1 sierpień 2022 Dzień Powstania Warszawskiego

Wiązanka od Ministra Giżyńskiego oraz lampiony od Premiera Morawieckiego

1 sierpień 2022 Dzień Powstania Warszawskiego i na tym pomniku mamy właśnie dwóch bohaterów tego zrywu Stasieckiego i Zygmunta Wyżykowskiego. Stasiecki i Wyżykowski założyli ten batalion Zośka, a Wyżykowski przyprowadził kasę i pilnował bezpieczeństwa. Był to batalion szturmowy do zadań specjalnych specyficznie. Napisano o nim wiersze, piosenki, książki, nakręcono filmy. Gdyby to było w Ameryce powstałyby bestselery w Hollywood. Ale nic to! To nasi ziomale z Częstochowy, harcerze z Szarych Szeregów stworzyli batalion Zośka i nim dowodzili i dziś mamy pomnik gdzie możemy ich uczcić. Reszta pomników w Częstochowie na cześć Piłsudskiego, Moniuszki, Sienkiewicza, Warszyca, Popiełuszko, Jezusa i Maryi to fajne pomniki, lecz zimków z innych państw , narodowości i miejscowości. Postaci uhonorowane na pomniku Szarych Szeregów to Bohaterowie i Herosi z korzeniami w Powstaniu Styczniowym.

Cześć i chwała Bohaterom

Janusz Baranowski – Tatar Polski, twórca Solidarności, potomek Powstańców Styczniowych, Legionistów, Generałów, Harcerzy, Szarych Szeregów, Żołnierzy Wyklętych