Sygnały programowe partii Wolni i Solidarni

Naszym celem jest przebudowa ustroju Polski w duchu solidaryzmu.
Naszym projektem ideowym, społecznym i politycznym jest Najjaśniejsza Rzeczpospolita Solidarna. Chcemy, by centralne w niej miejsce zajmował samorealizujący się
obywatel. Wolność rozumiemy jako swobodę wielorakich, odpowiedzialnych działań w przestrzeni publicznej.

Polityka
Politykę określamy jako formę aktywności budującą zaufanie, tworzącą warunki do zachowania i poprawy zasad życia. Za istotę polityki uznajemy rozstrzyganie i zarazem łagodzenie zbiorowych sporów i racji. Nie godzimy się
na rozrywanie kraju na wrogie sobie ugrupowania polityczne i społeczne. Uważamy, że polityka nie może być uprawiana jako walka grup i koterii o władzę, o sposób rządzenia, o dobra materialne, o wpływy. Taka polityka jest wyniszczającą naród i państwo
rebelią w sferze wartości.
Wspólnota
Chcemy rozwiązywać problemy, promować poszanowanie osób, samoorganizację, świadomość wspólnego dobra, odpowiedzialność i dobroczynność. Popieramy coraz szerszy udział obywateli w podejmowaniu decyzji politycznych w skali
kraju i w skali lokalnej, szczególnie w dostępie do informacji, przedsiębiorczości, zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, oświaty, zdobycia kwalifikacji, zatrudnienia i rozwoju osobowości. Zamierzenia. Będziemy wdrażać i rozwijać:

 • reformę wymiaru sprawiedliwości,
 • profilaktykę i usprawniony system podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zwiększenie nakładów na naukę i kulturę,
 • kształcenie się jako nową formę płatnej pracy,
 • podatek od wielkiego kapitału,
 • samorząd gospodarczy,
 • własność pracowniczą,
 • rodzimą spółdzielczość i handel,
 • tanie budownictwo mieszkaniowe,
 • kadencyjność władz samorządowych,
 • zmianę kodeksu i ordynacji wyborczej,
 • wynagradzanie matek wychowujących dzieci,
 • próżniowe koleje wielkiej prędkości.

Dodaj komentarz