Korepetycje z polityki wg Jarosława Praclewskiego, cz. 4

Co to jest prawo?

Każdy naród czy społeczeństwo ustala aby współistnieć mogły jakieś zasady, reguły, czy normy, które ich będą obowiązywać za wspólnym porozumieniem i zgodą, na co decydują się dobrowolnie i bez przymusu.

Czyli krótko mówiąc prawo to nic innego jak usankcjonowanie tych zasad i norm.

Wynika z tego iż – prawo to zespól norm wydanych lub usankcjonowanych przez dane społeczeństwo czy naród lub przez ich przedstawicieli. Daje to możliwość praworządności co reguluje stosunki i zasady życia społeczności, narodu z jego przedstawicielami. Każdy akt prawny czy to będzie prawo karne, cywilne, handlowe lub inna norma prawna zbudowana jest tak samo to znaczy z:

  1. hipotezy czyli kogo i czego dotyczy;
  2. dyspozycji – wskazuje co trzeba lub nie wolno uczynić;
  3. sankcji – która mówi nam jakie skutki pociągnie za sobą niezastosowanie się do danej dyspozycji. Ale sankcja to nie zawsze kara, sankcja może być nie tylko karą ale i sankcją pozytywną np. fałszywe oskarżenie skutkuje odszkodowaniem lub zadość uczynieniem – sankcja pozytywna, czy też tzw. znaleźne 10% wartości dla znalazcy. ;

Ale kiedy prawo jest najlepsze?

jak tworzy je suweren a nie prawnicy. Powód bardzo prosty suweren nie komplikuje go i nie tworzy zbędnych przepisów bo nie nałoży na siebie samego kagańca i ograniczenia własnych zasad i norm bo posiada on świadomość prawną i zdaje sobie sprawę ze swojej wartości – co o wielu politykach nie można powiedzieć. Jak z tego wynika każdy znający te zasady może pisać prawo opierając się na normach, zwyczajach i obyczajach danego narodu czy społeczeństwa. Warunek ze ma się świadomość czego ma dotyczyć i co regulować i czy ta ocena przejdzie i zostanie zaakceptowana przez społeczeństwo lub naród który prawodawca lub jego twórca reprezentuje

Dodaj komentarz