Strajk ZNP

Od momentu strajku wywołanego przez piątą kolumnę bolszewików – bo tak to trzeba nazwać jest skutkiem głaskania tych parchów po głowie. Po pierwsze nie dokonano zmian prawnych np. ustawa deubekizacyjna z wpisem – członkowie PZPR zakaz zajmowania stanowisk publicznych i samorządowych na okres 15 lat. Zakaz działalności związkowej na terenie budynków publicznych – związki owszem ale we własnych budynkach jako suweren nie zgadzam się na ich działanie w budynkach publicznych chcą niech płacą to samo w zakładach pracy – w końcu mają zapis niezależne no to niezależne niech będą. A teraz poważnie nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym i odpowiada za swe postępowanie karnie. Przypominam iż to ZNP chciał aby nimi byli i tu jest problem ART 231 kk:

  • par. 1 funkcjonariusz publiczny, który przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego – podlega karze pozbawienia wolności na lat 3.
  • par. 2 jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w par. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej wyrok od 1 -10 lat.
  • par. 3 jeżeli sprawca czynu określonego w par.1dziala nieumyślnie i wyrządza istotna szkodę podlega karze ograniczenia wolności albo jej pozbawienia do lat 2.

Po pierwsze ZNP złamali konstytucję i to ta którą tak zaciekle bronią cyniczne potwory – złamali prawo do nauki obowiązujące u nas do 18 roku życia narazili uczniów na stres i nie wykonali swych obowiązków z nałożonego im prawa funkcjonariusza publicznego, czyli działanie ich jest nie legalne. W normalnym kraju już by byli zwolnieni dyscyplinarnie i pociągnięci do pokrycia strat i kosztów. Ale nasuwa się pytanie co robi Ziobro i prokuratura jak z tego artykułu ściganie jest z urzędu, co robi MSW i łysa glaca nie wiedząc o tym co należy zrobić. Nie dziwne to jest. I kto zapłaci za strajk bo ja jako podatnik i suweren mówię nie z moich podatków niech se Broniasz płaci ze swego ZNP-nowskiego majątku. Komu na tym zależy aby takie chocki klocki miały miejsce. Teraz rozumie dla czego prezydent Busz zwolnił 300 tyś pracowników i powołał nowych w administracji – aby pozbyć się śmieci i parchów mu nie przychylnych i tu miał rację. A u nas jak zawsze to samo parchy maja się dobrze komuna jeszcze lepiej a suweren płaci.

Jarosław Praclewski Solidarność RI, numer legitymacji 8617, działacz Antykomunistyczny