SIEDEM UKRYWANYCH PRAWD O KOWIDZIE

Jacek Frankowski, Warszawska Gazeta, nr 10, 10-16.03.2023

„Prawda zawsze jest prawdą, nawet jeśli nikt w nią nie wierzy. Kłamstwo zawsze będzie kłamstwem, nawet jeśli wszyscy w nie wierzą”

Przez długi czas cenzura i kłamstwa budowały potęgę pandemicznego imperium zła, którego słudzy byli sowicie wynagradzani. Światowym centrum koordynującym rozprzestrzenianie kłamliwej pandemicznej narracji i blokowanie prawdy stało się BBC, niegdysiejszy synonim wiarygodności informacyjnej.

– Pomimo dominującej pozycji mediów głównego nurtu przekazy informacyjne niezależnych stron internetowych torowały sobie drogi docierania do odbiorców i poszerzały krąg informowanych. Narracja niezależnych mediów różniła się diametralnie od przekazów mediów głównego nurtu. Rosnąca skuteczność informacyjna niezależnych, pomimo nikłości finansowych podstaw funkcjonowania, budziła irytację potęg finansowych hojnie dotujących media im podporządkowane.

W 2019 r. rząd Wielkiej Brytanii powołał The Trusted News Initia- tive (TNI)., kierowane przez British Broadcasting Corporation (BBC), które miało zadanie przeciwstawienia się rosnącej skuteczności mediów niezależnych, oskarżanych o szerzenie dezinformacji i fałszywych wiadomości w Internecie.

BBCTrusted News lnitiativeto potężne międzynarodowe partnerstwo, które obejmuje organizacje takie jak AP, AFP, First Draft, Go- ogle/YouTube, Twitter, Reuters, Financial Times, Meta (Facebook) European Broadcasting Union, CBC/Radio-Canada, The Hindu, Microsoft i The Washington Post. Obserwatorom aktywnośćTNI kojarzy się z Orwellowskim Ministerstwem Prawdy. Nowo powołane Ministerstwo Prawdy rozpoczęło działanie od wyznaczenia swoich standardów informacyjnych, bezwzględnie obowiązujących partnerów. Informacje dopuszczone do rozpowszechniania, mają być zatwierdzone przez takie potęgi jak BBC, ONZ czy WEE

Wobec publikujących informacje niezatwierdzone przygotowano koszyk działań represyjnych, polegających na skoordynowanych atakach fakt-czekistów i blokowaniu przekazów treści w społecznościowych serwisach takich jak Google z YouTube, Twitter, Facebook czy Linkedln.

TNI objęło kontrolą także inne dziedziny, takie jak nauka, medycyna, a nawet klimatologia. Zaczęto sprawdzać wyniki badań pod kątem zgodności z oficjalnie przyjętą przez TNI narracją, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom firm farmaceutycznych, zdolnych do narzucenia swoich poglądów nawet potężnym agencjom zatwierdzającym leki jak FDA czy EMA. Konsekwencje wyłamywania się z narzuconych standardów informacyjnych były bardzo dotkliwe. W przypadku naukowców groziły utratą dotacji na kontynuowanie badań, a w przypadku lekarzy, którym odbierano i nadal się odbiera prawo wykonywania zawodu, była to utrata podstaw egzystencji. Przyjęta strategia działań okazała się bardzo skuteczna.

Warto wiedzieć, że kierunki medialnych ataków zapowiedziane były już w przedpandemicznym raporcie BBC z 3 marca 2019 r. wskazującym, że antyszczepionkowcy zyskują popularność w mediach społecznościowych. Przeciwwagą dla informacji publikowanych przez media alternatywne o braku badań długofalowych skutków przyjęcia preparatu mRNA czy pojawiających się NOP-ach, miały być jedynie dopuszczone do rozpowszechniania komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), amerykańskich Centrów Kontroli Chorób (CDC), Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) czy Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH).

