Projekt zmian w podatku dochodowym

Pomysłodawca: Jarosław Praclewski, Częstochowa

Ustalenie wysokości i podstawy

Koszyk Genewski – zawiera potrzeby i minimum na 1 mieszkańca (zabezpieczenie bytu na minimalnym poziomie).

Ustalenia dokonane na podstawie konwencji UOP nr 102 o minimalnych normach zabezpieczenia społecznego (1952 r.) i Karty Socjalnej Wspólnot Europejskich (1989 r.). Podstawą reformy i projektu jest ujednolicenie opłaty składki emerytalnej i zdrowotnej uzależnionej od dochodu, a jednocześnie likwidacja ZUS i NFZ oraz zawarcie konsensusu pomiędzy pracodawcą, państwem i podatnikiem. Czytaj dalej Projekt zmian w podatku dochodowym