POLSCY ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI: Kalendarz na rok 2022

Warszawa, dnia 27 października 2021 r.

Szanowny Panie…,

Serdecznie Panu dziękuje, za zaangażowanie, hojność i odwagę.

Za to, że wspiera Pan działalność Centrum Życia i Rodziny.

Ale również za wszystko, co robi Pan na co dzień. Bo jestem pewien, że troska o najważniejsze wartości nie ogranicza się do działań, które podejmuje Pan razem z nami.

Dlatego raz jeszcze dziękuję i przekazuję Panu kalendarz „Polscy święci i błogosławieni”.

Z telefonów i listów do naszego biura wiem, że dla wielu naszych Przyjaciół i Sympatyków to bardzo oczekiwana przesyłka.

Wysyłam go z nadzieją, że spodoba się i Panu. Ale nie tylko.

Chciałbym, żeby ten kalendarz dzięki Pana pomocy stał się wyjątkowym prezentem dla 20 000 naszych Rodaków złaknionych kontaktu z Polską.

Za chwilę napiszę więcej, zacznę jednak od samego kalendarza.

Jak co roku dołożyliśmy wszelkich starań, by cieszył oko, był użyteczny i zawierał wartościowe treści.

Tak opisujemy jego tematykę we Wstępie:

Każdy z nas potrzebuje przewodnika. Potrzebuje światła, które pomaga przeniknąć ogarniające nas ciemności – jesteśmy jak marynarze wypatrujący smug rzucanych przez latarnie morskie. Nie brakuje dziś bowiem raf i mielizn, na których możemy osiąść. Tym bardziej potrzebujemy więc drogowskazów, punktów orientacyjnych i żywych inspiracji.

Dlatego kalendarz na rok 2022 postanowiliśmy poświęcić polskim świętym i błogosławionym. Osobom, które nie tylko były wzorem życia osobistego, ale odciskały piętno na swoich czasach. Potrafiły zachować niezłomną postawę wobec przeciwności, a w chwilach zamętu – wytrwać przy wartościach.

Zgodzi się Pan zapewne, że nigdy dość dobrych wzorców i inspiracji, dzięki którym stajemy się lepsi.

Jestem przekonany, że przykład płynący z życia osób takich jak św. Maksymilian Kolbe czy św. Rafał Kalinowski będzie takim właśnie impulsem dla każdego, kto zetknie się z kalendarzem.

Jeśli chodzi o stronę wizualną, to tegoroczną edycję ilustrują fotografie miejsc związanych z życiem jego bohaterów.

Zamieściliśmy w nim również krótkie notki o życiu poszczególnych świętych, modlitwy do nich oraz podstawowe informacje, takie jak choćby główne miejsca kultu.

Oczywiście, nie zapomnieliśmy o praktycznej stronie kalendarza.

Znajdzie w nim Pan:

– wykaz imienin i wspomnień świętych;

– wszystkie najważniejsze święta państwowe i kościelne oraz święta rodzinne;

– dni wolne od pracy.

– Dodatkowo, przesyłam 20 naklejek do zaznaczenia szczególnie ważnych, osobistych dat.

Mam nadzieję, że również Pana zdaniem całość prezentuje się po prostu ładnie. I że przez cały następny rok będzie dobrą inspiracją dla każdego użytkownika.

W tym miejscu chciałbym zwrócić się do Pana z gorącą prośbą.

Otóż mam marzenie, żeby kalendarz trafił nie tylko do naszych Przyjaciół i Sympatyków – jak Pan.

Chciałbym, żeby w tym roku otrzymali go również Polacy, których wichry dziejowe rzuciły za wschodnią granicę.

To setki tysięcy osób, tęsknie wyglądających za wszystkim, co ma związek z Polską…

Za tym, co dla mnie i Pana jest codziennością.

Kiedy w 2018 roku prosiliśmy o wsparcie dla Polskiej Macierzy Szkolnej z Grodzieńszczyzny, pisaliśmy:

Czy zdarzyło się Panu ostatnio ucieszyć ze spotkania z drugim Polakiem?
Albo czy ugościł Pan kogoś nieznajomego tylko dlatego, że jest Pana rodakiem?
Jak często czuje Pan wzruszenie, słysząc mowę ojczystą?
…nigdy albo bardzo rzadko? No właśnie!
Bo dla nas, w kraju, polskość jest czymś zupełnie normalnym, by nie powiedzieć, spowszedniałym.
Co więcej, być Polakiem tu w Polsce – nie wymaga dziś wysiłku.
U nas są polskie: telewizja, radio, gazety i internet.
Po polsku rozmawiamy w szkole, pracy i na ulicy.
W Polsce język ojczysty otacza i przenika nas (…) . Tymczasem nad Niemnem polski rozbrzmiewa jedynie w domach! A obecnie po polsku mówi się tylko w 5% rodzin!!!

Wierzę, że kalendarz się Panu podoba. Wierzę, że może natchnąć Pana dobrą myślą. Wierzę, że będzie dla Pana po prostu użyteczny.

