Stanisław Chęciński – “Ścieżki mojego życia…”

W Stulecie Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, Drogim Przyjaciołom,
z Wyrazami Serdeczności i Wdzięczności
Stanisław Chęciński

Książkę tę dedykuję moim Wnukom
oraz patriotycznej Młodzieży Polskiej
w Kraju i za granicą,
aby swoją wiernością
ocaliła tożsamość Ojczyzny
oraz
Ryszardowi Sawickiemu – przyjacielowi,
inspiratorowi powstania tejże książki 

Motto
Błogosławieni, którzy w czasie gromów
Nie utracili równowagi ducha,
Którym na widok spustoszeń i złomów
Nie płynie z serca pieśń rozpaczy głucha;
Którzy wśród nocy nieprzebytej cieni
Nie tracą wiary w blask rannych promieni:
Błogosławieni!…
Jan Kasprowicz
15 listopada 2012 r.


Drogi Czytelniku,
Autor książki, Dr. inż. Stanisław Chęciński znany pod kryptonimem „ASTER” nadanym przez polską komunistyczną bezpiekę, napisał wspaniałą autobiografię, która zalecana jest przede wszystkim młodemu pokoleniu jako wzór walki o swoją Ojczyznę Polskę i jej przyszłe Pokolenia.
Opisuje On na podstawie swoich własnych przeżyć wiele historycznych wydarzeń, które są wspaniale i szczegółowo przedstawione. Wyrazy jak egoizm i strach nie są Jemu znane. Na podstawie opisów i dokumentów otrzymanych między innymi z IPN nr (IPN Wr 0014/2685) podanych w książce, dowiecie się Państwo o jego nieugiętości, wyrzeczeniach i poświęceniach dla Rodaków w kraju oraz za granicą, a także o Jego niezłomnej działalności w Stanach Zjednoczonych. Teczka IPN-u zawiera blisko 800 stron. Wyjaśnia On również dlaczego zmuszony został opuścić Polskę.
Przedstawia On wiele znanych osób i osobistości w kraju oraz za granicą, z którymi miał do czynienia. Były to osoby pozytywne, a także negatywne, o których nie powinno się nawet wspominać. Należy jednak podać fakty, aby dać Rodakom argumenty niezbędne do demaskowania tych, którzy działali na szkodę sprawy polskiej!
Jego podstawowe zasady życiowe to; „Zachowuj się w taki sposób, abyś w przyszłości nie musiał się tego wstydzić” i „Qui tacet consentire videtur – milczysz to znaczy akceptujesz! ”.
Pisze On o sytuacji politycznej minionego okresu wpływającej na Niego, Jego Rodzinę i Społeczeństwo. Przejawiało się to między innymi w organizowanych przez aparat komunistyczny nieludzkich przeszkodach stawianych Jemu w czasie akademickich studiów, uzyskaniem doktoratu, próbą unieważnienia go, a następnie utrudnieniach w pracy zawodowej. Wszystkie te szykany kreowane były przez Komunistyczne Służby, Wojewódzkie Komitety PZPR i przez lokalnych Sekretarzy uczelnianych.
W 2010 r. uzyskał wymienioną powyżej teczkę z IPN, a w niej zbrodnicze dowody działalności przeciwko Niemu. Jednym z wielu problemów było niedopuszczenie wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w ramach Stażu Naukowego oferowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). Dopiero, po wyjaśnieniu przez przedstawiciela ONZ Polskiemu Rządowi, że Staż Naukowy jest imienny i nie może być przeniesiony na inną osobę. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zmuszone zostało udzielić zgody na sześcio miesięczny wyjazd. Nastąpiło to dopiero w 1967r. Po odbyciu trzech miesięcy Stażu, Rząd Polski próbował tym razem nielegalnie przejąć trzy miesięczny staż dla upatrzonej przez nich innej osoby – manewr nie powiódł się.
Celem tego Stażu było zapoznanie się z nową technologią i osiągnięciami technicznymi w różnych Stanach Ameryki. Odbył On w tym czasie wiele podróży do różnych Uczelni i Ośrodków Naukowych w Stanach. Według informacji podanej w teczce IPN-u, był On w tym czasie pierwszym człowiekiem „z poza żelaznej kurtyny”, któremu udostępniono zwiedzanie i bliższe zapoznanie się z Ośrodkiem NASA – Centrum Kontroli Przestrzeni Kosmicznej.
Urząd Bezpieczeństwa liczył na to, że po powrocie do kraju po odbytym Stażu, będzie skarbcem informacji i donosicielem na tematy interesujące bezpiekę. Niestety srogo się na tym zawiedli.
Po wymuszonym przez bezpiekę wyjeździe z Kraju w 1972 roku, opisuje On swoją 35 letnią działalność społeczno – polityczną na rzecz Polski, a także swoją działalność zawodową w USA. Wśród nich jest także zaangażowanie dla National Aeronautics and Space Administration (NASA). Pisze On tam o swoich osiągnięciach i wynalazkach. Wspomina również jak jeszcze za czasów komunistycznych w Polsce, rząd robił nieuczciwe posunięcia z Jego patentami.
Książka ta przypomni starszemu pokoleniu przeżyte ciężkie czasy i przedstawi wiele ciekawych wydarzeń, z którymi nie mieli do czynienia.
Polecam więc każdemu przeczytanie tej książki i oddanie Autorowi uszanowanie za heroiczną postawę w walce o Polskę i prawdziwy patriotyzm oraz wzór dla młodzieży jak prawidłowo postępować i walczyć o swoją Ojczyznę.

W. Tom Tomkiewicz
Chicago, Illinois, USA


Autobiograficzna książka “Ścieżki mojego życia” pana Stanisława Chęcińskiego, należy do tych książek biograficznych, które czyta się tzw. jednym tchem. Napisana jest językiem prostym (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) zrozumiałym i bez nadmiernego rozwlekania akcji.

Osobiście najbardziej zaciekawił mnie wątek o NASA. Tym bardziej będę oczekiwała drugiej części, aby poznać dalsze koleje życia autora, którego zasady życiowe warto polecić ludziom młodym (jakże często “roszczeniowym”).

Renata Marro
Szwajcaria, 25.08.2018 r.


Zdjęcia:
Archiwum prywatne Stanisława Chęcińskiego
Projekt okładki:
W. Tom Tomkiewicz, Chicago, Illinois, USA
Projekt graficzny i skład:
Jerzy Ociepa
Konsultant, doradca:
Janusz Baranowski
Druk:
Wydawnictwo Solaris
11-034 Stawiguda,
ul. Warszawska 25 A

© Copyright by Stanisław Chęciński, 2018
ISBN 978-83-950492-0-0
Wydanie I

Aby zamówić książkę prosimy o kontakt:
Stanisław Chęciński, e-mail: stpawa22@comcast.net