Propozycja zarządu partią “Wolni i Solidarni” do dyskusji w przededniu zjazdu ogólnopolskiego. Odcinek I

Aby odejść od centralizmu partyjnego na zjeździe trzeba powołać Konwent – grupa od 7-9 osób powołana z delegatów w celu przestrzegania zasad i przyjętego dekalogu.

Czym jest dekalog – to zbiór zasad nie podlegających dyskusji – taka mała konstytucja spis świętych naszych praw ustalonych przez wieki przez ojców naszych. Np. zasady wiary obowiązku wobec narodu i BOGA. Szanowanie np. konferencji Warszawskiej z 1573 r. – czyli zakaz prześladowania ze względu na wyznanie. Resztę ustali walne zgromadzenie.

1. Członkami konwentu nie mogą być członkowie prezydium i parlamentarzyści – wprowadzamy trój podział władzy a liczba nieparzysta pozwala na rozstrzygnięcie spraw – nie zawieszamy w próżni.

2. Każdy członek konwentu ma jeden głos.

3. Przewodniczący dba tylko o przyjęte zasady ich postępowania i ich zwołuje.

4. Konwent będzie też ostateczną, drugą instancją odwoławczą przy sporach w wewnątrz Partii – Będzie pełnił rolę Trybuna Ludowego na zasadach republiki Rzymskiej z przed cesarstwa.

5. Konwent może też być ciałem doradczym i opiniotwórczym – i pilnuje czy dane postanowienia i działania będą zgodne z przyjętym dekalogiem.

6. Kadencyjność – tylko dwie kadencje.

7. Odwołuje tylko walne zgromadzenie, bo i ono wybiera – zasada demokracji bezpośredniej.

8. Obrady konwentu są przy zamkniętych drzwiach – powód prosty postronni nie mają prawa wpływu na ich decyzje są ostateczne – do przemyślenia proponuje – to ważne bo będzie to pierwsze ugrupowanie z podziałem władzy i znosi nieomylność przewodniczącego i prezydium.

9. Przewodniczący zjazdu jest przewodniczącym konwentu.

Jarosław Praclewski

Dodaj komentarz