości na wypadek epidemii (CEPI) już w lutym 2021 r., a więc w szczycie „pandemii”, głosiła, że należy przygotować się do wybuchu „choroby X” Czymże jest owo schorzenie, która zaatakuje nas rychło po kowidzie, jak przewidywała trzy lata temu organizacja CEPI? „Choroba X reprezentuje wiedzę, że poważną międzynarodową pandemię może wywołać patogen, o którym obecnie nie wiadomo, czy powoduje choroby u ludzi. Po raz pierwszy [choroba X, czyli choroba, która nie istnieje, ale – według ekspertów – może zaistnieć] została wpisana na listę patogenów priorytetowych WHO w 2018 r”., informuje strona CEPI, gdzie możemy też przeczytać: „COVID-19 stanowił pierwsze «zaistnienie» choroby X od czasu ustalenia jej nazwy. Schorzenie to pojawiło się znacznie wcześniej, niż przewidywano. […] wiemy, że przyszłe wybuchy choroby X są nieuniknione. Nasz połączony świat sprawił, że jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek podatni na szybkie rozprzestrzenianie się nowych chorób zakaźnych. Szybka urbanizacja, wylesianie, intensywne rolnictwo, praktyki hodowli zwierząt, zmiana klimatu i globalizacja zwiększają możliwości kontaktów między zwierzętami a ludźmi oraz przenoszenia chorób z człowieka na człowieka na skalę globalną. Zagrożenie chorobą X, która zakaża populację ludzką i szybko rozprzestrzenia się na całym świecie, jest większe niż kiedykolwiek wcześniej”.

Krąży nad nami, krąży czarny anioł niewoli „Deklaracja” nie jest jedynym batem kręconym na nas. Ko
lejna „pandemia” (choroba X, której nie ma, ale zawsze może być) to nie jedyny strach na nas, szare wróble. To też nie jest jedyny sposób, aby pod pozorem walki o dobro wspólne „zlokdałnować” społeczeństwa. Założyć ludziom kajdany oraz kagańce ma twarz. Żeby nie szczekały i nie szarpały za nogawki autorytetów moralnych i innych, kundle zadziorne. Z których większość przeznaczona jest do depopulacji.

Henry Louis Mencken: „Celem praktycznej polityki jest zaniepokojenie społeczeństwa (a tym samym zmuszenie go, aby domagało się prowadzenia w bezpieczne miejsce) przez niekończącą się serię katastrof, w większości wyimaginowanych”.

„Celem praktycznej polityki jest zaniepokojenie społeczeństwa (a tym samym zmuszenie go, aby domagało się prowadzenia w bezpieczne miejsce) przez niekończącą się serię katastrof, w większości wyimaginowanych”. Tymi słowami Henry’ego Louisa Menckena, zmarłego w 1956 r. amerykańskiego dziennikarza, eseisty, satyryka, zaczyna swój tekst para dobrze nam znanych autorów – John i Nisha Whitehead z Th e Rutherford Institute, publikujących, zapewne nie przypadkiem, swój tekst w 22. rocznicę zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku.

Autorzy w oparciu o doświadczenia 9/11 oraz „pandemię” piszą dobrze znane nam prawdy: „W świetle tendencji. rządu do wykorzystywania kryzysów (rzeczywistych lub wymyślonych) i czerpania korzyści ze wzmożonych emocji, zamieszania i strachu w społeczeństwie w celu rozszerzenia zasięgu państwa policyjnego, należy się zastanowić, jaki tak zwany kryzys ogłoszony zostanie w następnej kolejności. To dość prosta formuła: najpierw tworzysz strach, a następnie wykorzystujesz go, przejmując władzę”.

Whiteheadowie podnoszą, że nie ma nawet znaczenia, jaki będzie charakter następnej sytuacji nadzwyczajnej w kraju (terroryzm, niepokoje społeczne, załamanie gospodarcze, zagrożenie dla zdrowia lub środowiska), o ile pozwoli to rządowi na zamknięcie narodu i usprawiedliwienie wszelkich sposobów tyranii w imię „bezpieczeństwa narodowego”.

David C. Unger po lewej: „Przez siedemdziesiąt lat oddawaliśmy nasze najbardziej podstawowe wolriości tajnemu, niezrozumiałemu stanowi nadzwyczajnemu – ogromnemu, ale coraz bardziej błędnie ukierunkowanemu zespołowi instytucji, odruchów i przekonań odnośnie do bezpieczeństwa narodowego, które tak definiują nasz obecny świat, że zapominamy, że kiedykolwiek istniała inna Ameryka”. Thomas S. Neuberger po prawej: zauważa, że amerykańskie„uzależnienie od strachu” oraz wdrukowane w umysły obywateli, przez dekady umiejętnej propagandy, pragnienie bezpieczeństwa za wszelką cenę sprawiły, że prezydentura – niegdyś „jedynie” najwyższy urząd w państwie – stała się „siłą imperialną”.

David C. Unger w książce „The Emergency State – America’s Pursuit Of Absolute Security At Ali Costs”, 2012 (Stan nadzwyczajny – dążenie Ameryki do absolutnego bezpieczeństwa za wszelką cenę) stwierdza: „Przez siedemdziesiąt lat oddawaliśmy nasze najbardziej podstawowe wolności tajnemu, niezrozumiałemu stanowi nadzwyczajnemu – ogromnemu, ale coraz bardziej błędnie ukierunkowanemu zespołowi instytucji, odruchów i przekonań odnośnie do bezpieczeństwa narodowego, które tak definiują nasz obecny świat, że zapominamy, że kiedykolwiek istniała inna Ameryka”. Obecne Stany Zjednoczone (niegdyś bezpieczna, zamożna, indywidualistyczna demokracja amerykańska, która wygrała II wojnę światową) stały się krajem zaniepokojonym o cały świat, bojącym się o swoją przyszłość gospodarczą i nie zwracającym uwagi na erozję swoich zasad konstytucyjnych. To, co niegdyś charakteryzowało ten kraj, czyli spokojne życie, wolność i pogoń za szczęściem, „ustąpiły miejsca trwałemu zarządzaniu kryzysowemu: pilnowaniu planety i prowadzeniu wojen prewencyjnych mających na celu powstrzymywanie ideologiczne, zwykle na terenie wybranym przez naszych wrogów i korzystnym dla nich. Ograniczony rząd i odpowiedzialność konstytucyjna zostały odsunięte na bok przez rodzaj prezydentury imperialnej, której nasz system konstytucyjny miał wyraźnie zapobiegać. […] [To] uczyniło nas… mniej wolnymi… i zmniejszyło nasze zrozumienie, co to znaczy być Amerykaninem”.

Thomas S. Neuberger, omawiając książkę Ungera na stronie The Rutherford Institute, zauważa, że amerykańskie „uzależnienie od strachu” oraz wdrukowane w umysły obywateli, przez dekady umiejętnej propagandy, pragnienie bezpieczeństwa za wszelką cenę sprawiły, że prezydentura – niegdyś „jedynie” najwyższy urząd w państwie – stała się „siłą imperialną”. Spowodowało to utratę konstytucyjnych wolności (takich jak prywatność) i sprawiło, że Ameryka pozbywa się zasad kontroli rządzących oraz równowagi między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. „Zasad stworzonych przez ostrożnych twórców amerykańskiej konstytucji, aby zachować wolność ponad tyranią”. Staliśmy się narodem, który ma coraz mniej wspólnego z dawną Ameryką – utyskiwał Neuberger, niczym kaznodzieje czasów zmierzchu Rzeczypospolitej mówiący, że przodkowie, „gdyby wstali z grobu” nie poznaliby swojego niegdyś kwitnącego kraju.

John i Nisha Whiteheadowie: „Każdy kryzys był także sprawdzianem, na ile «my, ludzie» pozwolilibyśmy rządowi na obejście Konstytucji w imię bezpieczeństwa narodowego; testem mającym na celu sprawdzenie,

Ameryką ta sama, ale nie taka sama John i Nisha Whiteheadowie podkreślają, że czarna łapa niewoli nie zaciskała swych palców gwałtownie na szyi Ameryki. Trwało to długie lata, a okazją do zmian na gorsze były pojawiające się kryzysy. „Każdy kryzys był także sprawdzianem, na ile «my, ludzie» [w oryg. „We the People” co jest oczywistym nawiązaniem-do zdania otwierającego Preambułę Konstytucji Stanów Zjednoczonych] pozwolilibyśmy rządowi na obejście Konstytucji w imię bezpieczeństwa narodowego; testem mającym na celu sprawdzenie, jak szybko będziemy maszerować zgodnie z poleceniami rządu, bez zadawania pytań”. John i Nisha Whiteheadowie uważają, że od dłuższego czasu obywatele USA nie zdają tego testu.

Już dekadę temu magazyn „Foreign Policy” zauważył, że po zamachu 9/11 „administracja prezydenta George’a W. Busha przyjęła politykę, która prawdopodobnie stanie się synonimem nadmiernych starań władzy wykonawczej [aby zapewnić „bezpieczeństwo USA]”. Rząd wykorzystał amerykańską ustawę Patriot Act, aby uzyskać większe uprawnienia do szpiegowania, przeszukiwania, przetrzymywania i aresztowania obywateli amerykańskich w imię bezpieczeństwa Ameryki. Wprowadzając ustawę National Defense Authorization Act, Barack Obama kontynuował trend Busha polegający na podważaniu Konstytucji.

Whiteheadowie zwracają uwagę na to, że Donald Trump objął urząd, twierdząc, że kraj jest najeżdżany przez niebezpiecznych imigrantów i upierając się, że jedynym sposobem zapewnienia Ameryce bezpieczeństwa jest rozszerzenie kompetencji policji granicznej, upoważnienie wojska do „pomocy” w kontroli granicy. Ten tak zwany kryzys imigracyjny przekształcił się następnie w liczne kryzysy (ekstremizm krajowy, pandemia Covid-19, niepokoje na tle rasowym, niepokoje społeczne itp.), które rząd chętnie wykorzystywał w celu rozszerzenia swoich uprawnień. Joe Biden z kolei dołożył wszelkich starań, aby rozszerzyć zasięg zmilitaryzowanego państwa policyjnego, zobowiązując się do zatrudnienia 87 tys. dodatkowych agentów Internal Revenue Service (IRS to urząd podatkowy w Stanach Zjednoczonych) i 100 tys. funkcjonariuszy policji oraz zobowiązał się do umożliwienia FBI działania w taki sam sposób jak działa armia.

Dawna Ameryka znika jak sól w ukropie coraz to nowych specustaw.

Leon Baranowski – Buenos Aires Argentyna

 

PANDEMIA 5G

Badania dotyczące masztów telefonii komórkowych wykazały, że mieszkanie w pewnym zasięgu nadajników telefonii komórkowej zwiększało ryzyko raka, od dwukrotnie do 121-krotnie, w zależności od rodzaju wykrytego nowotworu.

Sławomir M. Kozak

Odwiedziłem niedawno znajomego lekarza w jego gabinecie mieszczącym się w jednej z warszawskich kamienic. W pewnej chwili zachęcił mnie do wyjrzenia przez okno na najbliższe otoczenie i pokazał niezbyt odległe od siebie maszty anten z nadajnikami 5G, stojące na dachach okolicznych budynków. Trzy konstrukcje, w równych od siebie odległościach, tworzące prawie doskonały trójkąt równoboczny. Chwilę później skierował dłoń w dół, na gmach znajdujący się niemal w centrum owego trójkąta, i powiedział – a to jest szkoła.

