ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego Członków Partii Wolni i Solidarni

Na podstawie Rozdziału VIII Zgromadzenie Ogólnego pkt 8.1. Statutu Partii Wolni i Solidarni uprzejmie zawiadamiam o zwołaniu w dniu 15 czerwca 2019 roku (sobota) o godz 12:00 – w pierwszym terminie, a o godz 12:30 – w drugim terminie,

w siedzibie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
ulica Rakowiecka 30
Audytorium im. Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego
pawilon nr 1

Zgromadzenia Ogólnego Członków Partii Wolni i Solidarni

Zgodnie z powyższym Koła powinny zgłosić wybranych delegatów na Zgromadzenie Ogólne najpóźniej na 7 dni przed jego terminem.

Z przyczyn organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłaszanie delegatów na adres poczty elektronicznej monikaadam83@gmail.com z podaniem imienia, nazwiska delegata oraz numeru Koła, które reprezentuje.

Zgłaszanie delegatów po wyznaczonym terminie nie będzie miało mocy sprawczej.

Jednocześnie prosimy o przesyłanie inicjatyw programowych, w tym środowiskowych oraz projektów zmian do Statutu Partii Wolni i Solidarni w terminie do 10 maja br.

PRZEWODNICZĄCY PARTII
Wolni i Solidarni
KORNEL MORAWIECKI

Program zgromadzenia

12:00 – 12:30 – rejestracja delegatów (wydawanie mandatów), rejestracja gości

Proponowany porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego Członków Partii Wolni i Solidarni:

12:30 – 12:35 – otwarcie przez Przewodniczącego Partii Pana Kornela Morawieckiego Zgromadzenia Ogólnego Członków WIS i powitanie uczestników

12:35 – 12:35 – stwierdzenie na podstawie listy obecności wymaganego kworum

12:37 – 12:47 – wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia Ogólnego Członków WIS, Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego Członków WIS:

12:47 – 13:00 – 1) Wybór Komisji Skrutacyjnej

13:00 – 13:15 – 2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

13:15 – 13:45 – 3) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do treści Statutu Partii Wolni i Solidarni

13:45 – 14:00 – Przerwa

14:00 – 14:20 – 4) Wybór Zarządu Partii Wolni i Solidarni

14:20 – 14:40 – 5) Wybór Rady Krajowej Partii Wolni i Solidarni

14:40 – 14:50 – 6) Wybór Komisji Rewizyjnej

14:50 – 15:00 – 7) Wolne wnioski i dyskusja

15:00 – 8) Zamknięcie Zgromadzenia Ogólnego Członków