James George Frazer: Złota gałąź

Sir James George Frazer (1854-1941), filolog klasyczny, antropolog, historyk wierzeń i religii, ogłosił pierwsze wydanie «Złotej gałęzi» w 1890 r.; trzecie wydanie — rozszerzone do dwunastu tomów – ukazało się w latach 1911-1915. Dzieło to poświęcone jest badaniu mitów, kultów i wierzeń pierwotnych, magii, totemizmu, politeizmu w wielu krajach różnych kontynentów i w różnych okresach rozwoju ludzkości. Frazer był zwolennikiem ewolucjonizmu i metody porównawczej w badaniach etnologicznych i antropologicznych. Współczesna nauka dokonała wprawdzie rewizji i korekty wielu jego twierdzeń i ustaleń, lecz mimo to „Złota gałqź”, napisana bardzo żywo i barwnie, pozostała podstawowa, i ceniona lektura.

Jest prawdziwą skarbnicą ciekawych wiadomości nie znanych szerszemu ogółowi, szczególnie interesujących właśnie dzięki stosowanej metodzie porównawczej, która pozwala na wydobycie nieoczekiwanych podobieństw wierzeń i obyczajów ludów odległych w czasie i przestrzeni. O powodzeniu «Złotej gałęzi- w Polsce świadczy obecne piąte jej wydanie. Podstawą tłumaczenia polskiego jest skrócona wersja oryginału, przygotowana przez samego autora w r. 1922.

Oprócz “Złotej gałęzi” Frazer jest m. in. autorem następujących książek: “Totemism and Exogamy” (1910), “Folklore in the Old Testament” (1918), “The Belief in Immortality and the Worship of the Dead” (1922), “Anthologia Antropologica” (1938—1939).

Dodaj komentarz