Ale proszę pomyśleć, o ileż większą wartość będzie miał dla Polaków spragnionych kontaktów z krajem, rodakami, językiem…

Będzie jak haust świeżego powietrza po wyjściu z dusznego i ciasnego pomieszczenia.

Oczywiście nie damy rady dotrzeć do wszystkich.

Natomiast chcemy wyprodukować i rozesłać 20 000 egzemplarzy kalendarza.

I tak będzie to kosztowne i skomplikowane przedsięwzięcie.

Przy takiej ilości nie da się rozsyłać kalendarza w paczkach.

Jest on najpierw pakowany i rozwożony na dużych paletach do poszczególnych szkół i parafii. A dopiero potem rozpowszechniony wśród żyjących na miejscu Polaków.

Ale, jeśli dzięki Pana pomocy plan się powiedzie, to w 20 000 polskich domów zawiśnie coś więcej niż kalendarz.

To będzie znak Pana pamięci o Rodakach, znak naszej wspólnej troski o nich.

Nie wspominając o wszystkich duchowych i praktycznych korzyściach, które wymieniałem wcześniej.

Proszę mi wierzyć – dla naszych Rodaków na Wschodzie ma to ogromne znaczenie. Jako dowód załączam list, który otrzymałem od Nazaretanki, siostry Marii Błaszczyk po tym jak zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy dla domu samotnej matki w Grodnie. Proszę o jego lekturę.

Jak przedstawiają się koszty planowanej przez nas akcji?

Otóż, druk 20 000 egzemplarzy i ich dystrybucja to koszt około 50 000 zł. Jak Pan widzi to duża kwota. Jednak mocno wierzę, że mogę liczyć na pomoc naszych Przyjaciół i Sympatyków – takich jak Pan.

Z tego powodu proszę Pana o wsparcie, które pomoże sfinansować ten cel. Proszę o datek dowolnej wysokości, np.: 20 zł albo 30 zł, lub 50 zł, a nawet 100 zł bądź inną kwotę.

Wysyłkę kalendarzy do Polaków na Wschodzie chcę zorganizować w grudniu, tak by dotarły do naszych rodaków jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Nie da się ukryć, że czasu pozostało niewiele. Dlatego liczę, że nie będzie Pan odkładał decyzji o wsparciu.

Jak mówią: Kto szybko daje, dwa razy daje.

Pomoc można przekazać w banku, na poczcie lub za pomocą internetu. Koniecznie proszę skorzystać z danych nadrukowanych na dołączonym do przesyłki przekazie. Zachęcam też do odesłania kuponu.

Przyznam, że wysyłkę kalendarza do Polaków na Wschodzie rozważaliśmy już rok temu, jednak wysokie koszty uniemożliwiły realizację planów.

Wierzę, że z pomocą naszych Przyjaciół, w tym Pana, tym razem damy radę.

Serdecznie Pana pozdrawiam,

PS. Przesyłam Panu kalendarz „Polscy święci i błogosławieni”.

Proszę przyjąć go jako wyraz naszej wdzięczności za Pana pomoc i zaangażowanie. Jednocześnie proszę o wsparcie finansowe wysyłki kalendarzy do 20 000 polskich rodzin żyjących za naszą wschodnią granicą. Raz jeszcze dziękuję, że mogłem liczyć na Pana życzliwość w kończącym się roku. Mam nadzieję, że w przyszłym również zrealizujemy wspólnie wiele potrzebnych kampanii.

PPS. Na koniec dodam, że od 15 listopada kalendarz będzie można zamówić pod adresem www.rokzrodzina.pl – proszę zachęcić osoby ze swojego otoczenia do odwiedzin strony.

Paweł Ozdoba Prezes


ZGROMADZENIE SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY Z NAZARETU PROWINCJA BŁ. MĘCZENNIC Z NOWOGRÓDKA

Grodno, 23 września 2021 r.

Szanowny Pan

Prezes Fundacji Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba

Serdecznie dziękuję za przekazaną nam pomoc finansową w kwocie 100 000,00 polskich złotych (słownie: sto tysięcy złotych) na potrzeby Domu dla Mamy „Nazaret” w Grodnie i pomoc byłym mieszkankom Domu oraz samotnym matkom.

To wsparcie finansowe pomoże nam zakupić potrzebne jeszcze do Domu rzeczy i wymienić zużyte, pomoże także w lepszym jego funkcjonowaniu. Najważniejsze jednak jest to, że można pomóc konkretnym mamom borykającym się z brakiem potrzebnych środków do normalnego funkcjonowania.

Dziękuję jeszcze raz za zainteresowanie i życzliwość Pana Prezesa dla dzieła, które prowadzimy. Niech dobry Bóg wspiera działalność Centrum Życia i Rodziny, niech błogosławi Pracownikom i wszystkim wspomagającym Fundację. Zapewniam o naszej siostrzanej modlitwie tak w intencjach Szanownego Pana jak również za Centrum, które tak wiele dobrego czyni w obronie rodziny w naszej ojczyźnie.

Z należnym szacunkiem i wdzięcznością

s. Maria Błaszczyk odpowiedzialna za Dom dla Mamy „Nazaret”