Prezentacja PANTEONU-MONUMENT HISTORYCZNEGO – STACJA CZĘSTOCHOWA podczas Przeglądu Filmów Dokumentalnych Niepoprawnie Prawdziwych “W stulecie niepodległości dla pamięci o Polsce Kresowej”

Przegląd odbył się w Muzeum Monet i Medali im. Jana Pawła II w Częstochowie 11.03.2018 r.

Prezentacji dokonali: Jarosław Praclewski – pełnomocnik Kornela Morawieckiego Wolni i Solidarni w Częstochowie oraz Samuel Baranowski – artysta.

Gośćmi prezentacji byli:

 • Monika Fajer – Solidarna Polska
 • Klub Gazeta Polska
 • Ksiądz z Kaliningradu
 • Budzyńska Lidia – posłanka na Sejm z ramienia PiS
 • Anna Dąbrowska-Zajda – prowadząca V Przegląd Filmów Dokumentalnych Niepoprawnie Prawdziwych.
Prezydent Lech Kaczyński z małżonką

Częstochowskie Dęby Katyńskie

Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w ramach przygotowań do realizacji projektu „Częstochowskie Dęby Katyńskie” wykonał następujące działania:

 1. Pozyskaliśmy patronat medialny:
  1. Radio Fiat (audycja podejmująca temat projektu miała miejsce 27.01.2010 r. o godz. 16:40)
  2. Radio Jasna Góra (audycja podejmująca temat projektu będzie miała miejsce 05.02.2010 r. o godz. 11:00)
  3. Gazeta Częstochowska (artykuł ukazał się 01.02.2010 r., kolejny ukaże się w następnym wydaniu)
  4. Gazeta Niedziela
 2. Wysłaliśmy do kilkudziesięciu firm i zakładów prośby o sponsoring akcji.
 3. Udało nam się uzyskać od Nadleśnictwa Janów (Złoty Potok) 70 sadzonek dębów.
 4. Nawiązaliśmy współpracę z zakładem kamieniarskim, który zgodził się wykonać granitowe tabliczki uwieczniające ofiary zbrodni katyńskiej oraz granitową tablicę upamiętniającą zamordowanych Polaków, Ponadto zakład ten zadeklarował pomoc finansową dla naszego przedsięwzięcia (pokrycie części kosztów związanych z tabliczkami). Mamy wstępny projekt płyty głównej i tabliczek, który wymaga akceptacji Urzędu Miasta.
 5. Wysłaliśmy pisma do posłów i senatorów ziemi częstochowskiej, instytucji pożytku publicznego z informacjami o projekcie i prosząc o wsparcie w jego realizacji. (parlamentarzyści zadeklarowali ufundowanie kilku tabliczek oraz nagród dla uczestników konkursu.
 6. Nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska i Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 w celu ustalenia wspólnej listy. Stowarzyszenia zaoferowały swoją pomoc przy zbieraniu informacji przez uczestników konkursu na temat pomordowanych osób.
 7. Przeprowadziliśmy rozmowy z Komendą Miejską Policji w sprawie zabezpieczenia logistycznego terenu wyznaczonego przez Urząd Miasta, na którym posadzone zostaną dęby.
 8. Przeprowadziliśmy rozmowy z Jednostką Wojskową w Lublińcu w celu uczestniczenia podczas uroczystości kompanii honorowej (do uzgodnienia z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach) (Na liście jest 48 policjantów i 22 wojskowych). Liczba osób zainteresowanych upamiętnieniem bliskiej osoby każdego dnia jest większa. Wyznaczony teren ogranicza ilość dębów, które mają być posadzone. Wynika to z faktu, iż każdy dąb musi być posadzony w odpowiedniej odległości od siebie.
 9. Przygotowaliśmy projekt plakatu i zaproszeń.
 10. Wysłaliśmy pisma do szkół ponadgimnazjalnych z prośbą o uczestnictwo w konkursie.
 11. Nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska oraz Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939.
 12. Rozmawialiśmy z Prezesem Towarzystwa Patriotycznego KRESY, który zadeklarował ufundowanie głównej tablicy oraz ufundowania nagród dla uczniów biorących udział w konkursie (Włodzimierz Skalik, ks. Ryszard Umański)
 13. W Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych organizujemy zbiórkę pieniędzy wśród uczniów i nauczycieli na ww. projekt. Nauczyciele, rodzice i uczniowie sponsorują wykonanie kilkunastu tabliczek upamiętniających).
 14. Nauczyciele Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych przygotowują wieczorek patriotyczno-recytatorski, w Bibliotece Miejskiej w Częstochowie, podejmujący tematykę zbrodni katyńskiej, Podczas ww. spotkania uczniowie naszej szkoły biorący udział w konkursie „Katyń… ocalić od zapomnienia” będą mogli zdobyć niezbędne materiały od członków Stowarzyszenia Rodzina Katyńska.
 15. Policja zobowiązała się do przewiezienia osób starszych, będących członkami Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. na miejsce uroczystości.
 16. Uczniowie z ZSSB zobowiązali się do przewiezienia osób starszych, będących członkami Stowarzyszenia Rodzina Katyńska na miejsce uroczystości.
 17. Skontaktowały się z nami osoby mieszkające za granicą, będące potomkami pomordowanych, deklarując swój udział w uroczystościach.
 18. Rozmawialiśmy z przewodniczącym Solidarności – p. Kowalikiem w sprawie sponsoringu, który obiecał wsparcie finansowe projektu.
 19. Wystąpiliśmy do Kuratorium Oświaty w Katowicach o dofinansowanie projektu.