Dwa dni później w sieci natknąłem się na opracowanie, którego tytuł oddaje w zasadzie jego treść -„Badanie wykazało powiązanie między promieniowaniem z masztu telefonii komórkowej i ponad 7000 zgonów w wyniku raka”1. Mimo wszystko, gorąco polecam przeczytanie całości, a dla zachęty przywołam kilka zdań. Pierwsze – odnoszące się do jednego z największych miast Brazylii.„Ponad 80 proc, osób, które zachorowały na pewne rodzaje nowotworów, mieszkało w promieniu 500 metrów od jednego z setek masztów telefonii komórkowych zainstalowanych w mieście”
Kolejne – już o innych metropoliach.„Badania dotyczące masztów telefonii komórkowych, które badały powiązanie pomiędzy wystawieniem na działanie promieniowania i przypadkami raka, były wykonane w San Francisco oraz miastach Austrii, Niemiec i Izraela, poczynając już od lat 70. XX w. Wszystkie badania wykazały podobne wyniki: mieszkanie w pewnym zasięgu nadajników telefonii komórkowej zwiększało ryzyko raka, od dwukrotnie do 121-krotnie w zależności od rodzaju wykrytego nowotworu”.

Artykuł wskazuje na niebezpieczeństwa związane z polami elektromagnetycznymi i nadajnikami telefonii komórkowej:
• mutacje genetyczne, • zaburzenia pamięci, • utrudnienia w nauce, • zespół nadpobudliwości psychoruchowej,
• bezsenność, • choroby mózgu, • zaburzenia równowagi hormonalnej,
• bezpłodność, • demencje, • powikłania sercowe. Autor podsumowuje to stwierdzeniem, że„nadajniki takie powinny być zlokalizowane daleko od dzielnic mieszkaniowych oraz szkół i przedszkoli”

Traf chciał, że tego samego dnia otrzymałem dwie informacje, które wcale nie muszą odnosić się do poruszonych wyżej kwestii, niemniej napawają niepokojem.

Jedna donosiła o masowych omdleniach podczas rozpoczęciu roku szkolnego w Czeladzi2. Jak podaje artykuł:„według jednego z ojców zemdlało 25 osób”. Natomiast dyrektor placówki „mówi o jednej i dodaje, że pozostałym zrobiło się niedobrze, ale nie stracili przytomności” Dalszy opis wygląda, jakby był zaczerpnięty z horroru.„Pomimo co chwilę padających ńa murawę dzieci impreza trwała w najlepsze w słońcu i spiekocie” Rodzice interweniowali, by dzieciom podać wodę, ale„niestety, nie przerwano imprezy i do końca wymuszono obecność młodzieży”.,,Wśród zaproszonych gości byli: posłowie, senatorowie, samorządowcy, dyrektorzy szkół z terenu powiatu oraz współpracujący z nimi pracodawcy” co najwidoczniej skutecznie skrępowało naturalny, wydawałoby się, odruch powzięcia jakichś zdecydowanych działań, a tymczasem dyrektor, według gazety „tłumaczyła, że młodzież mdlała, bo «nie je śniadań i pije energetyki»”

I kolejny materiał, równie niepokojący, także z września. Oto w Zespole Szkół w Nowym Sączu, w trakcie uroczystości Dnia Sybiraka, doszło do masowych omdleń3.„Z relacji świadków wynika, że uczniowie zaczęli nagle mdleć. Poszkodowanych osób mogło być kilka, a nawet kilkanaście”. W tym przypadku poproszono o pomoc.
„«Zostaliśmy zadysponowani na miejsce. Naszym zadaniem było sprawdzenie, czy w budynku jest obecna niebezpieczna substancja. Takiego zagrożenia nie stwierdziliśmy. Osoby poszkodowane przebywały na zewnątrz, dlatego powód omdleń musiał być inny» – mówi w rozmowie z naszą redakcją dyżurny operacyjny PSP Nowy Sącz” W mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że dotkniętych tym tajemniczym zjawiskiem zostało w sumie 55 osób.

Obowiązujące u nas przez lata dopuszczalne normy promieniowania zostały nie tak dawno poważnie zmienione. Jakby mało było ryzyka związanego z dotychczasowymi sieciami telefonii komórkowej 2G, 3G i 4G, podczas pandemii zbierającej śmiertelne żniwo na całym świecie kupowano na potęgę respiratory i… stawiano maszty z antenami 5G. Niektóre są obudowywane sztucznymi kominami, by nie były widoczne. Tajemnicą poliszynela jest„uzbrajanie” oświetleniowych latarni miejskich w tajemnicze urządzenia, które w całkiem sporej ilości mają widoczne anteny. Odrębną kwestią jest rodzaj stosowanego w nich nowego systemu LED, który nie jest obojętny dla zdrowia człowieka. Jeszcze niedawno, jak pokazywały nam media głównego nurtu, w licznych państwach Europy trup ścielił się gęsto, skarżono się nawet na brak trumien, a ciała leżały na ulicach w czarnych workach. Co prawda, później rozsiała się w mediach niezależnych cała masa filmików pokazujących, że niektóre z tych worków zaczynały się ruszać zaraz po ostatnim klapsie ekip telewizyjnych, a z niektórych wychylali się nieboszczycy, by zapalić papierosa.

„Od 20 marca 2020 r. do 15 maja 2022 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązywał w Polsce stan epidemii”4. Jak podaje najnowszy raport NIK, wyrzucono w błoto miliardy złotych, budowano szpitale dla nierozpoznanej nigdy choroby, a szczytem bezczelności było uruchomienie jednego z nich na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tymczasem niespełna dwa miesiące po ataku wrogiego wirusa na nasz biedny kraj -„11 maja 2020 r. została uruchomiona pierwsza w Polsce sieć 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD. 100 nadajników będzie działać na obszarze 7 polskich miast, m.in. w Warszawie”5. Powiedzą Państwo – mało. Otóż nie, ponieważ dalej czytamy, że: „w ramach drugiej fazy wdrażania sieci 5G rozpoczęły się prace związane z instalacją ponad 600 dodatkowych stacji zlokalizowanych w Warszawie i okolicznych miejscowościach (ponad 2 min osób). Dzięki temu sieć obejmie swoim zasięgiem ponad 3 miliony mieszkańców 7 miast i aglomeracji warszawskiej. Do końca roku powstanie duża część z zaplanowanych dodatkowych 600 stacji dla Warszawy i aglomeracji, a całość powinna zostać zakończona w pierwszych miesiącach 2021 r”. Skoro mamy już rok 2023, to należy przyjąć, że założenia zostały wykonane, tym bardziej, że dziś ten operator reklamuje już usługę 5G Ultra i chwali się, że z siecią 5G dociera do 20 milionów mieszkańców Polski. A tekst opisywał działania tylko jednego operatora sieci komórkowej!

Temat 5G jest niezwykle ważny, bo dotyczy zagrożeń płynących dla naszego zdrowia w stopniu dużo większym niż w dotychczas używanych sieciach poprzednich generacji. Zagadnienie to, jako wiodące dla przemysłu w ogóle, a szczególnie militarnego, jest skutecznie„zamiatane pod dywan” na całym świecie. Powinno być najważniejszym dziś punktem ogólnospołecznej debaty, bo powiązane jest z niezliczoną wręcz ilością czynników, które będą determinowały zdrowie i życie nas samych, ale przede wszystkim przyszłych pokoleń. Nie dajmy się zwieść twierdzeniom, że to temat nowy i nierozpoznany, a na efekty skutków ubocznych trzeba będzie czekać dziesięciolecia. Emanuel Landau, wybitny specjalista, który oprócz stanowisk akademickich w dziedzinie psychiatrii i nauk farmakologicznych pełnił również funkcję ordynatora oddziału psychiatrii, napisał w przedmowie do książki „Skutki biologiczne i zagrożenia dla zdrowia związane z promieniowaniem mikrofalowym” że„przedstawia wyniki jedynego prawdziwie międzynarodowego sympozjum na temat skutków promieniowania mikrofalowego, które odbyło się w Warszawie w październiku 1973 r. Jest to książka «obowiązkowa» dla każdego poważnego studenta zajmującego się skutkami zdrowotnymi ekspozycji na promieniowanie mikrofalowe”

5G jest tylko kolejną odsłoną problemu, który rozpoznano już w latach 70. ub. wieku. We wspomnianym sympozjum udział wzięło 60 osób, w tym 10 wybitnych lekarzy i naukowców polskich. Dokonania naszej nauki na tym polu były ogromne i zapewne dziś mielibyśmy światu wiele do powiedzenia, gdyby tylko 5G nie było prawdziwą pandemią!

Leon Baranowski – Buenos Aires Argentyna

TWORZĄ BAZY DNA, KAŻDY JEST PODEJRZANY

Obywatel albo ktoś z jego rodziny może pewnego dnia dowiedzieć się, że jest powiązany ze zbrodnią sprzed dekad, bowiem jego DNA podobne jest do DNA domniemanego przestępcy albo „zaplątało się” przypadkiem na miejscu zbrodni.

dr Robert Kościelny
„O co jestem podejrzany?”- miał zapytać radziecki obywatel przesłuchującego go enkawudzistę. Ten w odpowiedzi westchnął ciężko, uchylił zasłonę w oknie pokoju przesłuchań i wskazując na ulicznych przechodniów powiedział: „podejrzani to są oni. Ty już jesteś skazany”. I inna dykteryjka z lat słusznie minionych. Polacy podzieleni są na trzy grupy społeczne: na tych, którzy siedzieli, którzy siedzą i na tych, którzy będą siedzieć.

Wydawać się mogło, że te czasy już nie wrócą, wyrzucone na śmietnik historii przez siły wolnego świata, które pokonały w ramach zimnej wojny komunistycznych despotów. Ale najwyraźniej prawo konwergencji zrobiło swoje: wolny świat w wyniku wieloletnich zmagań ze światem niewolnym upodobnił się do niego. Kto z kim przy-staje, takim się staje, nawet jeśli do kontaktów dochodziło w ramach obopólnego konfliktu.

W oczekiwaniu na więzienie idealne
Wolny świat, który coraz intensywniej nabiera cech świata zniewolonego, ma obecnie o wiele większe możliwości inwigilacji i kontroli obywateli niż policjanci, urzędnicy i decydenci krajów demokracji ludowej. Można powiedzieć, że jesteśmy dziś świadkami „twórczego” połączenia wyrafinowanych środków technologicznych Zachodu (mających pierwotnie służyć dobru społecznemu) z wypracowanymi w ciągu dekad przez komunistyczne służby specjalne metodami walki z obywatelami i ich aspiracjami wolnościowymi.

Panoptykon był pomysłem Jeremy’ego Benthama z końca XVIII w. na więzienie, które zapewniałoby kontrolę nad skazanymi niewielkim kosztem dla państwa. Byłby to okrągły budynek ze strażnikami w„centrum”. Osadzeni mieliby świadomość, że stale są„na oku” klawiszy.

