Unijni mordercy zza biurek

Piotr Lewandowski – Gazeta Warszawska, nr 1(551) z 5-11.01.2018 r.

Norymberga dla eurokratów. Bowiem dyktowana Europie samobójcza polityka migracyjna jest krwawą zbrodnią popełnianą na europejskich narodach, na naszej kulturze i cywilizacji. Procederem tym zaś zawiadują unijni mordercy zza biurek – to oni odpowiedzialni są za „opłakiwanie swoich dzieci” przez Europę.

Eurokratów musi spotkać Norymberga – i to dokładnie z tych samych powodów, dla których zostali skazani ich historyczni poprzednicy, realizujący projekt „zjednoczonej Europy” pod przywództwem III Rzeszy. Czytaj dalej Unijni mordercy zza biurek

James George Frazer: Złota gałąź

Sir James George Frazer (1854-1941), filolog klasyczny, antropolog, historyk wierzeń i religii, ogłosił pierwsze wydanie «Złotej gałęzi» w 1890 r.; trzecie wydanie — rozszerzone do dwunastu tomów – ukazało się w latach 1911-1915. Dzieło to poświęcone jest badaniu mitów, kultów i wierzeń pierwotnych, magii, totemizmu, politeizmu w wielu krajach różnych kontynentów i w różnych okresach rozwoju ludzkości. Frazer był zwolennikiem ewolucjonizmu i metody porównawczej w badaniach etnologicznych i antropologicznych. Współczesna nauka dokonała wprawdzie rewizji i korekty wielu jego twierdzeń i ustaleń, lecz mimo to „Złota gałqź”, napisana bardzo żywo i barwnie, pozostała podstawowa, i ceniona lektura. Czytaj dalej James George Frazer: Złota gałąź

Aleksander Piński: ZAKAZANE BOGACTWO

Aleksander Piński – (ur. w 1977 r. w Warszawie). Były zastępca szefa działu Biznes „Wprost”. W latach 2005-2008 główny autor Listy Najbogatszych Polaków w tym tygodniku. W 2009 r. wyróżniony w konkursie im. Władysława Grabskiego (organizowanym przez Narodowy Bank Polski) za serię artykułów o przyczynach kryzysu finansowego. Jego teksty przedrukowywano nawet w Japonii. Absolwent Bankowości i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Czytaj dalej Aleksander Piński: ZAKAZANE BOGACTWO

Kornel Morawiecki w korytarzu humanitarnym…

Manifest!

Przeraziła mnie wypowiedź szlachetnego do bólu Kornela na temat wpuszczenia tysięcy kolorowych przybłędów z okresu średniowiecza do mojego domu pod tytułem Polska-Ojczyzna. Odezwało się natychmiast wielu prominentnych działaczy PiS i Prawicy Polskiej potępiającej te szlachetne pobudki Marszałka Seniora. Wszyscy prawicowcy jak jeden mąż oświadczyli, że nie wpuszczą kolorowych terrorystów do Mojej Ojczyzny Polski. I to jest dobre, a nawet super, hipperrr.

Wytłumaczę Marszałkowi i czytelnikom dlaczego, bo nie wszyscy mogą być ekspertami od „ciapatego”, „muzola”, „muzułmanina”. Nazywam się Janusz Baranowski i jestem z pochodzenia Tatarem Polskim od setek lat zamieszkującym Polskę i walczącym za Nią z dziada, pradziada. Zajrzeć do biblioteki, herbarzy, literatury.

Czytaj dalej Kornel Morawiecki w korytarzu humanitarnym…

ATAK NA POLSKĘ – WZOREM CARYCY KATARZYNY II.

KONFEDERACJI TARGOWICKIEJ CIĄG DALSZY – POWTÓRNY UPADEK POLSKI.

PLAN CARYCY KATARZYNY II… POLSKĘ ZGNĘBIĆ NA ZAWSZE.

CARYCA KATARZYNA

Urodziła się 2 maja 1729 roku w Szczecinie jako córka księcia
Christiana Augusta von Anhalt – Zerbst z dynastii askańskiej i Joanny
Elżbiety z dynastii holsztyńskiej. Na chrzcie otrzymała imiona Zofia
Fryderyka Augusta.

W 1745 roku w Petersburgu przeszła na prawosławie, zmieniła
imię na Katarzyna i poślubiła księcia holsztyńskiego Piotra Ulryka,
późniejszego cara rosyjskiego Piotra III

Czytaj dalej ATAK NA POLSKĘ – WZOREM CARYCY KATARZYNY II.

Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej

Wesołych Świąt od redakcji dla komunistów i konfidentów. Wesołych jaj, i śmingusu-dyngusu przy minus 20 stopniach Celcjusza. Śmiech to zdrowie.

Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej (ang. Polish political prison camp, Place of Isolation at Bereza Kartuska) to łagier (obóz) dla więźniów politycznych sanacji działający w latach 1934-1939 w Berezie Kartuskiej, w dawnym województwie poleskim. Obóz założono w budynkach dawnego carskiego więzienia i barakach wojskowych. Inspiracją władz do stworzenia w Polsce ośrodka detencyjnego dla więźniów politycznych była  wizyta w Polsce Hermanna Göringa w 1934 roku, ktory zachwalał Dachau.  Czytaj dalej Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej

KODEKS HAMMURABIEGO

Porządek prawny – Ówczesna cywilizacja nad wielkimi rzekami jak Tygrys i Eufrat oraz systemy nawadniania spowodowały szybki rozwój cywilizacyjny w tym regionie. Powstawały nowe osady i miasta. Rozwinął się handel i wymiana towarowa. jednak wraz z rozwojem miast pojawiły się ciemne strony życia społecznego – kradzieże, oszustwa, zabójstwa, rabunki, okaleczenia. Potrzebne stały się prawa określające co zrobić z tymi , którzy łamią normy życia we wspólnocie powstały pierwsze zapisy prawa to regulujące. Ale najsłynniejszy i najbardziej te kwestie regulujący okazał się kodeks Hammurabiego władcy Babilonu. Jak na ówczesne czasy było to nowatorskie posunięcie. Kodeks oprócz kar za łamanie reguł życia wspólnotowego regulował inne dziedziny życia. Np wprowadzono prawo bankowe, budowlane, opiekuńcze czyli podstawy dzisiejszego prawa opieki społecznej i socjalnej. Są zapisy regulujące prawa żołnierzy i ich stosunki z podwładnymi można by rzec pierwsze regulaminy armii. Do czego się to przyczyniło ano do rozwoju nie tylko gospodarczego ale i do rozwoju kultutralnego – obowjązek urzędnika znajomości pisma. Zaczęły też powstawać wówczas pierwsze poematy wiersze przykładem jest epos GILGAMESZA. jest to dowód na to, że potrzeba jest matką wynalazków i postępu cywilizacyjnego. Najciekawsza z tego w tym akcie prawnym jest jego pierwsza na świecie preambuła. Jednak aby ją poznać zapraszam do lektury kodeksu.

Jarosław Praclewski

Czytaj dalej KODEKS HAMMURABIEGO