Perły Dziedzictwa

Warszawa, dnia 31 października 2022 r.

Szanowny Panie Januszu,

czy podobnie jak u mnie, również u Pana wraz z nadejściem listopada rodzą się szczególne refleksje i sentymentalna, choć nie tylko tkliwa, zaduma?

Najpierw, gdy stajemy nad mogiłami naszych przodków – tych bliskich, których twarze pamiętamy, a ich głosy wciąż drżą w powietrzu… Z modlitwą i wdzięcznością za dar ich życia pochylamy się nad miejscami, gdzie spoczywają ich doczesne szczątki, z nadzieją oczekując na dzień naszego spotkania z nimi w wieczności.

Ale listopad to też czas, gdy widzimy, że kartek w naszym kalendarzu coraz mniej… A krótkie jesienne dni przypominają, jak szybko upływa kolejny rok naszego życia…

Dla nas w Centrum Życia i Rodziny to przypomnienie i radość, że kolejny rok był Pan z nami, wspierając nasze działania! I choć to nie jest jeszcze podsumowanie roku, to już dziś chciałbym podziękować Panu za ten wspólny czas, za każdą pomoc, którą od Pana otrzymaliśmy, a bez której niemożliwa byłaby żadna z naszych inicjatyw!

Dziękuję za Pana zaufanie i hojność, dzięki której – dzień po dniu – możemy budować lepszą Polskę, w której szacunek dla godności oraz świętości życia i rodziny będzie wyznaczał najważniejsze kierunki działań.

I dlatego proszę dziś Pana o przyjęcie drobnego upominku świadczącego o naszej pamięci i wdzięczności. Jest to kalendarz na rok 2023 „Perły Dziedzictwa. Zamki i pałace Rzeczypospolitej Polskiej”.

Skąd wybór właśnie takiego motywu przewodniego? Proszę pozwolić, że odwołam się do słów, które zamieściliśmy we wstępie do naszego kalendarza:

„W czasach, w których tak bardzo potrzebujemy umocnienia ducha patriotyzmu, szacunku do tego, co polskie, [zamki i pałace] dyskretnie przypominają, byśmy w „globalnej wiosce” nie utracili własnej tożsamości”.

Ufam, że zgodzi się Pan ze mną, że taki kalendarz, poza jego wartością praktyczną, jest także zachętą i apelem o powrót do korzeni, do wychowania w duchu wartości patriotycznych, które dziś próbuje się zepchnąć na margines edukacji młodego pokolenia Polaków.

Bombardowani tandetą i treściami przekazującymi antywartości, sprzecznymi z tym wszystkim, za co nasi przodkowie oddawali życie, uwikłani w sieci fałszywych ideologii wyrosłych na gruncie obcym duchowi cywilizacji chrześcijańskiej i polskiej, młodzi z coraz większym trudem rozumieją znaczenie i siłę narodowej tożsamości.

Proszę pozwolić, że przywołam w tymi miejscu słowa jednego z patronów listopada, św. Rafała Kalinowskiego. Ten karmelita bosy, powstaniec styczniowy i sybirak, nauczyciel i wychowawca, w jednym ze swoich listów napisał znamienne zdanie:

„Biada narodowi, który o zachowanie [pamiątek] przeszłości się nie stara; wyrok zguby wówczas dla siebie pisze”.

Świadomy nieocenionego znaczenia troski i starań o pielęgnowanie dumy z polskości, konieczności ustawicznego powrotu do jej korzeni, na przekór lansowanemu kompleksowi polskości, oddaję w Pana ręce kalendarz „Perły Dziedzictwa” z nadzieją, że znajdzie w Pana domu godne miejsce, że będzie praktyczną pomocą, ale także będzie cieszył oko domowników i gości.

Wierzę, że każde spojrzenie na polskie zamki i pałace, pełne potęgi i majestatycznego piękna, przypomni o sile naszego narodu, o złotych kartach jego historii, budząc szacunek do naszego polskiego dziedzictwa i wzmacniając poczucie tożsamości narodowej.

Kalendarz został zilustrowany pięknymi fotografiami, do których dołączamy krótkie opisy przybliżające historię i znaczenie tych niezwykłych pereł polskiej architektury.

