KODEKS HAMMURABIEGO

Porządek prawny – Ówczesna cywilizacja nad wielkimi rzekami jak Tygrys i Eufrat oraz systemy nawadniania spowodowały szybki rozwój cywilizacyjny w tym regionie. Powstawały nowe osady i miasta. Rozwinął się handel i wymiana towarowa. jednak wraz z rozwojem miast pojawiły się ciemne strony życia społecznego – kradzieże, oszustwa, zabójstwa, rabunki, okaleczenia. Potrzebne stały się prawa określające co zrobić z tymi , którzy łamią normy życia we wspólnocie powstały pierwsze zapisy prawa to regulujące. Ale najsłynniejszy i najbardziej te kwestie regulujący okazał się kodeks Hammurabiego władcy Babilonu. Jak na ówczesne czasy było to nowatorskie posunięcie. Kodeks oprócz kar za łamanie reguł życia wspólnotowego regulował inne dziedziny życia. Np wprowadzono prawo bankowe, budowlane, opiekuńcze czyli podstawy dzisiejszego prawa opieki społecznej i socjalnej. Są zapisy regulujące prawa żołnierzy i ich stosunki z podwładnymi można by rzec pierwsze regulaminy armii. Do czego się to przyczyniło ano do rozwoju nie tylko gospodarczego ale i do rozwoju kultutralnego – obowjązek urzędnika znajomości pisma. Zaczęły też powstawać wówczas pierwsze poematy wiersze przykładem jest epos GILGAMESZA. jest to dowód na to, że potrzeba jest matką wynalazków i postępu cywilizacyjnego. Najciekawsza z tego w tym akcie prawnym jest jego pierwsza na świecie preambuła. Jednak aby ją poznać zapraszam do lektury kodeksu.

Jarosław Praclewski

Czytaj dalej KODEKS HAMMURABIEGO

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA 1982 – 1992

IGOR JANKE “TWIERDZA SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA – PODZIEMNA ARMIA” WARSZAWA 2014.

KAPITALNA POZYCJA, FANTASTYCZNE OPISANIE FUNKCJONOWANIA TEJ ORGANIZACJI.

Solidarność Walczącą utworzyło w początkach czerwca 1982 r. grono działaczy Regionalnego Komitetu Strajkowego (RKS) NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, skupionych wokół szefa pionu propagandy RKS Kornela Morawieckiego. Podstawową przyczyną nieporozumień i ostatecznego rozłamu w RKS było narastające od kilku miesięcy rozczarowanie części działaczy polityką prowadzoną przez kierownictwo RKS, skupione wokół Władysława Frasyniuka. Do podstawowych kwestii spornych należały: zmiana stanowiska przywódcy RKS w kwestii powołania scentralizowanego kierownictwa podziemia (Ogólnopolski Komitet Oporu), jego sprzeciw wobec organizacji manifestacji ulicznych oraz przywiązanie do koncepcji regularnego wywoływania krótkotrwałych strajków, destrukcyjnie wpływających na zakładowe struktury związkowe. Czytaj dalej SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA 1982 – 1992

Śladem Szarych Szeregów

Arsenał organizacyjny „Warszawskich Orląt”. Zwraca uwagę stojący przy ścianie (trzeci od lewej) pistolet maszynowy konspiracyjnej produkcji AK – „Błyskawica”, źródło: IPN

„Koledzy! Nie dajcie się wynaradawiać sowieckiemu imperializmowi!

Nie dajcie wykorzenić polskiej kultury, religii katolickiej! Bijcie ich wszędzie! Niebawem nadejdzie wyzwolenie!” – słowa z ulotki wydanej w marcu 1952 r. przez Tajną Organizację Walki z Komunizmem „Mściciel” dobrze ilustrują cele, jakie stawiały przed sobą niepodległościowe organizacje młodzieży szkolnej w Warszawie w latach 1945 – 1956 Czytaj dalej Śladem Szarych Szeregów

Virtuti Militari

NAGRODA ZA MĘSTWO

Historia Orderu Virtuti Militari pokazuje, jak dramatyczne były koleje losu Polski i jak trudna może być miłość do ojczyzny. To odznaczenie tych, którzy wyznawali jedną zasadę: jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy!

Czytaj dalej Virtuti Militari

Ustawa Rządowa 3 Maja 1791 – uwarunkowania historyczne i polityczne

Ku refleksji przy formułowaniu nowej Konstytucji na najbliższy co najmniej wiek zanalizował i podał na tacy ucztującym – Janusz Baranowski

Wśród największych dzieł prawnopolitycznych dawnej Rzeczypospolitej Ustawa Rządowa 3 maja 1791 r. zajmuje miejsce szczególne. Jest ona bezspornie największą spuścizną ideowo-polityczną po niepodległej Rzeczypospolitej, z którą równać się może prawdopodobnie tylko Unia Lubelska z 1 lipca 1569 r. Jeżeli jednak Unia Lubelska scementowała faktycznie federacyjną Rzeczpospolitą i ustaliła jej byt na przeszło dwa stulecia, to Konstytucja 3 Maja obowiązywała jako ustawa zasadnicza zaledwie piętnaście miesięcy, zapoczątkowała jedynie reformę ustroju i nigdy nie została w pełni wprowadzona w życie, a mimo to przeszła do historii jako najważniejsze chyba wydarzenie w dziejach twórczego czynu patriotycznego narodów Rzeczypospolitej.

Czytaj dalej Ustawa Rządowa 3 Maja 1791 – uwarunkowania historyczne i polityczne