Wykaz tematów, które podlegały tłumieniu przez skoordynowaną sieć TNI, mówi wszystko o świadomym budowaniu narracji, mającej wywołać panikę pandemiczną, a w konsekwencji globalne zapotrzebowanie na preparaty nazwane szczepionkami.

– Pierwszym tematem utajnionym miała być informacja o laboratorium w Wuhan, współpracującym z kierowanym przez Fauciego NIAID, jako źródle SARS- -CoV-2. Anthony Fauci, główny koordynator działań wywołujących panikę pandemiczną i propagator preparatów mRNA, miał być pod parasolem ochronnym

Włączanie zgonów spowodowanych chorobami współistniejącymi do statystyk zgonów kowidowych zwielokrotniało te statystyki, przyczyniając się do szerzenia paniki pandemicznej. mediów głównego nurtu skupionych w TNI.

– Drugim tematem tłumionym przez cenzurę nadzorowaną przez TNI była informacja o możliwości wczesnego leczenia C-19 powszechnie dostępnymi, tanimi lekami z przedpandemicznej listy WHO o skuteczności potwierdzonej wieloletnim stosowaniem. Media podporządkowane TNI twierdziły to, co u nich zamówiono – że są to leki nieskuteczne lub szkodliwe, po to żeby umożliwić warunkowe dopuszczenie przez FDA preparatów mRNA. Lekarze wykorzystujący w leczeniu infekcji C-19 ratującą życie Iwermektynę – lek za opracowanie którego twórcy otrzymali nagrodę Nobla – czy równie skuteczną Hydroksychlorochinę byli terroryzowani pozbawianiem prawa wykonywania zawodu. Doprowadziło to do śmierci wielu nieleczonych pacjentów.

Lekarze wykorzystujący w leczeniu infekcji C-19 ratującą życie Iwermektynę – lek za opracowanie którego twórcy otrzymali nagrodę Nobla – czy równie skuteczną Hydroksychiorochinę byli terroryzowani pozbawianiem prawa wykonywania zawodu. Doprowadziło to do śmierci wielu nieleczonych pacjentów.

– Trzecim zakazanym tematem były wypowiedzi naukowców i lekarzy odbiegające od narracji narzuconej przez WHO, CDC i FDA, a personalnie przez A. Fauciego. W praktyce niewyszkolony personel medialny miał cenzurować wypowiedzi naukowców z wybitnym dorobkiem i decydować, które z nich mają prawo zaistnieć w mediach.

– Czwartym tematem z zakazem rozpowszechniania były rekordowe statystyki poważnych skutków ubocznych i zgonów po- szczepiennych.

– Piąty zakazany temat to stwierdzenie potwierdzone wynikami badań, że odporność naturalna jest skuteczniejsza od nabytej przez wstrzyknięcie preparatu mRNA. Tylko dzięki nie

zależnym od TNI serwisom informacyjnym do ograniczonego kręgu odbiorców przebiła się informacja o wynikach badań izraelskich naukowców, wykazujących trzynastokrotnie mniejsze prawdopodobieństwo powtórnego zakażenia niezasz- czepionych ozdrowieńców w porównaniu z zaszczepionymi.

– Szósty tłumiony temat dotyczy poszczepiennego patogennego pobudzenia (ADE), zwanego też burzą cytokinową, prowadzącą do zgonu z powodu choroby autoimmunologicznej. Dr Kobi Haviv ze szpitala Herzog w Jerozolimie poinformował 5 sierpnia 2021 r., że „95 proc, ciężkich przypadków dotyczy pacjentów zaszczepionych” Tymczasem media z grupy TNI rozpowszechniały kłamstwa, które miały świadczyć, że tylko niezaszczepieni narażeni są na ciężki przebieg choroby i zgony w wyniku zakażenia COVID-19.