Projekt „Katyń… ocalić od zapomnienia” niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia tożsamości narodowej i lokalnej młodzieży, czego wyrazem będzie odkrywanie prawdy historycznej. Aby realizacja tego przedsięwzięcia zakończyła się sukcesem, zwracamy się do Szanownego Pana Prezydenta z prośbą o:

 1. Pomoc w zorganizowaniu uroczystości upamiętniających 70. rocznicę zbrodni katyńskiej.
 2. Pomoc przy zagospodarowaniu terenu przeznaczonego pod realizację projektu (mapka tego terenu, niezbędne zezwolenia, plan architektoniczny zagospodarowania itp.). Policja po obejrzeniu wyznaczonego przez Urząd Miasta terenu ma uwagi związane z bezpieczeństwem i zabezpieczeniem logistycznym miejsca, z przebiegiem uroczystości, ograniczoną liczbą miejsc dla zaproszonych gości, brakiem barier ochronnych (w razie nieszczęśliwego wypadku teren zostanie częściowo zniszczony, gdyż w takich sytuacjach najważniejsze jest życie ludzkie), spływającą wodą z solą do niecki a także z użytkowaniem terenu w przyszłości). Teren może stać się „śmietnikiem”, ponieważ znajduje się w pasie ruchu drogowego. W pobliżu jest zjazd do Galerii Jurajskiej — ludzie często wyrzucają śmieci przez okna pojazdów i tym samych zanieczyszczają najbliższy teren. Nasze uwagi dotyczące miejsca były kierowane już do Urzędu Miasta (dojście i dojazd). Usytuowanie miejsca pamięci narodowej w tym miejscu według nas jest nieodpowiednie ze względu na rangę jakie to miejsce ma pełnić.
 3. Rozszerzenie monitoringu, który zabezpieczyłby miejsce posadzenia dębów przed zdewastowaniem.
 4. Ufundowanie nagród dla laureatów konkursu.
 5. Przygotowanie pakietów dla wszystkich uczestników konkursu (ok 70 sztuk).

