Projekt zmian w podatku dochodowym

Pomysłodawca: Jarosław Praclewski, Częstochowa

Ustalenie wysokości i podstawy

Koszyk Genewski – zawiera potrzeby i minimum na 1 mieszkańca (zabezpieczenie bytu na minimalnym poziomie).

Ustalenia dokonane na podstawie konwencji UOP nr 102 o minimalnych normach zabezpieczenia społecznego (1952 r.) i Karty Socjalnej Wspólnot Europejskich (1989 r.). Podstawą reformy i projektu jest ujednolicenie opłaty składki emerytalnej i zdrowotnej uzależnionej od dochodu, a jednocześnie likwidacja ZUS i NFZ oraz zawarcie konsensusu pomiędzy pracodawcą, państwem i podatnikiem.

Podstawa projektu

Prawo podatkowe musi być proste i nie zawiłe.

Czym bardziej skomplikowane powoduje nadużycia i drogę do korupcji inwestycyjne pomocniczej w konsekwencji straty państwa, a co za tym idzie wzrost zadłużenia i brak środków do rozwoju rodzimej gospodarki.

Współczynnik HDI dla nas wynosi na dzisiaj 0-0,5 czyli słaby a powinniśmy dążyć do HDI 0,5-0,8 czyli średni.

Jak to osiągnąć.

Ustalenie płacy minimalnej na poziomie 25 zł/godz. brutto.

Ustanowienie podatku na wysokości 25%.

Podatek należy rozdzielić na składniki w udziałach: 50% składka emerytalna, 20% składka zdrowotna, 30% podatek dochodowy.

Składka emerytalna na indywidualnym koncie podatnika – oprocentowane w skali 2% rocznie.

Skąd ten procent uzyskać? .Pieniądze muszą być inwestowane. Np. BNP otrzymuje te pieniądze i nimi obraca w formie obligacji inwestycyjnych oprocentowanych np. 5,5 – 4,5% rocznie dla małych i średnich firm.

Korzyści obu stron – to rozwój gospodarczy i zysk państwa, bo od różnicy, tj. 1,5-3% zysk banku jest podatek dochodowy w wysokości 25%.

 

Tabela 1.    Ustalenie stałych stawek zarobków (wykorzystano do ustalenia pensji administracji państwowej na 1 miesiąc)

  stawka godzinowa zarobek brutto zarobek netto podatek
1 25 4 200 3 150 1 050
2 35 5 880 4 410 1 470
3 45 7 560 5 670 1 890
4 50 8 400 6 300 2 100
5 55 9 240 6 930 2 310
6 65 10 920 8 190 2 730
7 75 12 600 9 450 3 150
8 85 14 280 10 710 3 570
9 95 15 960 11 970 3 990
10 105 17 640 13 230 4 410

 

Tabela 2     Podział funduszu 25% podatku z rozbiciem na składniki

  składka
25%
w tym:
emerytalna 50% zdrowotna 20% podatek 30%
1 1 050 525 210 315
2 1 470 735 294 441
3 1 890 945 378 567
4 2 100 1050 420 630
5 2 310 1155 462 693
6 2 730 1365 546 819
7 3 150 1575 630 945
8 3 570 1785 714 1071
9 3 990 1995 798 1197
10 4 410 2205 882 1323

Co daje projekt w przyszłości

– Zmniejszenie dawnej administracji co najmniej o 50%.

– Kontrola swych składek przez płatnika.

– Tabele można wykorzystać do ustalenia płac pracowników administracji państwowej i samorządowej – likwidacja kominów finansowych.

– Likwidacja ulg podatkowych.

– Fundusze na inwestycje w kraju, np. w energetyce – elektrownie wodne.

– Przy takich dochodach stać każdego na mieszkanie i dom (rozwój budownictwa nawet komunalnego).

Należy pamiętać, iż podatek VAT nadal obowiązujący ale na niektórych produktach może być zmniejszony, np. odzież dziecięca 0%, żywność podstawowa 5% (co daje podatek 0% na odzież dziecięcą – można znieść dodatek rodzinny w tym systemie zastąpi go program 500+)

Aadministracja państwowa

Urzędnik państwowy to nie praca tylko służba dla suwerena a nie odwrotnie – ustalenie stawek dla sędziów i prokuratorów – warunek nikt nie jest zwolniony z podatków. A co to daje w większej skali:

515 x 20 mln = 1 030 000 000 roczny kapitał do obrotu

1 030 000 000 x 12 miesięcy = 12 360 000 000 +5,5% = 130 398 000

z czego zysk brutto po roku

12 352 000 000

z tego:

2%       to oprocentowanie roczne do składki emerytalnej.