Taką technologią jest technologia DNA. Uczyni ona ze świata panoptykon, a nas świata tego więźniami obserwowanymi dzień i noc przez strażników, będących niewidzialnymi dla osadzonych. Przypomnijmy, za Forbes, że panoptykon był pomysłem Jeremy’ego Benthama z końca XVIII w. na więzienie, które zapewniałoby kontrolę nad skazanymi niewielkim kosztem dla państwa. Byłby to okrągły budynek ze strażnikami w „centrum”. Takie umieszczenie stróżów umożliwiałoby im obserwację wszystkich więźniów na raz, podczas gdy oni byliby poza zasięgiem wzroku obserwowanych.

Osadzeni mieliby świadomość, że stale są „na oku” klawiszy. I choć niemożliwym było ciągłe obserwowanie wszystkich więźniów, to i tak musieli się oni zachowywać, jakby argusowe oko spoczywało właśnie na nich, bo przecież nigdy nie mogli mieć pewności, że w danej chwili nie cieszą się „zainteresowaniem” pilnujących. Ciągły strach przed obserwacją spowodowałby, że ludzie sami zaczęliby się dyscyplinować. Więzień nie musiałby być skuty łańcuchem i miałby „absolutną swobodę w przydzielonej mu przestrzeni”. Pomysł permanentnej inwigilacji osadzonych nie wszedł w życie. Wtedy.

Sędzia Sądu Najwyższego Antonin Gregory Scalia powołał się na panoptykon, wyrażając sprzeciw wobec decyzji w sprawie Maryland przeciwko Kingowi, w której większość sędziów stwierdziła, że jeśli funkcjonariusze dokonają aresztowania osoby podejrzanej o dokonanie „poważnego przestępstwa”, to wówczas pobranie próbki DNA od podejrzanego nie narusza IV Poprawki.

Sędzia Sądu Najwyższego Antonin Gregory Scalia powołał się na panoptykon, wyrażając sprzeciw wobec decyzji w sprawie Maryland przeciwko Kingowi, w której większość sędziów stwierdziła, że jeśli funkcjonariusze dokonają aresztowania osoby podejrzanej o dokonanie „poważnego przestępstwa”, to wówczas pobranie próbki DNA od podejrzanego nie narusza IV Poprawki, mówiącej, że „Prawa ludu do nietykalności osobistej, mieszkania, dokumentów i mienia nie wolno naruszać przez bezzasadne rewizje i zatrzymanie”.

W argumentach większości wyrażona była opinia, że państwo ma istotny interes w pozytywnej identyfikacji podejrzanych, a wymagana ingerencja w postaci „delikatnego pocierania wewnętrznej strony policzka” jest minimalna. Zasadniczo, zdaniem większości, nie różni się to od fotografowania obiektów lub pobierania odcisków palców.

„To nonsens”, pisał„w Forbes” Ke-vin Underhill, za którym przedstawiam tę historię. „DNA może ujawnić znacznie więcej na temat osoby, od której go pobrano, niż tylko tożsamość. Tyle że zdaniem większości konkretny test, o którym mowa, nie jest w stanie tego zrobić, a przynajmniej jest to «sprawa do dyskusji». Co więcej, dodano, funkcjonariusze nie używają pobranego DNA do innych celów niż ustalenie tożsamości” W uzasadnieniu większości znalazło się też stwierdzenie, że „zebrane informacje nigdy nie są wykorzystywane niezgodnie z prawem”.

Autor „Forbes” nie zgadza się z tą opinią, przypominając, że służby często wykorzystują pobrany materiał genetyczny do własnych celów, niezwiązanych z okolicznościami, z powodu których materiał ów został pobrany. Powołują się przy tym na stan wyższej konieczności, jakim jest obrona „bezpieczeństwa narodowego”.

John i Nisha Whiteheadowie:„Technologia DNA w rę¬kach urzędników rządowych zakończy nasze przejście do państwa inwigilacji, w którym ściany więzień są ukryte za pozornie dobroczynnymi przejawami postępu technolo¬gicznego i naukowego, koniecznościami zapewnienia bez¬pieczeństwa narodowego oraz potrzebami ochrony przed terrorystami, pandemiami, niepokojami społecznymi itp"..
John i Nisha Whiteheadowie:„Technologia DNA w rękach urzędników rządowych zakończy nasze przejście do państwa inwigilacji, w którym ściany więzień są ukryte za pozornie dobroczynnymi przejawami postępu technologicznego i naukowego, koniecznościami zapewnienia bezpieczeństwa narodowego oraz potrzebami ochrony przed terrorystami, pandemiami, niepokojami społecznymi itp”..

Ciemna strona technologii DNA John i Nisha Whiteheadowie
poruszają zasygnalizowany wyżej problem w „Off-Guardian” w słowach pozbawionych złudzeń: „Technologia DNA w rękach urzędników rządowych zakończy nasze przejście do państwa inwigilacji, w którym ściany więzień są ukryte za pozornie dobroczynnymi przejawami postępu technologicznego i naukowego, koniecznościami zapewnienia bezpieczeństwa narodowego oraz potrzebami ochrony przed terrorystami, pandemiami, niepokojami społecznymi itp”.. Autorzy „Off-Guar-dian” podkreślają, że: „Uzyskując dostęp do Twojego DNA, rząd wkrótce dowie się o Tobie wszystkiego, czego jeszcze nie wie. Nie będzie dla niego tajemnicą ani wszystko to, co dotyczy Twojej rodziny, ani Twoje pochodzenie, ani to, jak wyglądasz. Historia Twojego zdrowia będzie dobrze im znana, podobnie jak Twoja skłonność do wykonywania poleceń lub wyznaczania własnego kursu w życiu, itp”..

New Jersey Monitor poinformował, że realizowany w szpitalach stanowych program badań przesiewowych noworodków ma pomóc w dochodzeniach karnych. „Krew pobrana w ramach obowiązkowego programu badań noworodków w New Jersey może stać się dowodem w rękach organów ścigania”. A Stanowe Biuro Obrońcy Publicznego utrzymuje, że organy ścigania w New Jersey już wykorzystują program medyczny do swoich celów, pobierając próbkę krwi noworodka, by następnie na podstawie zawartego w niej DNA oskarżyć ojca dziecka o przestępstwo. Zarzut ten wywołał alarm ze strony obrońców wolności obywatelskich. Wskazywali oni, że nie istnieje prawo, które umożliwiałoby wykorzystanie przez policję DNA pobieranego od noworodków w ramach badań lekarskich.

„Niedawno usunięty prokurator okręgowy San Fran-cisco, Chesa Boudin, stwierdził, że policja wykorzystała DNA pobrane od ofiar gwałtu, aby powiązać je z innymi przestępstwami. W Nowym Jorku policjanci są oskarżani o podawanie podejrzanym papierosów lub napojów gazowanych podczas przesłuchań, aby funkcjonariusze mogli potajemnie pobrać DNA z niedopałków bądź butelek”.

Kontrowersje w New Jersey pojawiają się w czasie, gdy coraz więcej osób stwierdziło, że służby sięgają po „dowody z DNA” w sposób bezprawny. Monitor pisze: „Niedawno usunięty prokurator okręgowy San Francisco, Chesa Boudin, stwierdził, że policja wykorzystała DNA pobrane od ofiar gwałtu, aby powiązać je z innymi przestępstwami. W Nowym Jorku policjanci są oskarżani o podawanie podejrzanym papierosów lub napojów gazowanych podczas przesłuchań, aby funkcjonariusze mogli potajemnie pobrać DNA z niedopałków bądź butelek”.

Komentując wieści z Monitora, Whiteheadowie wskazali, że policja ma obecnie dostęp do wszystkich baz danych DNA, jakie zostały zebrane nie tylko przez instytucje państwowe, ale też prywatne. Posiada ona „bezprecedensowy dostęp do baz danych DNA zgromadzonych przez FBI i witrynę internetową dotyczącą przodków, a także przez szpitalne programy badań przesiewowych noworodków”. Poza tym „policja korzysta z zasobów zgromadzonych w tzw. genealogii sądowej, która pozwala jej porównać pobrane z miejsca zbrodni DNA nieznanego podejrzanego z DNA dowolnego członka Twojej rodziny znajdujące się we wspomnianych zasobach genealogii sądowej, aby rozwiązać sprawy nierozwiązane od dziesięcioleci” Obywatel albo ktoś z jego rodziny może pewnego dnia dowiedzieć się, że jest powiązany ze zbrodnią sprzed dekad, bowiem jego DNA podobne jest do DNA domniemanego przestępcy albo „zaplątało się” przypadkiem na miejscu zbrodni.

Skrępowani łańcuchem DNA
Powołując się na „The Intercept”, autorzy „Off-Guardian” piszą, że genealogowie medycyny sądowej „przeszukują informacje genetyczne setek tysięcy niewinnych ludzi w poszukiwaniu sprawcy”. Obywatel USA przesyłając swoje DNA do genealogicznej bazy danych, takiej jak Ancestry i 23andMe, udziela policji dostępu do składu genetycznego, relacji i profili zdrowotnych każdego swojego krewnego – przeszłego, obecnego i przyszłego. Niezależnie od tego, czy ów obywatel albo ktokolwiek z jego rodziny zgodził się na to, aby stać się częścią policyjnej bazy danych. Pracownicy medycyny sądowej są w stanie ominąć zasady prywatności, które umożliwiają ludziom skuteczną ochronę swoich informacji genetycznych przed wścibstwem władzy. A to dzięki istnieniu luki prawnej w ustawie dotyczącej przekazywania innym organom informacji o DNA znajdujących się w komercyjnej bazie danych o nazwie GEDmatch.

Omijanie zasady prywatności pozwala policji na identyfikację i namierzenie takich osób, które wyraźnie zaznaczyły, że chcą zachowania poufności wyników badań swojego DNA.„W ten sposób samo skorzystanie z prawa do prywatności czyni Cię podejrzanym i stawia Cię na celowniku państwa policyjnego”.

Ludzie chętnie biorą udział w transakcji – ty nam dajesz próbkę śliny bądź wymaz z policzka, a my w zamian udzielamy ci wyczerpującej odpowiedzi na temat twoich przodków i krewnych. Dziesiątki milionów obywateli poddało się z własnej woli tym „procedurom badawczym”. Stąd nie ma już znaczenia czy reszta podda się im również.

Nie ma już znaczenia, czy należysz do dziesiątek milionów ludzi, którzy dodali swoje DNA do baz danych przodków. Dlaczego? Jak donosi Vox, publiczne bazy danych DNA rozrosły się do tego stopnia, że można ich użyć do znalezienia cię, nawet jeśli nigdy nie udostępniałeś swojego DNA. Wystarczy, że zrobił to bardzo daleki krewny. W ten sposób, chcąc nie chcąc, wprowadzając cię do nowego stanu Ameryki – „stanu podejrzenia”. DNA ujawnia wszystko na temat: „kim jesteśmy, skąd pochodzimy i kim będziemy”.

„To nonsens”, pisał Kevin Underhill, za którym przedstawiam tę historię.„DNA może ‘ ujawnić znacznie więcej na temat osoby, od której go pobrano, niż tylko tożsamość. Tyle że zdaniem większości konkretny test, o którym mowa, nie jest w stanie tego zrobić, a przynajmniej jest to «sprawa do dyskusji»”.

