POSEŁ SZYMON GIŻYŃSKI Dla Częstochowy i Okręgu Częstochowskiego

SZYMON GIŻYŃSKI

Prawo i Sprawiedliwość
Urodzony 8 marca 1956 roku, w Częstochowie. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Żona Urszula Giżyńska, redaktor naczelny „Gazety Częstochowskiej”. Dwóch dorosłych synów: Łukasz (341.) i Norbert (281.).
Wojewoda częstochowski w latach 1997-1998. Poseł IV, V, VI, VII i VIII kadencji. Od 2001 do 2018 roku pracował nieprzerwanie w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Od 2 lipca 2018 roku pełni funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Współdziałałem i doprowadziłem do:

Po wcześniejszych inwestycjach – Hali Akademickiego Centrum Sportu i siedzibie Wydziału Nauk Społecznych
utworzenia Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie – 1 czerwca 2018 r.
Rozpoczęcia budowy nowej siedziby Sądu Rejonowego w Częstochowie.
Usadowienia w Częstochowie – po wcześniejszym ustanowieniu wojewódzkich siedzib w częstochowskim grodzie – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – również siedziby wojewódzkiej – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Sformułowania koncepcji i rozpoczęcia prac nad powstaniem w Kościelcu pod Częstochową najnowocześniej w Polsce giełdy w zakresie obrotu i przetwórstwa rolno-spożywczego: „Jurajski Agro Fresh Park”.
Pozostawienia siedziby Sądu Gospodarczego w Częstochowie.
Uruchomienia i skoordynowania w 2016 roku pomocy Rządu – dla mieszkańców gminy Koniecpol – na rzecz budowy wodociągów na terenach objętych suszą i brakiem wody.
Decyzji przyznania środków na dokończenie budowy w Aleksandrii w gminie Konopiska – hali sportowej.
Stworzenia warunków pod decyzje administracyjne władz samorządowych dotyczące możliwości budowy i jej kontynuacji – Hotelu, przy ul. Oleńki Częstochowie.
Pozyskania środków na odnowienie głównego ołtarza w kościele parafialnym w Kruszynie
i termomodernizację kościoła św. Floriana Męczennika w Rzerzęczycach.
Pozyskania przez Ochotnicze Straże Pożarne wielorakiej pomocy, także w postaci nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w: Przyrowie, Kruszynie, Zawadzie, Zajączkach II, Opatowie, Przystajni i Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
Zainstalowania sygnalizacji świetlnej we Wrzosowej przy DK-1, umożliwiającej mieszkańcom bezpieczne przejście przez trasę szybkiego ruchu.
Pozyskania w Ministerstwie Sportu puli środków wystarczających do rozpoczęcia przebudowy stadionu RKS „Raków” Częstochowa, jednocześnie gwarantującej uzyskanie ministerialnych środków na kontynuację i zakończenie inwestycji.