Monument przestrzenny Katyń

Około roku temu powstała inicjatywa nasza, aby coś zrobić definitywnie w przestrzeni pomnikowej, muzealnej między Galerią Jurajską w Częstochowie a trasą szybkiego ruchu. Znajduje się tu monument pt „Lasek Katyński” w którym znajdują się tablice upamiętniające ofiary zbrodni komunistycznych na patriotach Polski w Katyniu i Smoleńsku. Czytaj dalej Monument przestrzenny Katyń

Naprawimy

  1. Emerytury. Obecna średnia to 2,1 tys. zł, dwie trzecie emerytów pobiera mniej. Nasz postulat: każdy, kto przepracował co najmniej dwadzieścia lat i osiągnął ustawowy wiek, otrzymuje taką samą emeryturę – 2,1 tys. zł. Ci, którzy pracowali krócej niż 20 lat, pobierają proporcjonalnie mniejsze świadczenia.
  2. Podatki. Zlikwidujemy podatek CIT dla przedsiębiorstw. Wprowadzimy podatek obrotowy od 0,1% do maksimum 2% w zależności od skali i rodzaju działalności gospodarczej. Jednoosobowe i małe firmy będą płaciły podatek ryczałtowy.
  3. Sądy. Wprowadzimy instytucję społecznej ławy przysięgłych. Prezesi sądów okręgowych, apelacyjnych oraz sędziowie Krajowej Rady Sądowniczej będą wybierani na określone kadencje w wyborach powszechnych. Odbudujemy szeroko utracone elementarne poczucie sprawiedliwości.

Wprowadzimy

Emerytury

Obecna średnia to 2,1 tys. zł, dwie trzecie emerytów pobiera mniej. Nasz postulat: każdy, kto przepracował co najmniej dwadzieścia lat i osiągnął ustawowy wiek, otrzymuje taką samą emeryturę – 2,1 tys. zł. Ci, którzy pracowali krócej niż 20 lat, pobierają proporcjonalnie mniejsze świadczenia.
Czytaj dalej Wprowadzimy