3,5%   to zysk banku, który i tak jest oprocentowany 25% po odliczeniu kosztów obsługi kont indywidualnych.

A przy oprocentowaniu 4,5%:

12 360 000 000 x 4,5% = 12 916 000 000

BHI INWESTYCYJNY, czyli agencje rządowe obracają tymi przychodami poprzez udzielanie kredytów dla małych i średnich firm np. na to 4,5% z uzyskanego zysku ma rząd fundusze na drogi i inwestycje długoletnie, tj. energetyka fotowoltaiczna itp.

Warunki projektu

Osoba, która osiągnęła wiek emerytalny i wpłacała składki przez okres 40 lat

– podatek dochodowy zmniejszony o składkę emerytalną,

– wiek seniora tj. 70 lat podatek 10% (w ten sposób zlikwidujemy dodatek senioralny), 80 lat – 5% podatku,

Datkowe dochody państwa to grzywny, kary sądowe, mandaty.

Zmniejszenie deficytu i możliwości spłaty zadłużenia  -wykorzystanie rozwoju kraju i niezależnością gospodarczą oraz środki na wydobycie zasobów naturalnych w kraju (a mamy tego dużo) oraz rozwój gospodarczy ma zasięg przedsięwzięć prywatnych i publicznych i stworzenia Banku Inwestycyjnego, a nie komercyjnego.

Osoba lub osoby zarządzające funduszem gospodarczym wiedzą, na czym stoją i mają punkt wyjścia i odniesienia, a z drugiej strony firmy ubezpieczeniowe mogą przyjąć tę funkcję – warunek gwarancja państwa.

Bank inwestycyjny – kapitał do obrotu w 1 miesiącu szacunkowa ilość płatników, np. 20 mln osób minimalna składka emerytury samej tj. 512 zł z minimalnej.

Zasada równości wobec prawa.

Nie ma przechodzenia w stan spoczynku – lata + składki = emerytura.

Podatek płacą wszyscy. Od zwykłego obywatela po Posła i Senatora i Sędziego, prokuratora. Opodatkowane diety (to jest służba a nie kopalnia dla zysku).

Zniesienie karty nauczyciela (zbędna).

Straż pożarna, wojsko, policja – warunki do ustalenia ale według tych samych zasad

Służby ratunkowe – jw.

A co to daje jeszcze?

Iinwestycja firm zagranicznych prosty przejściowy podatek daje szansę na inwestowanie obcego kapitału na ogólnych zasadach.

Ale można zrobić jeszcze jak za sanacji – pozwolić na budowy małych do np. 600Kw elektrowni prywatnych na odnawialnych źródłach energii – wodne lub fotowoltaiczne – tania energia tanie koszty produkcji. A co za tym idzie możliwość sieci w ziemi a nie na słupach (zmniejsza ryzyko uszkodzenia i naprawy, a kredyty na elektrownie właśnie z tego planu i projektu).

Warunki konsensusu

Opłacanie przez 40 lat składek daje prawo do emerytury. W przypadku wieku niższego niż przewidziany, do osiągnięcia wieku emerytalnego, składka „pełna”, tj. 25%. Po osiągnięciu wieku emerytalnego (65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety) – podatek pomniejszony o składkę emerytalną. Należy pamiętać, że przez ten okres emerytury pozostałe środki nadal są w obiegu banku i obrotu 2%.

Szkolnictwo wyższe

Samemu nie może inwestować bezmyślnie i utraty funduszy powód np. państwo daje 15% na studenta, reszta kredyt i jego spłata przez studenta.

Osoby studiujące na koszt państwa, a więc podatnika

Po ukończeniu studiów np. Inżynierowie budownictwa, lekarze szczególnie, konstruktorzy, informatycy muszą przepracować w kraju 8 lat lub, przed opuszczeniem kraju, zwrot kosztów nauki.

lub

Wprowadzić 100% opłaty za studia i wprowadzić system stypendia dla zdolnych od zainteresowanych firm.

Wersja robocza podlega negocjacji i dalszej analizy zakończono 20.04.2017 r.

Dodaj komentarz