Częstochowskie Szare Szeregi, jak Orlęta Lwowskie

W bardzo pięknej, suwerennej i ukochanej ojczyźnie Polsce uhonorowaliśmy omalże wszystkich naszych patriotów z okresu II wojny światowej, czyli Armię Krajową, Żołnierzy Wyklętych i Przeklętych.

Lecz między tymi wszystkimi patriotycznymi rycerzami okresu wielu okupacji lat 40-tych i 50-tych były również dzieci i młodzież uformowana w Szare Szeregi, czyli patriotyczne i walczące Harcerstwo Polskie.

To Szare Szeregi były szpicą Armii Krajowej i kontrwywiadu Polski podziemnej. Do nich należały spektakularne akcje zbrojne w misjach bojowych niemożliwych, i często samobójczych. To młodość i gorące serca harcerzy patriotów powodowały strach u okupanta niemieckiego. Szare Szeregi prowadziły permanentny wywiad środowiskowy, i uderzały znienacka, skutecznie i śmiertelnie. Ginęli z uśmiechem na ustach, składając w ofierze Ojczyźnie swoje młode życia.

My znamy dziś działania Armii Krajowej, Generałów, Prezydentów na uchodźstwie, bo to zostało opisane. De facto za wszystkimi sukcesami Armii Krajowej, w tajemniczym tle stały poczynania Szarych Szeregów – małych i młodych wybawców ojczyzny i obywateli Polaków. Byli piękni, młodzi i do granic możliwości zdyscyplinowani i okrutni dla zdrajców i okupantów.

Aby dziś wychować młodzież polską, całkowicie obojętną na sprawy obronności kraju, musimy dać przykład z Szarych Szeregów – młodzieży okupacji, którzy bez zastanowienia oddawali swój czas i życie zagrożonej Polsce.

Jedynym sposobem upamiętnienia naszych bohaterów z Szarych Szeregów niech będzie zbudowanie pomnika naszych częstochowskich orląt, czasami anonimowych, czasami zapomnianych.

Mamy jedną tablicę pamiątkową ku czci komendantów Szarych Szeregów na ścianie kościoła Najświętszej Marii Panny w III Alei przy Liceum Sienkiewicza, lecz podwóreczko przed kościółkiem jest malutkie i nie można zebrać się w większej grupie, aby oddać hołd młodym obrońcom ojczyzny.

Dlatego zaprojektowaliśmy pomnik-obelisk i chcemy go postawić na skwerze Łęskiego przy ul. Puławskiego, gdzie będzie można go podziwiać i zebrać się w grupie wielu set czczących obywateli, harcerzy, wojska z orkiestrą.

Poniżej prezentujemy nasze poczynania formalne i wizualizację przyszłego monumentu.

Cześć i chwała Szarym Szeregom.

Wiesław Norman – Solidarność RI, kombatant antykomunistyczny opozycji (nr leg. 264 z roku 2015), założyciel Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego Region Częstochowski, Śląski i Małopolski.


Wizualizacja pomnika w planowanym miejscu umiejscowienia

Planowane miejsce umiejscowienia pomnika

Treść tablic:

Panorama

Zwymiarowany projekt:

Pisma:

Broszura z opisem projektu