Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej

Wesołych Świąt od redakcji dla komunistów i konfidentów. Wesołych jaj, i śmingusu-dyngusu przy minus 20 stopniach Celcjusza. Śmiech to zdrowie.

Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej (ang. Polish political prison camp, Place of Isolation at Bereza Kartuska) to łagier (obóz) dla więźniów politycznych sanacji działający w latach 1934-1939 w Berezie Kartuskiej, w dawnym województwie poleskim. Obóz założono w budynkach dawnego carskiego więzienia i barakach wojskowych. Inspiracją władz do stworzenia w Polsce ośrodka detencyjnego dla więźniów politycznych była  wizyta w Polsce Hermanna Göringa w 1934 roku, ktory zachwalał Dachau.  Czytaj dalej Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej

KODEKS HAMMURABIEGO

Porządek prawny – Ówczesna cywilizacja nad wielkimi rzekami jak Tygrys i Eufrat oraz systemy nawadniania spowodowały szybki rozwój cywilizacyjny w tym regionie. Powstawały nowe osady i miasta. Rozwinął się handel i wymiana towarowa. jednak wraz z rozwojem miast pojawiły się ciemne strony życia społecznego – kradzieże, oszustwa, zabójstwa, rabunki, okaleczenia. Potrzebne stały się prawa określające co zrobić z tymi , którzy łamią normy życia we wspólnocie powstały pierwsze zapisy prawa to regulujące. Ale najsłynniejszy i najbardziej te kwestie regulujący okazał się kodeks Hammurabiego władcy Babilonu. Jak na ówczesne czasy było to nowatorskie posunięcie. Kodeks oprócz kar za łamanie reguł życia wspólnotowego regulował inne dziedziny życia. Np wprowadzono prawo bankowe, budowlane, opiekuńcze czyli podstawy dzisiejszego prawa opieki społecznej i socjalnej. Są zapisy regulujące prawa żołnierzy i ich stosunki z podwładnymi można by rzec pierwsze regulaminy armii. Do czego się to przyczyniło ano do rozwoju nie tylko gospodarczego ale i do rozwoju kultutralnego – obowjązek urzędnika znajomości pisma. Zaczęły też powstawać wówczas pierwsze poematy wiersze przykładem jest epos GILGAMESZA. jest to dowód na to, że potrzeba jest matką wynalazków i postępu cywilizacyjnego. Najciekawsza z tego w tym akcie prawnym jest jego pierwsza na świecie preambuła. Jednak aby ją poznać zapraszam do lektury kodeksu.

Jarosław Praclewski

Czytaj dalej KODEKS HAMMURABIEGO

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA 1982 – 1992

IGOR JANKE “TWIERDZA SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA – PODZIEMNA ARMIA” WARSZAWA 2014.

KAPITALNA POZYCJA, FANTASTYCZNE OPISANIE FUNKCJONOWANIA TEJ ORGANIZACJI.

Solidarność Walczącą utworzyło w początkach czerwca 1982 r. grono działaczy Regionalnego Komitetu Strajkowego (RKS) NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, skupionych wokół szefa pionu propagandy RKS Kornela Morawieckiego. Podstawową przyczyną nieporozumień i ostatecznego rozłamu w RKS było narastające od kilku miesięcy rozczarowanie części działaczy polityką prowadzoną przez kierownictwo RKS, skupione wokół Władysława Frasyniuka. Do podstawowych kwestii spornych należały: zmiana stanowiska przywódcy RKS w kwestii powołania scentralizowanego kierownictwa podziemia (Ogólnopolski Komitet Oporu), jego sprzeciw wobec organizacji manifestacji ulicznych oraz przywiązanie do koncepcji regularnego wywoływania krótkotrwałych strajków, destrukcyjnie wpływających na zakładowe struktury związkowe. Czytaj dalej SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA 1982 – 1992

Śladem Szarych Szeregów

Arsenał organizacyjny „Warszawskich Orląt”. Zwraca uwagę stojący przy ścianie (trzeci od lewej) pistolet maszynowy konspiracyjnej produkcji AK – „Błyskawica”, źródło: IPN

„Koledzy! Nie dajcie się wynaradawiać sowieckiemu imperializmowi!

Nie dajcie wykorzenić polskiej kultury, religii katolickiej! Bijcie ich wszędzie! Niebawem nadejdzie wyzwolenie!” – słowa z ulotki wydanej w marcu 1952 r. przez Tajną Organizację Walki z Komunizmem „Mściciel” dobrze ilustrują cele, jakie stawiały przed sobą niepodległościowe organizacje młodzieży szkolnej w Warszawie w latach 1945 – 1956 Czytaj dalej Śladem Szarych Szeregów

Virtuti Militari

NAGRODA ZA MĘSTWO

Historia Orderu Virtuti Militari pokazuje, jak dramatyczne były koleje losu Polski i jak trudna może być miłość do ojczyzny. To odznaczenie tych, którzy wyznawali jedną zasadę: jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy!

Czytaj dalej Virtuti Militari