Bohaterowie Częstochowscy: Marian Wincenty HILLER

Marian Wincenty HILLER (1898-1972), żołnierz Legionów Polskich, działacz niepodległościowy oficer Wojska Polskiego. Ur. 22 I 1918 w Częstochowie, był synem Jana, robotnika w fabr. Peltzerów, i Konstancji z Reterskich.

Hiller ukończył szkołę przy fabr. włókienniczej Peltzerów, a później do 1914 zaliczył sześć klas gimnazjum poi. Gustawa Kośmińskiego. W tym okresie należał do drużyny harcerskiej. W dn. 14 IX 1914 wstąpił do I Brygady Legionów Pol. Do 1917 brał udział w walkach z Rosjanami; był dwukrotnie ranny. W czasie tzw. kryzysu przysięgowego w lipcu 1917 został internowany w obozie w Szczypiornie. W grudniu t.r. ze względu na niepełnoletność został uwolniony. Powrócił do Częstochowy gdzie brał udział w pracach POW Z ramienia tej organizacji uczestniczył 11 XI 1918 w rozbrajaniu Niemców w Częstochowie, później wstąpił do WP i służył w 52 pp i 27 pp. W 1919 awansował do stopnia’ por., a w 1925 został kpt. W kampanii 1939 jako zastępca dowódcy Iii batalionu 360 pp brał udział w obronie Warszawy; w dn. 26 IX t.r. został ranny Wzięty do niewoli, przetrzymywany był w Oflagu II C w Woldenbergu (Dobiegniew), a także innych obozach jenieckich. Po uwolnieniu z obozu 16 IV 1945 powrócił do Częstochowy Od czerwca 1947 pracował w administracji Zjednoczenia Kopalń Rudy Żelaza i Topników w Częstochowie. W latach 50. był represjonowany przez władze komunistyczne, min. 31 VII 1953 został zwolniony z pracy i pozbawiony środków do życia. Zm. 19 11972 w Częstochowie, pochowany został w kw. 50, rząd IV, grób 13. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Legionowym.

W małżeństwie z Natalią Kryk miał dwie córki: Irenę Marię i Halinę.

„Goniec Częstochowski” 1918, nr 7, s. 3; Rocz. ofic. 1932, s. 57, 557; „Życie Częstochowy” 1972, nr 18, s.6; – życiorys Mariana Hillera w posiadaniu Lecha Mastalskiego z Częstochowy.

Dokonania i funkcje

 1. Członek I drużyn harcerskich za czasów carskich
 2. Członek niepodległościowych Kół postępowych za czasów carskich
 3. Wychowanek pierwszego Polskiego Gimnazjum w Częstochowie im. G. Kosińskiego
 4. Legionista od 1914-1917
 5. Więzień Szczypiorna od VII.1917 do XII.1917
 6. Członek P.O.W Od XII.1917 do 11.XI.1918
 7. 1918 – 1921 – udział w walkach niepodległościowych
 8. Oficer Wojska Polskiego – Dowódca odcinka w obronie Warszawy 1939 r. 360 p.p. d-ca 7 kompanii, z-ca dowódcy III bat.
 9. od 1939 – 1945 – więzień obozu jeńców niemieckich Offfizierlager II C Woldenberg

Odznaczenia:

 1. Krzyż srebrny Virtuti Militari – za udział w walkach z hitlerowskim najeżdżą w obronie Warszawy 1939 r.
 2. Krzyż Niepodległości za udział w walkach legionowych
 3. 3 razy Krzyż Walecznych za udział w walkach legionowych
 4. Srebrny Krzyż Zasługi za wyszkolenie wojska oraz inne odznaczenia wojskowe i honorowe

Dodaj komentarz