Maszyna do produkowania przestępców
Jak już wspomniałem, Kevin Underhill z„Forbes” mocno oponował przed nazwaniem materiału genetycznego„odciskiem palca”. Wiemy już dlaczego. Organy ścigania nie zwracają jednak na to uwagi i traktują technologię DNA jak „magiczną kulę pomagającą w rozwiązaniu przestępstw, zwłaszcza spraw seryjnych morderstw i gwałcicieli, zamkniętych niegdyś z powodu braku dowodów”.

Policja chcąc uzasadnić swój nieograniczony dostęp do genealogicznych baz danych, mówi, że przecież każdy chciałby pozbyć się psychopatów i seryjnych gwałcicieli z ulic i umieścić ich za kratkami. „I jest to argument, na który trudno odpowiedzieć przecząco.Tyle że nie tylko psychopaci i seryjni gwałciciele dają się wciągnąć w śledczą sieć. Podczas tropienia przestępców przez państwo policyjne każda osoba, której materiał genetyczny jawi się organom ścigania jako potencjalnie pasujący do DNA poszukiwanego, nagle staje się częścią kręgu podejrzanych, których należy wyśledzić, zbadać i wykluczyć”, zauważają Whiteheadowie.

Publicyści „Off-Guardian” zauważyli, że „wina przez skojarzenie” nabrała nowych konotacji w epoce technologicznej, w której wystarczy próbka DNA, aby zostać uznanym za osobę mogącą stanowić przedmiot zainteresowania w śledztwie. Whiteheadowie cytują „Psycho-logyToday”:„Podstawowa walka – o to, aby dane pochodzące od niewinnych osób nie były wykorzystywane do łączenia ich z przestępstwami – została przegrana”. Do niedawna rząd był zobowiązany przynajmniej przestrzegać kilku podstawowych ograniczeń dotyczących tego kiedy, gdzie i w jaki sposób może uzyskać dostęp do czyjegoś DNA. Sprawę wywróciły „do góry nogami” różne orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, które zwiastowały utratę prywatności na „poziomie komórkowym”

Rząd rozpoczął „diabelską kampanię” mającą na celu przekształcenie wolnych obywateli Stanów Zjednoczonych w naród podejrzany na podstawie ogromnej krajowej bazy danych DNA. W tym procederze uczestniczyły najważniejsze instytucje i osoby w państwie: Kongres (który przyjął przepisy zezwalające policji na pobieranie i badanie DNA natychmiast po aresztowaniu), prezydent Trump (który podpisał ustawę o szybkim badaniu DNA), sądy (które orzekły, że policja może rutynowo pobierać próbki DNA od osoby aresztowanej, ale jeszcze nie skazanej za przestępstwo) oraz lokalne agencje policyjne.
„Gadżety do walki z przestępczością”, jak Whiteheadowie nazywają Rapid DNA, czyli urządzenia służące do szybkiego badania materiału genetycznego, nie są niezawodne. Za to są bardzo szybkie, bo w mniej niż dwie godziny generują profile DNA. I na tej niestabilnej podstawie pozwalają działać policji tak, jakby miała niezbite dowody, udzielające odpowiedzi na to, kto popełnił przestępstwo bądź jest w nie zamieszany. „The New York Times” zauważył, że: „W miarę tworzenia lokalnych baz danych DNA agencje policyjne zbierają materiał genetyczny nie tylko od osób oskarżonych o poważne przestępstwa, ale także w coraz większym stopniu od osób, które są jedynie uważane za podejrzane, trwale łącząc ich tożsamość genetyczną z kryminalną bazy danych”.

Konsekwencje zbierania materiału genetycznego
Konsekwencjetego rodzaju profilowania DNA są dalekosiężne. Bazy danych DNA eliminują wszelkie pozory prywatności i anonimowości. Pozwalają rządowi i sprzymierzonym z nim korporacjom ingerować w prywatność obywateli, zauważają autorzy „Off-Guardian”. Sami im to ułatwiamy, nie tylko wysyłając nasze dane genetyczne do firm zajmujących się odtwarzaniem naszej genealogii. Jak zauważa naukowiec Leslie A. Pray: „Wszyscy pozbywamy się DNA, pozostawiając ślady naszej tożsamości praktycznie wszędzie, gdzie się udamy. Tak naprawdę śmieci, które zostawiasz do odbioru przy krawężniku, to potencjalna kopalnia złota tego rodzaju materiałów. Całe to utracone lub tak zwane porzucone DNA jest bezpłatnie do pobrania dla śledczych lokalnej policji, którzy mają nadzieję na rozwikłanie nierozwiązywalnych do tej pory spraw”. Oznacza to, czytamy w Off-Guardian, że jeśli przypadkiem zostawiasz ślady DNA w miejscu, w którym popełniono przestępstwo, masz już swój plik, zawierający dane genetyczne, gdzieś w jakiejś stanowej lub federalnej bazie danych.

Jak słusznie ostrzegano w zdaniu odrębnym do wyroku Sądu Apelacyjnego stanu Maryland w sprawie Raynor dotyczącego DNA: „Osoba nie może już głosować, zasiadać w ławie przysięgłych ani uzyskać prawa jazdy bez udostępnienia swojego materiału genetycznego do gromadzenia i kodyfikacji przez państwo”.

Niedługo agenci rządowi, idąc po „tropach” zostawianych przez nasze DNA, będą mieli pełen wgląd w to, gdzie byliśmy i jak długo przebywaliśmy w danym miejscu. W sukurs przychodzi robotyka i automatyka. Dzięki nim przetwarzanie, analiza i raportowanie DNA zajmuje znacznie mniej czasu i może dostarczyć wszelkiego rodzaju informacji, aż do koloru oczu danej osoby i jej krewnych. Istnieje już firma specjalizująca się w tworzeniu „zdjęć policyjnych” dla organów ścigania na podstawie próbek DNA pochodzących od nieznanych „podejrzanych”, które następnie porównuje się z osobami o podobnych profilach genetycznych.

Scenariusz napisany dla nas
Jak już wspomniano przy okazji Rapid DNA, technologia bywa omylna. Analiza materiału genetycznego może doprowadzać do błędnych wniosków z powodu błędnej interpretacji danych, manipulacji lub nawet zwykłego sfabrykowania fałszywych dowodów, a zdarza się to częściej, niż nam się wydaje. Państwo Whiteheadowie wiedzą, co mówią i o czym piszą, od kilku dekad walczą o przestrzeganie praw człowieka w USA. Jak czytamy na ich oficjalnej stronie „Założony w 1982 r. przez prawnika konstytucyjnego i autora Johna W. Whiteheada Instytut Rutherforda stał się jednym z czołowych obrońców wolności obywatelskich i praw człowieka w kraju, występującym w sądach i edukującym społeczeństwo na temat szerokiego spektrum kwestii wpływających na wolność jednostki w społeczeństwie”.

Władza i korporacje napisały dla obywateli scenariusz, w którym nie mają oni żadnej możliwości obrony przed oskarżeniami o popełnienie przestępstwa, zwłaszcza gdy zostają „skazani” przez technologię, a jeszcze mniej ochrony przed rządem przeczesującym nasze DNA w podobny sposób, w jaki przechwytuje on nasze rozmowy telefoniczne, e-maile i SMS-y. „To tylko kwestia czasu, zanim ściganie przez państwo policyjne przestępców z przeszłości rozszerzy się na profilowanie genetyczne i polowanie z wyprzedzeniem na przestępców z przyszłości”, prognozują John i Nisha Whiteheadowie.

Brzmi to jak science fiction. Jak zły sen. Czy się spełni?

Opracował: Jarosław Praclewski – Solidarność RI, numer legitymacji 8617, działacz Antykomunistyczny

 

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI UJAWNIA

Niewyobrażalny skandal. Niebezpieczne szczepionki na Covid-19! Koniecznie przeczytaj!

Szanowny Czytelniku, jeśli zaszczepiłeś się preparatem Johnson & Johnson z serii nr XD955, przebadaj się. Dla dobra własnego i swojej rodziny. Tylko w Polsce prawie 120 tys. osób zostało zaszczepionych szczepionkami przeciwko Covid-19 zagrażającymi zdrowiu i życiu ludzi.

Maciej Dębski
Nie dość, że ciężkie miliony zostały zmarnowane na zakup niepotrzebnych szczepionek, nie dość, że lockdowny i obostrzenia kosztowały życie 200 tys. Polaków, nie dość, że absurdalna polityka kowidowa zrujnowała setki małych firm i napędziła inflację, to jeszcze okazuje się, że dziesiątki tysięcy Polaków zostało zaszczepionych wadliwymi szczepionkami, które nigdy nie powinny zostać dopuszczone do użycia. A wszystko przy pełnej wiedzy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF), który miał nadzorować przechowywanie i dystrybucję szczepionek przeciwko C0VID-19.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła postępowanie sprawdzające prawidłowość realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.Tego samego, na promocję którego w mediach i przez rozmaitych influencerów wydano miliony z publicznych pieniędzy, o kosztach jego przeprowadzenia (od logistyki dystrybucji szczepionek po produkcję durnych spotów promujących szczepienia) nie wspominając. Z raportu NIK wynika, że Główny Inspektorat Farmaceutyczny „nie wiedział, w których hurtowniach zmagazynowano szczepionki. Informacje o tym czerpano z mediów”. Siłą rzeczy GIF nie wiedział, w jakich warunkach przechowywane są szczepionki (a miała to być m.in. temperatura -70 stopni Celsjusza).

To nie koniec, bo dla odmiany GIF wiedział, że część szczepionek ma „wady jakościowe, w tym zagrażające zdrowiu i życiu”. Powyższe wady stwierdzono w szczepionkach firmy Johnson & Johnson. Z raportu NIK wynika, że w proces dystrybucji i przechowywania szczepionek przeciw CO-VID-19 zaangażowanych było 17 hurtowni farmaceutycznych. W okresie przechowywania szczepionek GIF przeprowadził tylko dwie inspekcje w jednej z tych hurtowni, i to po zgłoszeniu o nieprawidłowościach w przechowywaniu szczepionek. Podejrzenia potwierdziły się, stwierdzono nieprawidłowości w przechowywaniu szczepionek i… nic. Nie przeprowadzono inspekcji w pozostałych 16 hurtowniach. Mało tego – do GIF-u wpłynęło osiem zgłoszeń dotyczących wad jakościowych szczepionek, w tym dwa zgłoszenia dotyczące poważnych wad. 23 kwietnia 2021 r. do GIF-u wpłynęła informacja w systemie Rapid Alert od Europejskiej Agencji Leków, a w kwietniu 2022 r. Federalna Agencja ds. Produktów Leczniczych i Zdrowotnych z Belgii wręcz poinformowała GIF o wycofaniu jednej serii szczepionek Johnson & Johnson z rynku. Dopiero wtedy GIF zainteresował się sprawą. Za późno, bo szczepionki z wadliwej serii podano już pacjentom.

