W Częstochowie…

Jasna Góra ma nowego przeora

Gazeta Częstochowska, nr 20/21, 21.05 – 3.06.2020 r.

Został nim o. Samuel Pacholski.

Nominacji dokonał o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów wraz z definitorium Zakonu. O wyborze, dziennikarzy na konferencji prasowej 9 maja 2020 roku, poinformował o. Sebastian Matecki, rzecznik Jasnej Góry.

O Samuel Pacholski, imię chrzcielne – Paweł, ma 48 lat. Paulinem jest od lat 27, a kapłanem od 21. Studiował w Krakowie, Jerozolimie i Warszawie, gdzie uzyskał specjalizację z teologii pastoralnej. Urodził się 31.05.1972 r. we Wrześni (arch. gnieźnieńska). Pierwszą profesję zakonną złożył 08.09.1993 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w bazylice jasnogórskiej 12.06.1999 r.

Posługiwał w Wieruszowie, na Jasnej Górze, w Łukęcinie, Toruniu i Warszawie. W latach 2012-2018 był pierwszym paulińskim przeorem i proboszczem w parafii pw. św. Józefa w Świdnicy. Od 2014 r. jest członkiem komisji duszpasterskiej Zakonu Paulinów. Od listopada 2018 sprawuje funkcję dyrektora wydawnictwa „Paulinianum”, z siedzibą na Jasnej Górze, gdzie pełni również funkcję opiekuna dzieł duchowych prowadzonych przez Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia. Od wielu lat związany z Drogą Neokatechumenalną i Stowarzyszeniem „Spotkania małżeńskie”. Poza duszpasterstwem i nową ewangelizacją pasjonuje go żeglarstwo, narciarstwo zjazdowe i turystyka rowerowa.

Jasnogórscy przeorowie mianowani są od 1382 r., a więc od początków powstania częstochowskiego Sanktuarium. Obecnie desygnowany jest już 131. przeorem.

O. Pacholski przez najbliższe trzy lata będzie kierował największym klasztorem paulinów. Spośród ponad 500 ojców i braci we wszystkich wspólnotach na świecie ponad stu mieszka właśnie na Jasnej Górze. Wraz z nim trzyletnią misję zainauguruje także nowy zarząd. Ich kadencja trwa 3 lata.

Do zadań przeora należy przede wszystkim troska o całokształt funkcjonowania tego jednego z najbardziej znanych w świecie maryjnego Sanktuarium, zarówno w wymiarze duszpasterskim – służba pielgrzymom, jak i zakonnym. Kadencja przeora trwa 3 lata.

Nowy Przeor misję pełnienia nowej funkcji – jak podkreślił – przyjął z pokorą i przekonaniem, że jest to droga wyznaczona mu przez Pana Boga. – Przyjmuję posługę w trudnym dla nas wszystkim momencie, ale z pomocą Bożą przebrniemy przez zagrożenie wirusem i powrócimy do normalnego funkcjonowania Sanktuarium. Dla mnie wypełnianie misji przeora Jasnej Góry, to odpowiedzialne i trudne zadanie. Gdybym odmówił, to mam poczucie, że mijałbym się z wolą Pana Boga – mówił podczas konferencji o. przeor Samuel Pacholski.

Jak dodał, swą służbę Bogu na Jasnej Górze rozpocznie w myśl słów z trzeciego rozdziału „Listu do Filipian: Wszystko uznaję za stratę, ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa, ufając, że razem z nim dojdę do pełnego powstania ze zmarłych. – To jest przesłanie dla każdego chrześcijanina. Dodałbym, że tą drogą dojścia do zmartwychwstania, zwłaszcza tutaj, na Jasnej Górze, dla mnie staje się Maryja. To droga najpewniejsza i najkrótsza, dlatego proponuję wszystkim, którzy serio traktują swoją relację z Chrystusem, żeby też zawierzyli Maryi. Ja – przyznaję – też się uczę tego miejsca. Pracowałem na wielu placówkach, głównie na parafiach, oczywiście zawsze szerząc kult Matki Bożej Jasnogórskiej. Tui na Jasnej Górze, trzeba o tym myśleć jeszcze w nowy sposób. W zakonie jestem od 27 lat i znam Jasną Górę z różnych kontekstów, to jestem otwarty na to, żeby fenomenu tego miejsca ciągle się uczyć od nowa, bo przecież jest ono dla mnie nowe. Wierzę, że ta posługa mnie osobiście pomoże w moim osobistym nawróceniu i uświęceniu, bo mam przekonanie, i to też jest przesłanie dla innych, że jeśli Pan Bóg kogoś do czegoś powołuje, to troszczy się o tego człowieka, żeby jemu pomóc w wypełnieniu zadania – stwierdził o. przeor Samuel Pacholski.

85. rocznica śmierci śp. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Prezes Okręgu Częstochowskiego Prawa i Sprawiedliwości Szymon Giżyński 12 maja 2020 roku oddał hołd Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu w 85. rocznicę Jego śmierci.

„Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroń jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą doli naszej.” – tymi słowy na Wawelu podczas uroczystości pogrzebowych żegnał Marszałka prezydent Polski Ignacy Mościcki.

Prezes Okręgu Częstochowskiego Prawa i Sprawiedliwości Szymon Giżyński oddał hołd Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu w 85. rocznicę Jego śmierci. Kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie złożył w imieniu całego środowiska PiS regionu częstochowskiego.

Opracował: Janusz Baranowski – Tatar Polski, twórca Solidarności, potomek Powstańców Styczniowych, Legionistów, Generałów, Harcerzy, Szarych Szeregów, Żołnierzy Wyklętych