Lista „Katyń… ocalić od zapomnienia”

 1. Kapitan Andrzejewski Czesław, s. Ignacego, ur. 1911, zg. Katyń
 2. Kapitan Brodziak Józef, s. Jana, ur. 1902, zg. Charków
 3. Aspirant Policji Państwowej Dec Franciszek, s. Józefa, ur. 1897, zg. Twer
 4. Porucznik Dyga Józef, s. Jana, ur. 1905, zg. Katyń
 5. Aspirant PP Dziuba Władysław, s. Franciszka, ur. 1898, zg. Twer
 6. Porucznik Goldman Leon, s. Pawła, ur. 1894, zg. Katyń
 7. Aspirant PP Gruca Michał, s. Józefa, ur. 1898, zg. Twer
 8. Aspirant PP Janik Józef, s. Tomasza, ur. 1893, zg. Twer
 9. Aspirant PP Jasiński Wincenty, s. Jana, ur. 1893, zg. Twer
 10. Porucznik Kalitka Filip, s. Teodora, ur. 1904, zg. Charków
 11. Porucznik Kmita Czesław, s. Aleksandra, ur. 1909, zg. Katyń
 12. Aspirant PP Kozakiewicz Grzegorz, s. Konrada, ur. 1901, zg. Twer
 13. Aspirant PP Krawczyk Piotr, s. Augustyna, ur. 1893, zg. Twer
 14. Aspirant PP Kucypera Jan, s. Stanisława, ur. 1901, zg. Twer
 15. Aspirant PP Kulka Marek, s. Bronisława, ur. 1902, zg. Twer
 16. Aspirant PP Kwoczała Andrzej, s. Tomasza, ur. 1911, zg. Twer
 17. Aspirant PP Lebelt Ludwik, s. Józefa, ur. 1889, zg. Twer
 18. Aspirant PP Matyja Władysław, s. Franciszka, ur. 1891, zg. Twer
 19. Aspirant PP Muś Roman, s. Józefa, ur. 1897, zg. Twer
 20. Aspirant PP Niestrata Władysław, s. Franciszka, ur. 1900, zg. Twer
 21. Aspirant PP Pelc Stanisław, s. Ignacego, ur. 1906, zg. Twer
 22. Aspirant PP Zyngier Kazimierz, s. Karola, ur. 1891, zg. Twer
 23. Aspirant PP Prusak Franciszek, s. Romana, ur. 1904, zg. Twer
 24. Aspirant PP Skorek Józef, s. Jana, ur. 1900, zg. Twer
 25. Nadkomisarz PP Stecki Zygmunt, s. Franciszka, ur. 1890, zg. Twer
 26. Porucznik Wittman Kazimierz, s. Donata, ur. 1905, zg. Katyń
 27. Porucznik Wilk Władysław, s. Tomasza, ur. 1907, zg. Katyń
 28. Oficer Piechoty WP Rudenko Mikołaj, s. Antoniego, ur. 1893, zg. Kozielsk/Katyń
 29. Podporucznik Rezerwy Artylerii WP Staniewicz Jan, s. Wiktora, ur. 1899, zg. Kozielsk/Katyń
 30. Posterunkowy PP Dębski Józef, s. Michała, ur. 1900, zg. Ostaszków/Miednoje
 31. Sierżant Żandarmerii rez. WP Ziętal Walenty, s. Bernarda, ur. 1900, zg. Ostaszków/Miednoje
 32. Przodownik Boruciński Bolesław, s. Jana, ur. 1895, zg. Ostaszków/Miednoje
 33. Posterunkowy Choroba Franciszek, s. Stanisława, ur. 1883, zg. Ostaszków/Miednoje
 34. Funkcjonariusz PP Dzierżanowski Stefan, s. Michała, ur. 1898, zg. prawdopodobnie Ostaszków
 35. Starszy przodownik PP Fijołek Zygmunt, s. Jana, ur. 1899, zg. Ostaszków
 36. Starszy przodownik PP Kwiatkowski Stanisław, s. Konstantego, ur. 1898, zg. Ostaszków
 37. Funkcjonariusz PP Koziński Stanisław, s. Józefa, ur. 1888, zg. Ostaszków/Miednoje