Siódmego kwietnia 2022 r. z hiszpańskiej agencji ds. leków i produktów sanitarnych (AEMPS) wpłynęło zgłoszenie wady jakościowej serii szczepionki. Wada ta mogła stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. GIF . miał obowiązek natychmiast wycofać ją z obrotu. Tyle tylko, że w obu przypadkach nawet nie wiedział, gdzie te szczepionki się znajdowały. ■ W efekcie pacjentom podano 117,6 tys. dawek szczepionki Johnson & Jonhson z wadami zagrażającymi zdrowiu i życiu ludzi. Do tej pory nie ustalono danych pacjentów, którzy zostali zaszczepieni tymi konkretnymi preparatami. Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej – notabene prześladującej lekarzy zalecających ostrożność, jeśli chodzi o szczepienia na Covid-19 – stwierdził teraz, że trzeba będzie odszukać osoby zaszczepione wadliwymi preparatami Johnson & Johnson, bo być może trzeba im będzie wypłacić odszkodowania. Nie precyzuje, jak Naczelna Izba Lekarska zamierza wycenić utratę zdrowia przez osoby, które uwierzyły w szczepionkową propagandę.

GIF oczywiście winy w swoim działaniu nie widzi. Podnosi, że w pierwszym przypadku niebezpieczeństwa nie było, a w drugim szczepionki zostały zwrócone do producenta. Skąd się wzięło te prawie 120 tys. osób zaszczepionych preparatami zagrażającymi zdrowiu i życiu? Na razie odpowiedzi nie ma. Ale na wszelki wypadek – Szanowny Czytelniku, jeśli zaszczepiłeś się preparatem Johnson & Johnson z serii nr XD955, przebadaj się. Dla dobra własnego i swojej rodziny.

Leon Baranowski – Buenos Aires Argentyna

CZAS WIELKIEJ DEMORALIZACJI

CZAS WIELKIEJ DEMORALIZACJI

„Wiadomość brzmiała: Twoja własność nie jest Twoją własnością. Wydarzenia z Twojego życia nie są Twoje. Twoje decyzje podlegają naszej woli. Wiemy lepiej niż ty. Nie możesz podejmować ryzyka z własnej woli. Nasz osąd jest zawsze lepszy niż Twój. Unieważnimy wszystko, co dotyczy Twojej cielesnej autonomii i wyborów, które są niezgodne z naszym postrzeganiem dobra wspólnego. Nie ma dla nas żadnych ograniczeń, a dla Was są wszelkie ograniczenia”.

dr Robert Kościelny
Dotychczas największą aferą XXI w. (a żyjemy już w trzeciej dekadzie tego — za sprawą szaleńców, którzy dorwali się do władzy — dziwacznego stulecia) było wszystko to, co działo się podczas tzw. pandemii. Polska straciła w ciągu niecałych dwu lat co najmniej 200 tys. obywateli (nadmiarowe zgony spowodowane przestawieniem całego systemu opieki zdrowotnej, w sposób świadomy i celowy, na „Walkę” z chorobą, której śmiertelność wynosi 0,23 proc. i jest porównywalna do śmiertelności z powodu grypy, i to jeszcze nie tej najostrzejszej). Zaburzony został system gospodarczy i społeczny. Na prowadzonej od 2020 do 2022 r. polityce obostrzeń sanitarnych ucierpiał również Kościół. Liczba wiernych zmniejszyła się, za to urosła tych  przeświadczonych, że hierarchowie w tym trudnym okresie zdradzili swą misję.

Kiedy autorytety popuszczają
Ponieważ żadna z partii politycznych nie zachowała się wówczas jak na reprezentanta narodu i suwerennej Rzeczypospolitej przystało, nic dziwnego, że temat w kampanii wyborczej omijany jest szerokim łukiem.
Nawet Konfederacja, która też nie była jednoznaczna w owym czasie, niezależnie od tego, co obecnie o tym mówią jej prominentni członkowie i entuzjaści, schowała niezłomnego, par excellence, Grzegorza Brauna na „głębokie zaplecze”.

Ze swego punktu widzenia obecne siły polityczne mają oczy wiście rację: po co przypominać o tym, że w jednej chwili z „mężów polskiej racji stanu” przedzierzgnęli się w kapciowych międzynarodowych organizacji, „filantropów i kogo tam jeszcze.

Prawdą jest, że ostatnia produkcja pani Agnieszki Holland to dzieło propagandowe wymierzone W partię rządzącą. A co za tym idzie — z bardzo dużym prawdopodobieństwem — możemy powiedzieć, że jest obrazem inspirowanym nie tyle weną twórczą, wynikającą z moralnego porywu, ile zamówieniem politycznym. Prawdą jest, że ewentualne zwycięstwo „totalnej opozycji” to wielkie nieszczęście dla naszej ojczyzny. Ale prawdą jest również to, że w ostatnich kilku latach byliśmy świadkami (czasem wręcz oniemiałymi ze zgrozy) wielkiej demoralizacji „elit” rządzących: łamania konstytucji, praw obywatelskich, usiłowań dzielenia ludzi za pomocą „paszportów kowidowych” przerażających prób wprowadzenia sanitarnego apartheidu, straszenie, niepokornych, bo świadomych „pandemicznej” ściemy, że będą żebrać o kawałek chleba, bo nikt im go nie sprzeda jako niezaszczepionym i niezamaskowanym. Wszystko to, niestety, przy aprobacie zatrważająco wielkiej liczby obywateli.

Ale jak się już rzekło – jeśli nie w tym miejscu, to w wielu innych (wszak o bandytyzmie kowidowym piszę często) – amok deprawacji ogarnął cały świat. Można powiedzieć, że „Moce” jak to pisze pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, który zresztą też nie błyszczał w czas „pandemii”, ściągnęły portki razem z gaćmi prawie każdemu mędrkowi tego świata, ujawniając tym samym, że wszyscy oni mają takie same sempiterny. – dokumentnie obs…ne.

Dziś prawdziwych kowbojów już niema… .
Jednym z nich, z wierzchu kowboj, a pod spodem gówniarz, jest Stephen Ira Adler, w owym czasie „moru” demokratyczny burmistrz miasta Austin stolicy Teksasu. Z Wiki dowiemy się, że kowboj Adler „w odpowiedzi na pandemię Covid-19 ogłosił lokalny stan wyjątkowy […] Kontrowersje wzbudził fakt, że wzywając mieszkańców Austin do pozostania w domu w obliczu rosnącej liczby przypadków Covid-19, sam leciał swoim prywatnym samolotem do Cabo San Lucas”.

Jeffrey A. Tucker poinformował niedawno na stronie Brownstone Institute, że ów Teksańczyk, od 35 lat praktykujący prawnik m.in. w dziedzinie praw obywatelskich (tak!), współpracownik, a nawet prezes, organizacji broniących praw obywatelskich, w tym Texas.Tribune, Anti-Defamation League i Ballet Austin — nie tylko że narzucił reżim swym obywatelom, ale potem ostentacyjnie go „Olał”. Postąpił w ten sposób (on, niezłomny obrońca praw człowieka i obywatela, żelaznej zasady równości wobec prawa itd.) niczym XVI-wiecznego teoretyka prawa, mówiącą, że władca tworzy prawa dla podanych, ale nie dla siebie. Stąd nie musi ich respektować i może rządzić na zasadzie sic volo, sic iubeo (tak chcę, tak rozkazuję).monarcha absolutny. Czyli zgodnie z wykładnią Jeana Bodina, francuskiego

Tucker przypomniał też, że 6 marca 2020 r. burmistrz Austin odwołał największe na świecie targi technologii South-by-Southwest (SXSW) zaledwie tydzień przed zgromadzeniem w mieście setek tysięcy osób. „W jednej chwili, za jednym po ciągnięciem pióra, wszystko zniknęło: rezerwacje hoteli, plany lotów, występy, wystawcy
oraz wszelkie nadzieje i marzenia tysięcy kupców w mieście. Skutki ekonomiczne to strata co najmniej 335 milionów dolarów przychodów. I dotyczy to wyłącznie szkód, jakie decyzja Adlera przyniosła miastu. Nie mówi nic o szerszym, równie negatywnym, wpływie gospodarczym na region, w którym znajdują się firmy kooperujące”.

Winnym tekście, na stronie American Institute for EcConomic Research, zamieszczonym dwa dni po decyzji„obrońcy praw człowieka” o odwołaniu targów, Tucker alarmował: „Lokalni handlarze są zdruzgotani. Wszystkie rezerwacje hoteli i lotów zostaną anulowane. Niezliczone kontrakty – zostały unieważnione na mocy dekretu wykonawczego. To finansowa katastrofa dla miasta (ubiegły rok przyniósł lokalnym kupcom pół miliarda dolarów) i olbrzymi cios dla niezliczonych milionów ludzi dotkniętych nagłą decyzją. Wbrew fałszywym doniesieniom prasy głównego nurtu targi i związane z nimi imprezy nie były ubezpieczone od skutków chorób zakaźnych, W tym od ewentualnego odwołania wydarzenia na skutek wybuchu pandemii.

W jaki sposób burmistrz stolicy Teksasu tłumaczył swą decyzję (wszak w samym mieście nie zanotowano obecności wirusa)? „Texas Monthly” 10 marca 2020 r. opublikował wywiad z Adlerem, który oznajmił, że chociaż wiedział, że prawdopodobnie będzie to miało wpływ na dużą część gospodarki Austin, nadał priorytetowe znaczenie radom ekspertów ds. zdrowia publicznego, którzy twierdzili, że otwarcie Austin dla tysięcy festiwalowiczów spoza miasta jest po prostu zbyt niebezpieczne. Jednocześnie Adler poprosił mieszkańców Austin, aby w dalszym ciągu wspierali lokalne bary i restauracje podczas dziesięciu dni South by Southwest i później. Pomógł uruchomić Stand With Austin — fundusz zarządzany przez Austin Community Foundation, którego celem jest zbieranie datków na rzecz osób fizycznych i małych firm, na które negatywny wpływ miało odwołanie SXSW. Zamiast biznesu — akcja filantropijna. Witamy w nowym wspaniałym świecie!

Czyści, nieczyści
„Pomysł Adlera polegał na tym, aby trzymać zarazę z dala od miasta, co było niesamowitym i nagłym powrotem do średniowiecznej praktyki, która nie ma nic wspólnego ze współczesnym rozumieniem tego, jak należy postępować z wirusem układu oddechowego” gorszył się Tucker. W. tekście napisanym zaraz po decyzji burmistrza publicysta przewidywał, że za pół roku bezmyślne posunięcie :władz miejskich sprowadzi recesję, bezrobocie, ruinę rynków finansowych. Polityka ta przyniesie o wiele gorsze skutki niż kowid. Lekarstwo będzie bardziej szkodliwe niż choroba, którą miało zwalczyć.

Autor Brownstone lnstitute nie wahał się stwierdzić, że burmistrz Austin „zamieniał stolicę Teksasu w zamek, w którym elita mogła ukryć się przed wirusem, co stało się jednocześnie zapowiedzią tego, co miało nadejść: podziału całego kraju na populację czystą i nieczystą. Adler powiedział publicznie, że rozprzestrzenienie się choroby w mieście jest zjawiskiem nieuniknionym. Zamknięcie targu i towarzyszących imprez nie miało na celu uniknięcia choroby, bo jej wybuch w Austin jest sprawą oczywistą. Tyle że specjaliści ds. zdrowia publicznego powiedzieli, że należy „spłaszczać krzywą. A odwołanie SXSW jest na to dobrym sposobem.

