idee które ukształtowały świat: Monarchia

Monarchia władza Absolutna – czym jest ten ustrój – najstarszy ustrój świata. Istnieje od pradziejów od momentu powstania ludów pierwotnych czyli od plemion. Każde takie plemię miało swego przywódcę, czyli swego prawodawcę i sędziego w jednej osobie. Ale z biegiem czasów nadano im lub nadali sobie sami prawa jako przedstawiciele boskości na ziemi.

Mamy to w historii Egiptu, Asyrii, Sumeru i Babilonu. Nadali sobie oni prawa boskie a więc nie naruszalne. Czy monarchia miała zalety. W niektórych przypadkach tak np. Sumerowie i nadanie pierwszego kodeksu praw przez Hammurabiego, co było pierwszym uporządkowaniem państwa jego obowiązku w stosunku do podwładnych i wzajemnych relacji i bytu. Egipt całkowity absolutyzm i podporządkowanie życia religii, to samo dotyczy starego Izraela, wprowadzenie boskości w cesarstwie rzymskim co było przyczyną jego upadku.

Początek upadku imperium rzymskiego to początek powołania Cesarz Oktawiana – walka o władzę i przekupstwo oraz początki korupcji. Jakie to miało skutki? Doprowadziło to do upadku tych państw. Jednak jak bumerang to powróciło w średniowieczu znów religia jest dominantem przy władcach a ich zachłanność plądruje ich kraje. Przykład wojny o władzę Anglia i wojna dwóch róż Plantageneci i Jorkowie. Zakończone dewastacja kraju. Francja to samo. Wojny o spuściznę po Karolu wielkim i chęć bycia dominantę, co doprowadziło do wojny 100 letniej. Potem prześladowania religijne i Katarzyna Medycejska i noc św. Bartłomieja te wojnę kończy dopiero upadek twierdzy laRosse za ludwika XIII.

Nazywano ich wszystkich pomazańcami Bożymi bo sprzyjał im Watykan ówczesne państwo kościelne. I aby nie być gołosłownym Ferdynand i Izabela w roku 1478 uzyskują zgodę na wprowadzenie Inkwizycji – powód prosty – byli zadłużeni u bankierów żydowskich to się długu pozbyli paląc ich na stosach i mordując. To samo zrobili wcześniej Francuzi z templariuszami u siebie.

Zasada Monarcha może wszystko. Czy byli pozytywni wśród nich tak. Jedną z ciekawych postaci byle Elżbieta I Tudor. za jej panowania nie prześladowano za poglądy religijne, jako jedyny władca wprowadziła kodeks elżbietański nakazujący wspieranie biedoty w państwie i wprowadziła tzw. woźnego, którego zadaniem było zbieranie pieniędzy od możnych na ten cel.

To samo było w państwach Islamu szczególnie w kalifatach tak na marginesie Potem z tego powstał sędzia pokoju. Przykładów w historii krwawych monarchów jest wiele. Fakt, nie jest to ustrój do naśladowania teraz. Ale i w kościele byli tego rodzaju postępowania krytycy np. św. Tomasz uważał on, iż – pomazaniec Boży który łamie reguły prawa Bożego czyli dekalogu i prześladuje swych podwładnych. Mają oni prawo go usunąć i na jego miejsce powołać następnego. Tomasz za jedyna wojnę usprawiedliwioną przed Bogiem uważał wojnę obronną.

I tak reasumując cokolwiek byśmy nie napisali o Monarchii to przykładów pozytywnego działania jest nie wiele do ich zbrodni czy to w imieniu korony – Wielka Brytania i kolonialiści, czy to w imieniu Boga. Ale trzeba zaznaczyć jedynym krajem gdzie władcy nie prześladowali poddanych z powodów religijnych była Rzecz Pospolita i nigdy nie splamiła się kolonializmem i handlem niewolnikami i niech tak pozostanie.

Nasuwa się takie pytanie po poznaniu historii niby cywilizacji zachodniej czy to jest dobry przykład do naśladowania -moim zdaniem nie. Pozostańmy raczej przy swoim.

Jarosław Praclewski Solidarność RI, numer legitymacji 8617, działacz Antykomunistyczny