Znajdzie w nim Pan: wykaz imienin i wspomnień świętych; wszystkie najważniejsze święta państwowe i kościelne, święta rodzinne i dni wolne od pracy. Do przesyłki zostały także dołączone naklejki, za pomocą których może Pan oznaczyć ważne, osobiste daty.

Wierzę, że kalendarz będzie również przypominał Panu o działaniach Centrum Życia i Rodziny, które podejmujemy dla obrony najcenniejszych wartości, także tych patriotycznych.

A wydanie kalendarza łączy się bezpośrednio z jednym z takich działań…

Otóż, podobnie jak w latach ubiegłych, pragniemy, aby – za pośrednictwem polskich organizacji, szkół i parafii – nasz kalendarz trafił do co najmniej 15 000 Polaków mieszkających na Litwie, zwłaszcza na Wileńszczyźnie.

W ubiegłym roku ponad 20 000 kalendarzy dotarło nie tylko na Litwę, ale także na Łotwę, na dalekie polskie Inflanty, m.in. do Dyneburga. W ten sposób, przekazujemy znak naszej więzi z Rodakami, tak bardzo wdzięcznymi za każdy gest pamięci i solidarności, za każdy drobiazg, który przypomina im ojczystą ziemię.

Proszę pozwolić, że podzielę się osobistymi wrażeniami z moich wizyt na Wileńszczyźnie, a proszę wierzyć, że każde z takich spotkań dostarczyło wiele wzruszeń i ciepłych wspomnień.

Czy wie Pan, że aż 80 a nawet 90% mieszkańców wielu miejscowości na Wileńszczyźnie stanowią Polacy? Pomimo tego, to wcale nie oznacza, że naszym Rodakom na Litwie żyje się łatwo. Polaków i polskie instytucje często spotykają różne formy dyskryminacji. Wówczas to polskie parafie, szkoły, urzędy, stają się przyczółkami dbałości o przetrwanie polskiej kultury, tradycji, obyczajów i wartości.

I choć dzięki tak dużej liczebności polska społeczność może pielęgnować więzy narodowej wspólnoty, to jednak wciąż wielu z nich doświadcza różnych przejawów dyskryminacji ze strony władz.

Borykają się z różnymi problemami, związanymi np. z finansowaniem polskich szkół. Owszem, na Litwie ich nie brakuje. W tej samej szkole dzieci mogą uczyć się od zerówki aż do ukończenia szkoły średniej. Ale niejednokrotnie w wyniku likwidacji placówek okazuje się, że dziecko, aby kontynuować edukację trafia do szkoły litewskiej, gdzie nie ma już języka polskiego. To rozdarcie, którego doświadczają, rodzi wiele smutku i zagubienia, zwłaszcza wśród młodego pokolenia.

Dlatego nasza pamięć o nich, wyrażona w symbolicznym upominku kalendarza przedstawiającego perły polskiej architektury zamkowej i pałacowej, jest tak bardzo ważna i potrzebna.

Potwierdzeniem niech będzie list, który otrzymaliśmy od Pani Renaty Cytackiej, Polki pochodzącej z Wileńszczyzny, prowadzącej propolską i patriotyczną działalność na Litwie. Jednocześnie zaangażowanej w rozprowadzanie naszego kalendarza, który dzięki Pana wsparciu mógł trafić do naszych Rodaków. List ten załączam w niniejszej korespondencji.

Proszę pozwolić, że przytoczę w tym miejscu kilka zdań z listu:

„Dla wszystkich nas, mieszkających tu Polaków, jest to wielki dar i umocnienie ducha. Ten niezwykły gest pamięci o nas przysporzył nam ogromu emocji i wzruszeń. A wszystko to nie mogłoby się wydarzyć, gdyby nie wielka hojność serc Darczyńców Centrum Życia i Rodziny, za którą raz jeszcze serdecznie dziękuję!”

Te słowa wdzięczności kierowane są także do Pana!

To najpiękniejsze potwierdzenie sensowności naszego zaangażowania i naszej wspólnej – mojej i Pana – inicjatywy docierania z przekazem naszej narodowej spuścizny do Rodaków ze Wschodu.