O co tak naprawdę chodziło w tym „spłaszczaniu krzywej”? O opóźnienie nadejścia odporności stadnej, sądzi Tucker. Każdy zostanie zakażony, a większość zachoruje, ale lepiej, jeśli stanie się to później niż wcześniej. Ale dlaczego? Nigdy nam tego nie powiedziano. Jednak publicysta zna odpowiedź. I dzieli się nią z czytelnikami: płaszczanie krzywej polegało tak naprawdę na przedłużeniu stanu obaw i podległości. Umożliwiało utrzymanie niekontrolowanej władzy nad sparaliżowanym strachem społeczeństwem tak długo, jak to możliwe, zawieszenie normalnego życia i sterowanie ludźmi za pomocą specustaw pod pozorem zapewniania im w ten sposób bezpieczeństwa.

„Przez te wszystkie miesiące nikt nigdy nie wyjaśnił amerykańskiej opinii publicznej, dlaczego przedłużenie okresu nienarażania ludzi na odporność stadną było lepsze niż wcześniejsze spotkanie z wirusem, uzyskanie odporności i pokonanie go. Szpitale w całym kraju nie były obciążone. Przeciwnie — w związku z niewytłumaczalnym [i skandalicznym, dodajmy] zawieszeniem wykonywania usług medycznych w zakresie diagnostykl i planowych operacji szpitale w Teksasie przez wiele miesięcy pozostawały puste. Spadły wydatki na służbę zdrowia”. Pojawił się tzw. dług zdrowotny, który spłacać będziemy latami w formie zwiększonej liczby schorzeń i przedwczesnych zgonów.

Ale publicysta idzie jeszcze dalej. Z niewątpliwych faktów wyciągając wnioski, które być może ktoś uzna za nazbyt daleko idące. Otóż Jeffrey Tucker pisze, że odwlekanie czasu, w którym pojawi się wreszcie odporność stadna, mogło mieć na celu sprawienie, aby to klasa robotnicza – „nieczyści ludzie” — szybciej się zaraziła i poniosła ciężar odporności stadnej. Aby to w nią najmocniej uderzył wirus i osłabił swój impet, a następnie zniknął, pozostawiając „elity” czyste. Istniała hierarchia zainfekowania!

Szalupa ratunkowa tylko dla „równiejszych”
Bo w innym tekście, zamieszczonym na stronie Brownstone Institute pod koniec histerii koronawirusa, bo w maju 2022 r., Tucker wyraził opinię, mówiącą że „Elity chciały jak najdłużej uniknąć wirusa. Taki był sens. hasła “Zostań w domu”. Powinno być oczywiste, że nie każdy może to zrobić. Nadal potrzebujemy żywności, energii, usług medycznych, urządzeń sanitarnych, naprawy dróg i tak dalej. Są ludzie, których praca wymaga Od czasu do czasu ‘ oderwania się od klawiatury. Najwyraźniej niektórzy o tym zapomnieli. A może nie zapomnieli”. W tym momencie autor przypomniał nieprzyjemny, ale prawdziwy fakt, że historia ujawnia istnienie w społecznościach ludzkich strasznego mechanizmu selekcji, złowrogiego podziału na ludzi „lepszych” i „gorszych”. Mechanizm ten, tyleż podły, co naturalny (naturą zepsutą przez grzech pierworodny), uruchamia się w sytuacjach ekstremalnych. Głosi on, niczym okrutny herold śmierci pewnej i bolesnej, że: „Czyści ludzie muszą trzymać się z daleka od ludzi nieczystych i że niektórzy ludzie mają większe prawo niż inni do pozostania nienarażonymi na: czynniki chorobotwórcze. Klasy niższe i ludzie marginalizowani politycznie i społecznie byli w historii wykorzystywani na różne sposoby jako worki z piaskiem wchłaniające choroby” Jako poduszki powietrzne, zderzaki biorącę, chcąc nie chcąc, cały impet złego losu na siebie.

W takiej sytuacji „idą się bujać” wszelkie wzniosłe idee o równości ludzi, braterstwie, „jednej rasie, ludzkiej rasie’”, a wypełza na wierzch i rządzi żelazne prawidło, mówiące że,wszystkie zwierzęta są wprawdzie równe, ale niektóre są równiejsze”. Dlatego w koronawirusowy czas klasa rządząca, owe „równiejsze zwierzęta, wymyśliła wszelkiego rodzaju strategie polityczne, aby zrzucić ciężar odporności stadnej na słabszych, nawet jeśli tego nie powiedziała lub nawet otwarcie o tym nie myślała. Przy okazji zaatakowano wolność, równość, demokrację i praworządność, a wszystko to w interesie własnej ochrony, przekonuje czytelników Tucker.

Czy to tylko wytwór wyobraźni autora? Na pewno publicysta rację ma w tym, że wszystkie obostrzenia, nielegalne, łamiące ostentacyjnie prawo. (o czym w przypadku naszego kraju przypomniał ostatnio obszerny raport NIK, powiedzmy sobie szczerze: podobnie jak film Holland obstalowany na potrzeby polityczne, choć górujący nad nim rzetelnością w przedstawianiu faktów), skłócające ze sobą ludzi, prowadzące do bankructw i zubożenia – to był początek wielkiej demoralizacji społecznej.

Skutki odgórnej demoralizacji
„Wiadomość brzmiała: Twoja własność nie jest Twoją własnością. Wydarzenia z Twojego Życia nie są Twoje. Twoje decyzje podlegają naszej woli. Wiemy lepiej niż ty. Nie możesz podejmować ryzyka z własnej woli. Nasz osąd jest zawsze lepszy niż Twój. Unieważnimy wszystko, co dotyczy Twojej cielesnej autonomii i wyborów, które są niezgodne z naszym postrzeganiem dobra wspólnego. Nie ma dla nas żadnych ograniczeń, a dla Was są wszelkie ograniczenia”.

Takie było przesłanie elit rządzących w tym czasie. Tak niosło się w USA, naszym kraju, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii.:. Tak niosło się po całym świecie Zachodu i wielu innych państwach Uderzało ono w samą istotę życia ludzkiego, które wymaga wolności wyboru. Wymaga także zabezpieczenia majątku i umów. Zakłada, że jeśli robimy plany, nie mogą one zostać arbitralnie anulowane przez siłę pozostającą poza naszą kontrolą. To są absolutne minima założeń. cywilizowanego — społeczeństwa. Wszystko inne prowadzi do barbarzyństwa i właśnie tam doprowadziła nas decyzja W sprawie Austin — snuje rozważania Tucker i dodaje „Nadal nie wiemy dokładnie, kto był zamieszany w tę pochopną ocenę i na jakiej podstawie ją wydał. W kraju narastało wówczas poczucie, że coś się wydarzy. «Koronawirus sprowadza
Amerykanów na niezbadane terytorium, w tym przypadku rozumiejących i akceptujących utratę wolności związaną z kwarantanną» — napisał «The New York Times» 19 marca 2020 r., trzy dni po konferencji prasowej Trumpa, w której prezydent ogłosił dwa tygodnie lockdownu na wypłaszczenie krzywej”

Wolności i prawa obywatelskie zostały zdmuchnięte jak świeca na wietrze. Bez słowa sprzeciwu ze strony organizacji broniących praw człowieka. Bez niczyjego słowa sprzeciwu z wyjątkiem garstki zdeterminowanych straceńców, którym szybko przyszyto łatkę oszołomów, płaskoziemców, teoretyków spisku, antyszczepionkowców, paranoików, egoistów, wariatów. „Był to szok, ale dla młodych ludzi, którzy byli jeszcze w szkole, była to całkowita trauma i moment mentalnego przeprogramowania. Młodzi wyciągnęli z tego – wszystkie błędne lekcje: nie są odpowiedzialni za swoje życie; odpowiedzialność bierze za nie ktoś inny. Jedynym sposobem jest dostosowanie się do systemu i wspólna zabawa”

Jakie jeszcze złowrogie skutki pociągnęła za sobą akcja Covid-19? „Obecnie jesteśmy świadkami ogromnej utraty wiedzy, szoku psychicznego,. otyłości i nadużywania substancji psychoaktywnych przez całą populację, spadku zaufania inwestorów, kurczenia się oszczędności odzwierciedlającego mniejsze zainteresowanie przyszłością oraz dramatycznego spadku udziału społeczeństwa w tym, co kiedyś było normalnymi wydarzeniami życiowymi: kościół, teatr, muzea, biblioteki, jarmarki, symfonie, balety, parki tematyczne i tak dalej. Ogólnie frekwencja spadła o połowę, co pozbawia te obiekty pieniędzy. Mimo obniżonych cen, w salach symfonicznych jedna trzecia miejsc jest pusta”.

Ten stan rzeczy, odwrót od_normalności to konsekwencja polityki rządu połączonego z mediami i korporacjami. Polityki traktującej ludzi jak szczury laboratoryjne, na których przeprowadza się eksperymenty medyczne i socjologiczne. Doświadczenia z dziedziny bioinżynierii, geoinżynierii, inżynierii społecznej. To wszystko zakończy się całkowitym wyssaniem esencji, energii i żywotności z ludzkiego ducha, a także pozbawieniem go woli budowania dobrego życia.

Przeprowadzono na nas eksperyment społeczny — nie ma wątpliwości publicysta. Doświadczenie to spowodowało kryzys kulturowy, gospodarczy i społeczny. Ich eksperyment pozostawił kraj i nasze życie w. ruinie. „Historia dostarcza wielu przykładów pobitej, zdemoralizowanej, coraz biedniejszej i cenzurowanej większości, terroryzowanej przez władczą, nieludzką, sadystyczną, uprzywilejowaną, a jednocześnie maleńką klasę rządzącą. Po prostu nigdy nie wierzyliśmy, że staniemy się jednym.z takich przypadków. Jednym z takich rządzonych batem społeczeństw. Prawda jest tak ponura i rażąca, a prawdopodobne wyjaśnienie tego, co się wydarzyło, tak szokujące, że cały temat uznano za coś w rodzaju tabu w życiu publicznym”: Nie sposób się z tym nie zgodzić, wspominałem o tym zjawisku na wstępie w kontekście Polski.

Jeffrey Tucker daje nam, na zakończenie . swych rozważań, jedną wskazówkę: „Nie będziemy w stanie naprawić tego, co się stało, nie będzie wypełzania spod gruzów, dopóki nie dostaniemy od naszych rządzących czegoś innego niż publicznego przechwalania się dobrze wykonaną robotą w reklamach sponsorowanych przez firmy Pfizer i Moderna’. Publicysta pisze „dopóki nie dostaniemy”. My napiszmy — dopóki nie usłyszymy. I nie z ust władz, ale byłych władz. I nie„czegoś innego” tylko przyznania się do winy. I w żadnym inny miejscu tylko na sali rozpraw.

