Nowy Zarząd Zakonu Paulinów

Wikariusz generalny o. Michał Lukoszek

Obradująca w marcu 2020 roku na Jasnej Górze Kapituła Generalna Zakonu Paulinów wybrała nowy Zarząd Zakonu, czyli najbliższych współpracowników ojca generała. Kapituła ponownie wybrała o. Arnolda Chrapkowskiego generałem Zakonu Paulinów na kolejną sześcioletnią kadencję. Wikariuszem generalnym Zakonu Paulinów (I definitor generalny) także ponownie został o. Michał Lukoszek.

Skład nowego Zarządu: o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny Zakonu Paulinów (I definitor generalny), o. Ryszard Dec, II definitor generalny, o. Piotr Łoza, III definitor generalny, br. Bernard Kluczkowski, IV definitor generalny, o. Bazyli Degórski, prokurator generalny przy Stolicy Apostolskiej, o. Marek Moga, administrator generalny, o. Bartłomiej Maziarka, sekretarz generalny.

Kapituła ponownie wybrała o. Arnolda Chrapkowskiego generałem Zakonu Paulinów na kolejną sześcioletnią kadencję.

O. Michał Legan rzecznikiem Jasnej Góry

Nowy rzecznik Jasnej Góry o. Michał Legan

Od 29 maja 2020 roku nowym rzecznikiem prasowym Jasnej Góry jest o. Michał Legan – Misjonarz Miłosierdzia. Na stanowisku zastąpił o. Sebastiana Małeckiego, który funkcję tę pełnił przez ostatnie 4 lata.

O Legan jest teologiem pastoralnym, wykładowcą na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ukończył studia filmoznawcze i dziennikarskie, współpracował z Telewizją Kraków w redakcji programów katolickich. Jest duszpasterzem, rekolekcjonistą, vlogerem: od 2011 roku autorem codziennego video-komentarza do Ewangelii „Kilka słów o Słowie” (do końca roku 2018 ok. 3000 filmów, ok. 2 miliony wyświetleń, aktualnie ok. 5000 wyświetleń dziennie). W obszarze jego zainteresowań naukowych główne miejsce zajmuje teologia filmu, teologia mediów i teologia kultury.

O. Michał Legan wstąpił do Zakonu św. Pawła I Pustelnika w sierpniu 2004 roku. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 2005 r., a śluby wieczyste 2 lutego 2009 r. na Jasnej Górze. Diakonat przyjął 8 maja 2009 r. w Krakowie na Skałce z rąk bpa Jana Zająca, a następnie podjął pracę parafialną i katechetyczną w paulińskiej parafii we Włodawie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 2010 r. na Jasnej Górze z rąk abpa Stanisława Nowaka, metropolity częstochowskiego. Następnie pracował duszpastersko w paulińskiej parafii Prima Porta w Rzymie. Aktualnie posługuje na Jasnej Górze. W 2015 roku papież Franciszek mianował go Misjonarzem Miłosierdzia.

Wcześniej ukończył: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Teologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, licencjat teologiczny na Wydziale Teologicznym PAT, doktorat z teologii pastoralnej na podstawie dysertacji p.t.: Koncepcja teodra- matu w myśli teologicznej Hansa Urśa von Balthasara i twórczości filmowej Andrieja Tarkowskiego.

O. Michał Legan 29 maja obchodził również jubileusz 10-lecia święceń kapłańskich.

Opracował: Janusz Baranowski – Tatar Polski, twórca Solidarności, potomek Powstańców Styczniowych, Legionistów, Generałów, Harcerzy, Szarych Szeregów, Żołnierzy Wyklętych