Spotkanie organizacyjne oddziału częstochowskiego Wolni i Solidarni

W dniu 7 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie członków założycieli oddziału częstochowskiego partii Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego.

W spotkaniu wzięli udział:

  • Jarosław Praclewski – pełnomockik Kornela Morawieckiego na region częstochowski
  • Stanisław Chęciński
  • Janusz Baranowski
  • Samuel Baranowski
Siedzą od lewej: Stanisław Chęciński, Jarosław Praclewski, Janusz Baranowski
Zdjęcie: Samuel Baranowski

Spotkanie miało na celu przygotowanie organizacyjne na zjazd założycielski koła partii Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego w Częstochowie.

Podczas spotkania rozmawiano także o pilotowanych przez Koło WiS w Częstochowie publikacjach Stanisława Chęcińskiego.

  • “Ścieżki mojego zycia” – autobiografia Stanisława Chęcińskiego
  • “9/11 – To ogromne złudzenia..” George’a Humphrey’a przełożonej z języka angielskiego przez Pana Stanisława, traktującej o nieznanej stronie ataku terrorystycznego na Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 11 września 2001r.
Stanisław Chęciński i Samuel Baranowski
Zdjęcie: Janusz Baranowski

Dodaj komentarz