Leon Baranowski – Buenos Aires Argentyna

Covid-19 i zmiana klimatu dwa wehikuły totalitaryzmu

Donald Trump promował przyspieszone programy szczepionek mRNA. „Jeśli w 2024 r. odbędą się wybory i Trump ponownie wejdzie do Białego Domu, pamiętajcie, że żaden prezydent nie uratuje nas od tej walki [z globalistami], musimy ratować się sami”.
Paszporty szczepionkowe były KLUCZEM do tego programu; paszporty szczepionkowe zapewniłyby establishmentowi pełną dominację w gospodarce, a ludzie nie byliby w stanie znaleźć pracy ani kupić artykułów pierwszej potrzeby bez poddania się opresyjnym rozporządzeniom.

dr Robert Kościelny
Rok po wybuchu histerii pandemicznej nakręcanej przez polityków i media głównego nurtu „Business Insider rozpoczął tropienie teoretyków spisku. Ludzi, którzy byli zdania, że „wielki kryzys kowidowy” został stworzony po to, aby zbudować nowy system gospodarczy. Dodajmy, że nie tylko gospodarczy – polityczny również. Jak też w tym celu, aby zmienić paradygmaty kulturowe: ‘Drugą: dźwignią nowego systemu, który uwięziłby. – ludzkość w piekle totalitaryzmu, jest (według teoretyków spisku —Jakby zapewne napisał Insider) nakręcanie, podobnej do kowidowej, histerii zmian klimatycznych.

Kryzys to szansa na zmiany
Kapitalizm – zostałby zastąpiony nowym systemem gospodarczym. Konsekwencją tej zamiany będzie wyeliminowanie małych i średnich firm, przez co na rynku pozostanie wyłącznie dwóch pracodawców – państwo oraz międzynarodowe korporacje, „wtajemniczał słuchaczy radia Wnet Trader21”. Bussines Insider, który przywołał opinię Tradera21, niewątpliwie „wyniośle i z domieszką ironii” przyznał jednocześnie, że: „Światowe Forum Ekonomiczne rzeczywiście przedstawiło pod hasłem «Wielkiego Resetu» plan odbudowy gospodarek po pandemii, zakładający m.in. inwestycje w odnawialne * źródła energii.

Fot, Wikipedia, Facebook, YouTube, Internet, domena publiczna

Justin Trudeau ocenił na forum Narodów Zjednoczonych, że pandemię można potraktować jako szansę do «zresetowania » światowej gospodarki”.

Justin Trudeau ocenił na forum Narodów Zjednoczonych, że pandemię można potraktować jako szansę do zresetowania światowej gospodarki. Insider pośrednio potwierdził teorię . spisku, którą wyśmiewał, pisząc, że:;to właśnie małe firmy, takie jak fitness cluby i restauracje, gdzie okazji do bliskiego kontaktu ludzi jest najwięcej, a w dalszej kolejności także kawiarnie, hotele odpowiadały za ogromną większość wiosennych zakażeń COVID-19 w USA” W tej wyliczance głównych źródeł żarazy wymieniono też, miejsca kultu religijnego”.

Poruszając temat kowidowy, często powoływałem się na media alternatywne dla informatorów Z „głównego ścieku” (Grzegorz Braun). Jednym z takich źródeł niezależnych od mainstreamu jest Off-Guardian, w którym mogliśmy przeczytać, że zarówno Klaus Schwab, jak i jego współpracownicy i akolici

Zarówno Klaus Schwab, jak i jego współpracownicy i akolici wykorzystują kryzys Covid-19 do ominięcia demokratycznych procedur i odpowiedzialności, pokonania opozycji, przyspieszenia stworzonego przez siebie programu i narzucenia go reszcie ludzkości wbrew naszej woli, określając to jako „wielkie resetowanie”.

wykorzystują kryzys Covid-19 do ominięcia demokratycznych procedur i odpowiedzialności, Pokonania opozycji, przyspieszenia stworzonego przez siebie programu i narzucenia go reszcie ludzkości wbrew naszej woli, określając to jako,wielkie resetowanie” „Jesteśmy w punkcie zwrotnym ludzkości — nie powinniśmy lekceważyć historycznego znaczenia sytuacji, wktórej się znajdujemy”— powiedział prof. Schwab podczas premiery swojej książki, jaka miała miejsce w lipcu 2020 r. Tytuł pracy jednoznacznie ujawnia jej treść: „COVID-19: The Great Reset” (Covid-19: Wielki Reset). Jej współautorem jest Thierry Malleret, współzałożyciel Monthly Barometer — organizacji zaangażowanej w budowę „zielónego ładu”

Na oficjalnej stronie Monthly Barometer, której współzałożycielem jest Thierry Malleret, możemy przeczytać:„ Firmy naftowe, gazowe i węglowe zmierzają dziś ku wyginięciu w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i dużej części Azji. W wielu przypadkach spółki będące udziałowcami decydują się na korporacyjny odpowiednik samobójstwa”

Na jej oficjalnej stronie możemy przeczytać: „Firmy naftowe, gazowe i węglowe zmierzają dziś ku wyginięciu w Europie, Stanach Zjednoczonych; Kanadzie i dużej części Azji. W wielu przypadkach spółki będące udziałowcami decydują się na korporacyjny odpowiednik samobójstwa”.

Alt-Market zamieścił pod koniec sierpnia artykuł Brandona Smitha„ Od cowida do zmian klimatycznych: wehikuły globalnego autorytaryzmu” w którym publicysta zauważył, że minione dwa lata (2020-2022) to czas niezwyczajnych wydarzeń. Mierzonych nie skalą medyczną, ale polityczno-ideologiczną:

Brandon Smith:Świat zachodni był o krok od całkowitego ujarzmienia i objęcia wiecznej tyranii medycznej przez koalicję urzędników rządowych, interesów globalistycznych i partnerów korporacyjnych”

„świat zachodni był o krok od całkowitego ujarzmienia i objęcia wiecznej tyranii medycznej przez koalicję urzędników rządowych, interesów globalistycznych i partnerów korporacyjnych”. Wprawdzie ludzie, których autor nazywa analitykami ruchu wolnościowego, często mówili o „otwartym spisku” ale dopiero pojawienie się, właściwie z dnia na dzień, wielkiej narracji pandemicznej, której tubami byli dziennikarze mainstreamowych mediów, politycy, rządowi „eksperci” i celebryci ujawniło — istnienie „Większego planu”. Również opresyjna reakcja na rzekomą pandemię nie pozostawiała wątpliwości odnośnie do tego, że taki „Większy plan” istnieje. Tym planem jest przenicowanie rzeczywistości; zamiana takiej, jaka jest, na taką, jaka powinna być, według globalistów.

Do czasu „pandemii” większość ludzi była sceptyczna wobec twierdzenia, że taki osobliwy koncept globalistów może w ogóle się pojawić, ponieważ jest „zbyt skomplikowany, aby można go było wprowadzić w życie”. Po doświadczeniach lat 2019-2022 liczba niedowiarków bardzo się skurczyła, uważa Smith. „Nie można temu zaprzeczyć — istnieje klika elit władzy, są one wysoce zorganizowane wokół ideologii globalistycznej i chcą ścisłej kontroli nad społeczeństwem. Jest to fakt niewątpliwy, poparty niekończącymi się dowodami. Debata dobiegła końca. Covid udzielił odpowiedzi kończącej spór”.

Lewica jak zawsze na czele sił represji
Bazując na doświadczeniach amerykańskich, publicysta Alt-Market. wskazuje, jak długa jest lista przestępstw przeciwko swobodom obywatelskim. „Establishment  i lewica polityczna (z pomocą garstki neokonserwatystów) próbowały wdrożyć bezprecedensowe autorytarne środki, od zamykania przedsiębiorstw i kościołów, przez przymusowe maskowanie” Powołując się na badania 12 uczonych, opublikowane w styczniu 2033 r. przez Cochrane Library: „Interwencje fizyczne mające na celu przerwanie lub ograniczenie rozprzestrzeniania. się wirusów układu oddechowego” (Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses) – Brandon Smith stwierdza, że noszenie masek było nieskuteczne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. To informacja znana – od dawna i od dawna powtarzana w mediach niezależnych od sitw globalnych i ich pomagierów. Ale nigdy nie należy marnować okazji, aby przypominać, że zrobiono z nas błaznów. Zamaskowanych. Choć w tym wypadku zakrycie twarzy więcej eksponowało, niż zasłaniało.

Innym przejawem gwałtu na wolności — były — przymusowe szczepienia przy użyciu eksperymentalnych produktów mRNA. W niektórych krajach (w tym w Nowej Zelandii i Australii) powstały faktyczne obozy kowidowe, służące formalnie jako strefy kwarantanny, a w rzeczywistości pozwalające zamykać tych, którzy wykazywali sceptycyzm wobec niedorzecznych rozporządzeń. W USA forsowano ustawodawstwo nakazujące budowę takich obozów.

Polityka restrykcyjna cieszyła się szczególną popularnością u demokratów i sympatyków tej partii. Na początku 2022 r. Rasmussen Reports, amerykańska firma badawcza zajmująca się komentowaniem życia politycznego oraz zbieraniem, publikowaniem i dystrybucją informacji z badań – opinii publicznej, zauważyła: „Chociaż wielu wyborców nabrało sceptycznego stosunku do reakcji rządu federalnego na pandemię Covid-19, większość demokratów opowiada się za restrykcyjną polityką, obejmującą środki karne wobec osób, które nie otrzymały szczepionki przeciwko Covid-19% Dokładnie wygląda to tak: 55 proc. Demokratów chciało kar dla nieszczepionych Amerykanów; 59 proc. Domagało się, aby osoby niezaszczepione zostały siłą zamknięte w swoich domach; 48 proc. pośród wyborców i sympatyków Bidena chciało więzienia dla każdego, kto kwestionuje szczepionki; 47 proc. opowiedziało się za śledzeniem przez rząd osób nieszczepionych; 29 proc. żądało odebrania dzieci osobom nieszczepionym.

Na marginesie przypomnijmy, że u nas było tak samo: Najbardziej „postępowi” politycy i ich apologeci chcieli jak najdalej posuniętych opresji wobec osób kwestionujących sens reżimu sanitarnego oraz szczepień nieprzebadanym — preparatem medycznym, zwanym szczepionką na kowid.

Brandon Smith przypomina o tym, czego i my doświadczyliśmy. Bardzo wielu ludzi lewicy oraz, niestety, nie tylko lewicy (zob. lex Hoc) otwarcie mówiło, że celem ich działań jest to, aby życie niezaszczepionych stało się nieznośne. Tą drogą wymusi się „dobrowolne” przyjęcie preparatu. „W ten sposób elity establishmentu i lewacy mogli twierdzić, że ludzie «zgłosili się na ochotnika » i nikogo nie zmuszano”.

„Establishment spodziewał się, że kowid zabije znacznie więcej ludzi, niż faktycznie to zrobił — kiedy choroby stworzone w laboratorium wydostają się na wolność, szybko się zmieniają, zwykle ewoluują, stając się bardziej zakaźne, ale mniej śmiertelne”.