Jak sam Pan widzi, nie możemy i nie chcemy zawieść zaufania naszych Przyjaciół.

Przed nami zatem kolejna akcja wysyłki kalendarzy na Litwę. Akcja, która ma na celu przekazanie naszym Rodakom: „Polacy w Ojczyźnie pamiętają o Was! Jesteście dla nas ważni, a Wasza duma z polskości jest także dla nas umocnieniem i inspiracją!”.

Liczę, że wesprze Pan tę inicjatywę, która jest konkretnym wyrazem naszej troski o zachowanie i pielęgnowanie ducha polskości wśród tych, którzy – choć mieszkają poza granicami Ojczyzny – mają Polskę w .sercach, chlubią się Polską, pragną swoją tożsamością żyć i przekazywać ją kolejnym pokoleniom.

Dlatego jeśli chce Pan wspólnie z nami budować tę niezwykle cenną więź z Polakami na Wschodzie, proszę o wsparcie naszej inicjatywy datkiem wysokości 20 zł lub 30 zł, a może 50 zł czy 100 zł lub innej, którą uzna Pan za właściwą i słuszną. Dzięki temu konkretna rodzina, a może kilka rodzin, otrzyma nasz kalendarz, który będzie przypominał o związku z Ojczyzną.

Dzięki Pana wsparciu, damy nadzieję i okażemy jedność, włączając się w budowanie wspólnoty wartości z tymi, dla których każda taka inicjatywa jest jak przybycie stęsknionej Matki-Ojczyzny w progi synowskiego domu, w którym łza wzruszenia i pełnej miłości czci, pozwala ukoić ból codziennej rozłąki.

Jeśli zdecyduje się Pan pomóc, proszę skorzystać z danych zamieszczonych na przekazie. Datek może Pan przekazać w banku, na poczcie lub za pomocą internetu.

Pragnę jednocześnie poinformować, że kalendarz będzie można zamówić na stronie: www.rokzrodzina.pl. Proszę zachęcić Bliskich i Przyjaciół do odwiedzenia strony.

Dziękuję za lekturę listu i serdecznie Pana pozdrawiam.

Paweł Ozdoba
Prezes

PS. Proszę Pana o przyjęcie kalendarza na rok 2023 „Perły Dziedzictwa. Zamki i pałace Rzeczypospolitej Polskiej”. Proszę także o wsparcie naszej inicjatywy wysyłki kalendarzy do co najmniej 15 000 Polaków na Wschodzie, dla których nasz dar będzie wyrazem pamięci i jedności, na które czekają z utęsknieniem. Wierzę, że również dla Pana jest to ważne i że chce Pan włączyć się w budowanie mostu wspólnych wartości i narodowej tożsamości. Dlatego liczę na Pana pomoc i zaangażowanie.

Centrum Życia i Rodziny H Skrytka pocztowa 99,00-963 Warszawa 81 Stel. 12 38 53 999 biuro@czir.org El www.czir.org

FORUM RODZICÓW SZKÓŁ POLSKICH REJONU SOLECZNICKIEGO

Litwa, Rejon Solecznicki, LT-17174 Ejszyszki, Plac Majowy 13, tel. +370-616-43-506; e-mail: rodziceforum@wp.pl

Pragnę serdecznie podziękować za styczniową wizytę przedstawicieli Centrum Życia i Rodziny, Pana Prezesa Pawła Ozdoby i Wiceprezesa Kamila Zwierza, w czasie której otrzymaliśmy 22 tysiące kalendarzy „Polscy święci i błogosławieni” wydanych dzięki wsparciu Darczyńców Fundacji. Przekazaliśmy je szkołom i parafiom w Wilnie oraz rejonie Solecznickim, Wileńskim, Trockim oraz Święciańskim, a także rodakom mieszkającym m.in. w Solecznikach, Połukni, Jaszunach, Miednikach, Rudominie czy Ejszyszkach. Wiem, że znalazły one godne miejsce w wielu domach i instytucjach. Dotarły do polskich rodzin, parafii, wspólnot, grup patriotycznych, uczniów polskich szkół podstawowych i gimnazjów – w każdy zakątek nie tylko Wileńszczyzny, ale i innych części Litwy.