– Siódmy temat eliminowany z przekazów medialnych skoordynowanej sieci TNI to udział chorób współistniejących w ogólnej statystyce zgonów kowidowych. Przeciętne statystyki zgonów w różnych krajach, w tym dane potwierdzone przez amerykańską CDC, wykazywały, że z ogólnej raportowanej liczby zgonów przypisanych kowidowi tylko około 5 proc, zgonów spowodowane było wyłącznie infekcją C-19 bez chorób współistniejących, które były głównymi przyczynami rozstań zżyciem.

Włączanie zgonów spowodowanych chorobami współistniejącymi do statystyk zgonów kowidowych zwielokrotniało te statystyki, przyczyniając się do szerzenia paniki pandemicznej.

Media podporządkowane Orwellowskiemu Ministerstwu Prawdy, jakim stała się wykreowana przez BBC The Trusted News lnitiative, mają wielki udział w wykreowaniu kłamstwa pandemicznego i co się z tym kłamstwem wiąże, mają na sumieniu wszystkich tych, którzy zmarli z powodu odmowy leczenia dostępnymi lekami i milionów uderzonych, często śmiertelnie, skutkami wstrzyknięcia preparatu mRNA.

Teraz, gdy świadomość kłamstwa pandemicznego przedarła się przez kordon cenzury i blokad informacyjnych do szerokich kręgów społeczeństwa, media obciążone aktywnym udziałem w szerzeniu paniki pandemicznej starają się wybielić swój wizerunek kłamców, dopuszczając informacje dotychczas bezwzględnie zwalczane. Odzyskanie wiarygodności potrzebna będzie mediom dla szerzenia nowej paniki, tym razem dotyczącej ocieplenia klimatu, któremu media mają nadać rangę śmiertelnego zagrożenia, jeśli społeczeństwa nie poddadzą się nakazom walki z CO2 – gazem życia, który jest głównym wrogiem oszołomów klimatycznych spod znaku Grety Thunberg.

Gdy statystyki zgonów, w odniesieniu do liczby zaszczepionych i nieszczepionych, wyraźnie wskazują na śmiertelne skutki przyjęcia preparatów mRNA, pojawiło się nowe tłumaczenie nadmiernych zgonów kardiologicznych, neurologicznych i onkologicznych polegające na przypisaniu tych zgonów przyczynom związanym z ociepleniem klimatu.

Gdy wiarygodność narracji pandemicznej i klimatycznej mediów głównego nurtu zeszła poniżej krytycznego poziomu, dotychczasowi beneficjenci paniki sami zaczęli przejawiać objawy lekkiej paniki. Potrzebie odzyskiwania wiarygodności poświęcony był panel WEF Davos 2023. Klaus Schwab, w tonacji odbiegającej od dotychczasowego triumfalizmu, określił bieżący rok „Rokiem Wielokryzysu” którego źródłem jest dopuszczenie do wprowadzenia do obiegu informacyjnego narracji mediów alternatywnych, krytycznych wobec agendy Wielkiego Resetu, lansowanej przez WEF. Popadający w niełaskę Wielki Reset ratować ma „Wielka Narracja” będąca rozpaczliwą próbą przywrócenia nadwątlonej wiarygodności.

Jeśli ktoś się spodziewa, że WEF chce odzyskiwać wiarygodność, odchodząc od kłamliwej narracji, to jest w błędzie. Jest dokładnie odwrotnie. Receptą ma być sprawdzona dotychczas technika PsyOp, polegająca na nasileniu etykietowania niewygodnych informacji jako „dezinformacji”. Tylko czy da się odzyskać skuteczność tego typu działania porównywalną z operacją psychologiczną z czasu pandemii? Można mieć optymistyczną wątpliwość.

Wątpliwości co do dalszej skuteczności definiowania ‘|_ko „dezinformacja” informacji p. zekazywanych przez media niezależne wyraził uczestniczący w panelu WEF Arthur O. Sulzberger, wydawca „The New York Times”, fachowiec mający dobre rozeznanie możliwości manipulowania opinią publiczną.

Bądźmy optymistami.

Opracował: Jarosław Praclewski – Solidarność RI, numer legitymacji 8617, działacz Antykomunistyczny