Do władzy absolutnej po trupach wolności i godności ludzkiej
Prowadzenie polityki opresyjnej, łamiącej konstytucję, gwałcącej prawa obywatelskie, jak też szczucie na siebie nawzajem obywateli, czynienie z nieposłusznych kozłów ofiarnych, wkładających kij w szprychy. walki z “pandemią” odpowiedzialnych za jej trwanie — wszystko to było racjonalizowane i usprawiedliwiane „ratowaniem życia” W rzeczywistości: „Nakazy nie uratowały żadnego życia. Oficjalna mediana wskaźnika śmiertelności z powodu zakażenia kowidem wynosi zaledwie 0,23 proc. Innymi słowy, celem wszystkich tych naruszeń konstytucji był wirus, którego 99,8 proc. ludzi nieuchronnie złapie i z łatwością przeżyje”. Wg publicysty Alt-Market „establishment spodziewał się że kowid zabije znacznie więcej ludzi, niż faktycznie to zrobił – kiedy choroby stworzone W laboratorium wydostają się na wolność, szybko się zmieniają, zwykle ewoluują, stając się bardziej zakaźne, ale mniej; śmiertelne”.

Ludzie, którzy. chcą „dla naszego dobra” przefastrygować, świat stanowią klikę potężną, ale nie wszechmocną. Nie są też nieomylni. Popełniają błędy. Aby kowidowa granda mogła się udać, musiała zadziałać na wszystkich płaszczyznach. A to okazało się niewykonalne. „Program kowidowy opierał się na wielu rozłącznych czynnikach, które jednak musiały zadziałać wspólnie. Jednym z tych czynników była zależność «akcji kowid» od lewicy politycznej (grupy słabeuszy), która zachowywała się jak pożyteczni idioci i stróże. mafii’. Jednak lewacka prokowidowa propaganda nie okazała się na tyle przerażająca, aby inspirować do przestrzegania prawa: Nie była też na tyle mocna, aby wymusić na władzach bądź stanowych, bądź federalnych jeszcze większe opresje wobec niepokornych. „Kolejnym czynnikiem było założenie, że reakcja konserwatywnych i niezależnych: myślicieli będzie ograniczona i łatwa do kontrolowania”, ale i tu spotkał globalistów zawód. Wprawdzie większość prawicowych „autorytetów” podkuliła ogon pod siebie i wzięła udział w nagonce na nonkonformistów, ale ta usłużność i uległość intelektualistów okazała się niewystarczająca, aby skłonić wolnościowców do zaparcia się swych ideałów.

„Wydaje się, że globaliści znacznie nie docenili potencjalnego oporu wobec ich programu, szczególnie w USA, gdzie ponad 50 milionów uzbrojonych obywateli’ było gotowych wyruszyć na wojnę z powodu drakońskich ograniczeń. Myślę, że paszporty szczepionkowe były KLUCZEM do tego programu; paszporty szczepionkowe zapewniłyby establishmentowi pełną dominację w gospodarce, a ludzie nie byliby w stanie znaleźć pracy ani kupić artykułów pierwszej potrzeby bez poddania się opresyjnym rozporządzeniom”, pisze Brandon Smith.

Umiesz liczyć, licz na siebie
Globaliści cofnęli się. Propaganda kowidowa ucichła z dnia na dzień. Mafia globalna uznała, że istnieje potencjalne niebezpieczeństwo konfrontacji ze społeczeństwem doprowadzonym do ostateczności. Czy oznacza to, że hucpa się nie powtórzy?. Na pewnó. nie powtórzyłasbiyę, gdyby zarządzający kryzysem lat 2019-2022 ponieśli odpowiedzialność karną.-Ale nie poniosą i ten fakt rodzi obawy, że rozzuchwaleni bezkarnością kowidowi bandyci ponowią atak na społeczeństwa na całym świecie.

Czy jest obecnie w Stanach Zjednoczonych liczący się polityk, z którym można wiązać nadzieję na danie odporu takim ludziom jak Anthony Fauci, urzędnicy WHO czy inni sanitaryści? Nie ma takich polityków. Amerykanie muszą bronić się sami.

Czy jest obecnie w Stanach Zjodnoczonych liczący się . polityk, z którym można wiązać nadzieję na danie odporu takim ludziom jak Anthony Fauci, urzędnicy WHO czy inni sanitaryści? Nie ma takich polityków. Amerykanie muszą bronić się sami. Tak .jak sami, bez przywództwa i centralnego kierownictwa, musieli przetrwać agresję sanitarystów. Tu publicysta Alt-Market nie ma złudzeń. No, a Trump? „Nie ukrywajmy faktu, że Donald Trump promował ‘ przyspieszone programy szczepionek mRNA (przyznam, że o ile wiem, nigdy nie nawoływał do zmuszania ludzi do ich stosowania)”: Przynajmniej ‘ tyle, bo nasz „Trump” nie krył się z tym, że osobiście optowałby za przymusem szczepionkowym.

Autor, którego opinie omawiam, przypomniał też, że Trump umieścił w swojej administracji wielu technokratów i globalistów, którzy później pomagali w ustanawianiu polityki autorytarnej. „Jeśli w 2024 r. odbędą się wybory i Trump ponownie wejdzie doBiałego Domu, pamiętajcie, że żaden prezydent nie uratuje nas od tej walki [z globalistami], musimy ratować się sami”.

Jak nie kowidem, to klimatem
Globaliści będą teraz – chcieli stworzyć kolejne kryzysy, aby pod pozorem walki z nimi zapanować nad ludźmi. Obecna histeria zmian — klimatycznych przypomina nam o tym.

Klimat się zmienia, ale jest to zjawisko naturalne i stale występujące, niemające nic wspólnego z działalnością człowieka i używaniem .przez niego nieodnawialnych źródeł energii; czyli obu rodzajów węgla, ropy, gazu, torfu. Nie jest to sytuacja kryzysowa, jak pompują nam w uszy mainstreamowe media i „eksperci” do wynajęcia. I mobilizują do „walki ze zmianami klimatu” młodych hunwejbinów, jak kiedyś mobilizowano ich do walki ze stonką ziemniaczaną zrzucaną na uspołecznione pola kartoflane przez amerykańskich imperialistów.

Zarówno kowid, jak i program zmian – klimatycznych, oparte są na fundamentalnym kłamstwie — za oba kryzysy odpowiedzialny. jest człowiek. Odpowiedzialne jest jego nieodpowiedzialne zachowanie. | dlatego ludzkie zachowanie musi być kontrolowane w imię „wyższego dobra’: Pomysł wkracza w, sferę kolektywizmu; globaliści ilewicowcy twierdzą bowiem, że każde indywidualne działanie wpływa na życie reszty populacji. Żyjemy w wielkim i niezmiennym roju. Dlatego też państwo musi mieć pod kontrolą życie każdej osoby, aby zapobiec jakiejś reakcji łańcuchowej, która  doprowadzi do katastrofy niszczącej cenną kolonię owadów. Zarówno w przypadku. Farsy kowidowej, jak i zmian . klimatu przypominano nam stale o tym, że nawet najbardziej podstawowa aktywność organizmu jak wdychanie i wydychanie powietrza może nieść nieobliczalne konsekwencje dla wspólnoty, jeśli nie jest pod rządową kontrolą. W pierwszym przypadku. niszcząc .zdrowie publiczne, w drugim – niszcząc cały świat „wydychanym śladem węglowym”.

Globaliści i związani z nimi klimatyści podkreślali, że blokady związane z pandemią okazały się być przydatne w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Od tego-czasu w przestrzeni publicznej pojawiło się pojęcie „blokady klimatycznej” Zwoływane są też konferencje poświęcone. temu zjawisku oraz podejmuje .się, finansowane przez globalną klikę, badania na temat korzyści, jakie dla planety mogłyby – przynieść czasowe lockdowny klimatyczne.

Badania te oczywiście pokazują – gwałtowny spadek emisji gazów cieplarnianych podczas blokad, ale nadal nie dostarczają żadnych dowodów na to, że emisje spowodowane przez człowieka faktycznie powodują zmiany klimatyczne. Pozostaje to podstawowym oszustwem :narracji klimatycznej — badacze zajmujący się klimatem, mający dostęp do miliardowych funduszy rządowych i funduszy ośrodków doradczych, opierają się na założeniu, że emisje CO2 powodują ocieplenie, podczas gdy w rzeczywistości nie mają żadnych dowodów na poparcie tego stanowiska.„Korelacja nie jest przyczynowością” przypomina Smith.

Tego lata media nieustannie uderzają w bęben propagandy klimatycznej do stopnia porównywalnego z propagandą kowidową sprzed kilku lat. Nihilistyczne doniesienia o zbliżającym się „globalnym wrzeniu” zapełniają szpalty. gazet, strony internetowe i programy telewizyjne. Prawie wszystkie twierdzenia dotyczące . kryzysu klimatycznego opierają się na danych sprzed nieco ponad 100 lat. Historia klimatu Ziemi jest obszerna i zdarzało się wiele okresów ocieplenia, znacznie gorętszych niż obecnie. Wszystkie te zjawiska związane z ociepleniem miały. Miejsce w okresach bujnego rozwoju życia zwierząt i roślin, bez konotacji z przemysłem czy jakąkolwiek inną działalnością człowieka.

Niewolnik – to brzmi dumnie
Strach klimatyczny to nic innego jak kolejne oszustwo przypominające kowid, narzędzie służące przejęciu władzy i wymazaniu naszych wolności. Nie ma żadnego zagrożenia, a nawet gdyby było, ludzie nie mogliby nic z tym zrobić, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na kształtowanie się temperatur na Ziemi. Klimat na świecie zmienia się od milionów lat i nie ma różnicy między zmianami obecnymi’ a zmianami z przeszłości, ponownie przypomina Brandon Smith. Publicysta zwraca uwagę, że globaliści mają .świadomość tego, że aby zbudować „nowy porządek świata” lub dokonać, wielkiego resetu”, duży procent populacji musi się na to zgodzić. A ponieważ większość – ludzi posługuje się w dalszym ciągu miarą własnego. Sumienia i interesu, ich zniewolenie należy przedstawić jako coś pozytywnego. Należy ich przekonać, że podejmując się roli niewolników, ratują planetę i życie innych.

„Nic z tego nie jest oczywiście prawdą, ale dopóki społeczeństwo myśli, że czyni dobro, często można nim manipulować tak, aby wspierało ogromne zło”, zauważa — W oczywisty sposób prawdziwie i słusznie — publicysta Alt-Market.

Opracował: Janusz Baranowski – Tatar Polski, twórca Solidarności, potomek Powstańców Styczniowych, Legionistów, Generałów, Harcerzy, Szarych Szeregów, Żołnierzy Wyklętych

Wojciech Cejrowski korespondencjo z USA

Mentzen

DoRzeczy, nr 31, 31.07-6.08.2023

Moja rozmowa z Mentzenem nabiła półtora miliona wyświetleń w tydzień. Z tego wnoszę, że była przydatna. Mnie się przydała bardzo. Podobnie jak wcześniejsza rozmowa z Bosakiem. Oni kandydują, ja chcę się dowiedzieć, czy się nadają, a jeżeli się nadają, to do czego konkretnie. Takie rozmowy nagrywam rzadko – to nie jest program publicystyczny, a ja nie jestem dziennikarzem. Jestem wyborcą.

Nie gadam z kandydatami typu Tusk czy Kaczyński, bo o nich już wiem, ile mi potrzeba – zapraszam tylko takich, co do których mam różne podejrzenia lub jakieś nadzieje, ale pewności brak. Czytaj dalej Wojciech Cejrowski korespondencjo z USA