 38. Starszy posterunkowy PP Michalik Marian, s. Romana, ur. 1899, zg. Ostaszków
 39. Starszy przodownik PP Natali Leon, s. Piotra, ur. 1892, zg. Magadan
 40. Starszy przodownik PP, komendant PP Nowicki Stefan, s. Józefa, ur. 1895, zg. Ostaszków
 41. Starszy posterunkowy PP Nowiński Franciszek, s. Antoniego, ur. 1897, zg. Ostaszków
 42. Funkcjonariusz PP Pietrzykowski Bolesław, s. Joachima, ur. 1897, zg. Ostaszków
 43. Funkcjonariusz PP Radzioch Józef, s. Teofila, ur. 1915, zg. Ostaszków
 44. Starszy posterunkowy PP Szkop Władysław, s. Bartłomieja, ur. 1903, zg. Ostaszków
 45. Starszy posterunkowy PP Smółka Józef, s. Wincentego, ur. 1895, zg. Ostaszków
 46. Starszy posterunkowy PP Włoszczal Piotr, s. Wojciecha, ur. 1895, zg. Ostaszków
 47. Funkcjonariusz Wydziału Śledczego Wysocki Hieronim, s. Franciszka, ur. 1891, zg. Ostaszków
 48. Starszy posterunkowy Żurek Franciszek, s. Eugeniusza, ur. 1891, zg. Ostaszków/Miednoje
 49. Przodownik PP Hrabia Leon, s. Aleksandra, ur. 1890, zg. Ostaszków
 50. Przodownik PP Pawełkiewicz Jan, s. Romana, ur. 1895, zg. Ostaszków
 51. Starszy posterunkowy Stradowski Szczepan, s. Stanisława, ur. 1899, zg. Ostaszków/Miednoje
 52. Starszy posterunkowy Radomski Feliks, s. Jana, ur. 1899, zg. Ostaszków/Miednoje
 53. Kapitan WP Maciałowicz Kazimierz, s. Jana, ur. 1910, zg. Kozielsk/Katyń
 54. Podporucznik Rezerwy Artylerii WP Grabowski Janusz Władysław s. Zdzisława, ur. 1909, zg. Starobielsk/Charków
 55. Posterunkowy PP Sosna Edmund s. Piotra, ur. 1914, zg. Ostaszków/Miednoje
 56. Plutonowy Służby Więziennej Skwara Piotr s. Jana, ur. 1913, zg. Ostaszków/Miednoje
 57. Porucznik Rezerwy 20 pułku piechoty Pitek Władysław s. Franciszka, ur. 1898, zg. Kozielsk/Katyń
 58. Starszy posterunkowy PP Aniszczenko Stefan s. Michała, ur. 1890, zg. Ostaszków/Miednoje
 59. Starszy posterunkowy PP Tysarczyk Bolesław s. Bolesława, ur. 1902, zg. Ostaszków/Miednoje
 60. Funkcjonariusz PP Śląski Henryk s. Ignacego, ur. 1902, zg. Ostaszków/Miednoje
 61. Starszy posterunkowy PP Pastucha Józef s. Marcina, ur. 1899, zg. Ostaszków/Miednoje
 62. Podporucznik artylerii rezerwy WP Katowicz Hilary s. Walerego, ur. 1899, zg. Wilno (nieznany obóz NKWD)
 63. Podporucznik rezerwy piechoty WP Sokołowski Władysław s. Stanisława, ur. 1901, zg. Kozielsk/Katyń
 64. Podporucznik rezerwy piechoty WP Smólski Lech s. Józefa, ur. 1897, zg. Kozielsk
 65. Aspirant PP Piersiak Tomasz, s. Jana, ur. 1896, zg. Twer
 66. Podporucznik rezerwy piechoty WP Bieńkowski Stanisław, s. Stanisława, ur. 1902, zg. Kozielsk
 67. Podporucznik rezerwy piechoty WP Sokołowski Władysław Karol, s. Stanisława, ur. 1901, zg. Kozielsk
 68. Porucznik rezerwy WP Franke Alfred, s. Adolfa, ur. 1895, zg. Starobielsk

Dodaj komentarz