Dla wszystkich nas, mieszkających tu Polaków, jest to wielki dar- i umocnienie ducha. Ten niezwykły gest pamięci o nas przysporzył nam ogromu emocji i wzruszeń. A wszystko to nie mogłoby się wydarzyć, gdyby nie wielka hojność serc Darczyńców Centrum Życia i Rodziny, za którą raz jeszcze serdecznie dziękuję!

Spotkanie z początku roku było elementem rozwijającej się współpracy pomiędzy Centrum Życia i Rodziny a Forum Rodziców Szkół Polskich Ziemi Solecznickiej oraz innymi polskimi organizacjami na Litwie. Na co dzień dokładamy starań, aby naszą pracą umacniać pamięć o Ojczyźnie, pielęgnować polskie tradycje i wzmacniać postawy patriotyczne wśród mieszkających na Litwie polskich dzieci i młodzieży. Często jednak – z różnych powodów – nie jest to łatwe.

Z jednej strony musimy mierzyć się z problemami finansowymi, niejednokrotnie brakuje nam środków choćby na remonty polskich kościołów, pomników i innych miejsc pamięci, których utrzymaniem się zajmujemy. Bardzo istotnym dla nas polem działania są też polskie szkoły. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom i młodzieży wysoki poziom nauczania w języku polskim, a jednocześnie przekazywać także dziedzictwo kulturowe naszej Ojczyzny, kultywować polskie tradycje i przede wszystkim dbać o nauczanie języka. I tutaj natrafiamy na trudności, choćby w doborze odpowiednich podręczników, napisanych poprawną polszczyzną, a jednocześnie dostosowanych do potrzeb naszych uczniów. Skala tych materialnych potrzeb jest bardzo duża. Niemniej jednak wciąż spotykają nas próby ograniczenia naszej działalności.

Dlatego też tym bardziej cieszy mnie podjęta współpraca z Centrum Życia i Rodziny, której owocem było spotkanie z początku tego roku. Wśród Polaków mieszkających na Litwie istnieje duża potrzeba kontaktu z rodakami, z polskością, potrzeba budowania wzajemnych relacji i podtrzymywania więzi. Szczególne emocje i wzruszenie budzi to w starszych członkach naszej społeczności – osobach, które urodziły się na tych ziemiach w czasie, gdy należały one do Rzeczpospolitej.

Chciałabym zapewnić Państwa, że bardzo zależy nam na podtrzymaniu i rozwijaniu tej współpracy. Wierzę, że wsparcie udzielone naszej społeczności będzie w przyszłości również wydawało piękne owoce. Nasze cele – Fundacji Centrum Życia i Rodziny oraz Forum Rodziców Szkół Polskich Ziemi Solecznickiej – są przecież w dużej mierze wspólne: zależy nam na podtrzymywaniu polskiej tożsamości w kolejnych pokoleniach, chronieniu polskich miejsc pamięci, służących umacnianiu polskiego ducha i budowaniu patriotycznych postaw wśród dzieci i młodzieży.

Kalendarze „Polscy święci i błogosławieni” cieszyły się wielką popularnością wśród mieszkańców naszego rejonu, dlatego tym bardziej cieszę się z zapowiedzianej już kilka miesięcy temu przesyłki kalendarzy na kolejny rok. Będzie to dla nas wspaniały dar, szczególnie że tematyka kalendarza jest ściśle powiązana z historią ziem, na których żyjemy. Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za zaangażowanie w to niezwykłe dzieło. Dla nas, Polaków mieszkających na Litwie, to najlepszy dowód pamięci i troski. A podarowane kalendarze nie tylko służą nam w naszych domach, szkołach czy kościołach, ale przede wszystkim przypominają o tym, że w Polsce mamy niezawodnych Przyjaciół.

Renata Cytacka,
Prezes Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego

Opracował: Janusz Baranowski – Tatar Polski, twórca Solidarności, potomek Powstańców Styczniowych, Legionistów, Generałów, Harcerzy, Szarych Szeregów, Żołnierzy Wyklętych